ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση του εργαλείου απομακρυσμένου τερματισμού λειτουργίας για τον τερματισμό και την επανεκκίνηση υπολογιστή στα Windows 2000

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 317371 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR317371
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου απομακρυσμένου τερματισμού λειτουργίας (Shutdown.exe) για τον τερματισμό και την επανεκκίνηση ενός τοπικού ή απομακρυσμένου υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 2000 ή σε Microsoft Windows NT 4.0.

Το εργαλείο Shutdown.exe είναι διαθέσιμο στο Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Πρόκειται για ένα εργαλείο γραμμής εντολών που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να τερματίσετε ή να ξεκινήσετε πάλι έναν τοπικό ή απομακρυσμένο υπολογιστή που εκτελεί τα Windows 2000 ή τα Windows NT 4.0. Εάν θέλετε να προγραμματίσετε τον τερματισμό και την επανεκκίνηση ενός υπολογιστή σε συγκεκριμένο χρόνο, χρησιμοποιήστε το Shutdown.exe σε συνδυασμό με την εντολή at ή το Χρονοδιάγραμμα Εργασιών (Task Scheduler).

Περιγραφή του εργαλείου Shutdown.exe



Το Shutdown.exe χρησιμοποιεί την ακόλουθη σύνταξη:
shutdown \\όνομα_υπολογιστή/l /a /r /t: xx "msg" /y /c
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους διακόπτες με το Shutdown.exe:
 • \\όνομα_υπολογιστή: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να προσδιορίσετε τον απομακρυσμένο υπολογιστή που θα τερματιστεί. Εάν παραληφθεί αυτή η παράμετρος, χρησιμοποιείται το όνομα του τοπικού υπολογιστή.
 • /l (Σημειώστε ότι πρόκειται για πεζό χαρακτήρα "L"): Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να τερματίσετε τον τοπικό υπολογιστή
 • /a: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να κλείσετε μια περίοδο λειτουργίας τερματισμού. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μόνο μέσα στο χρονικό όριο. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη, όλες οι υπόλοιπες παράμετροι παραβλέπονται.
 • /r: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή αντί να τερματίσετε εντελώς τη λειτουργία του.
 • /t: xx: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα (σε δευτερόλεπτα) που θα μεσολαβήσει ώσπου να τερματιστεί η λειτουργία του υπολογιστή. Ο προεπιλεγμένος χρόνος είναι 20 δευτερόλεπτα.
 • " msg ": Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να καθορίσετε ένα μήνυμα κατά τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που μπορεί να περιέχει το μήνυμα είναι 127.
 • /y: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να επιβάλετε μια απάντηση "ναι" (yes) σε όλα τα ερωτήματα από τον υπολογιστή.
 • /c: Χρησιμοποιήστε αυτόν το διακόπτη, για να κλείσετε όλα τα προγράμματα που εκτελούνται. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτόν το διακόπτη, τα Windows επιβάλλουν τον τερματισμό της λειτουργίας όλων των προγραμμάτων. Παραβλέπεται η επιλογή αποθήκευσης δεδομένων που ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί. Αυτό μπορεί να επιφέρει απώλεια δεδομένων σε προγράμματα για τα οποία τα δεδομένα δεν είχαν αποθηκευτεί παλαιότερα.

Παραδείγματα



 • Για τον τερματισμό της λειτουργίας του τοπικού υπολογιστή σε δύο λεπτά και την εμφάνιση του μηνύματος "Η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται" (The computer is shutting down), χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή σε ένα αρχείο δέσμης ή πληκτρολογήστε την σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Η λειτουργία του υπολογιστή τερματίζεται" /y /c
  Για να ακυρώσετε τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER: Για τον τερματισμό της λειτουργίας και την επανεκκίνηση ενός απομακρυσμένου υπολογιστή που ονομάζεται "Support," χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή σε ένα αρχείο δέσμης ή πληκτρολογήστε τη σε μια γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  shutdown \\support /r
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER: Για να προγραμματίσετε τον τερματισμό της λειτουργίας και την επανεκκίνηση του τοπικού υπολογιστή στις 10:00 μ.μ., πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Για να ακυρώσετε τη διαδικασία τερματισμού λειτουργίας, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή στη γραμμή εντολών και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER: Για να προγραμματίσετε τον τερματισμό της λειτουργίας και την επανεκκίνηση του τοπικού υπολογιστή στις 6:00 μ.μ. κάθε μέρα, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή σε μια γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Αντιμετώπιση προβλημάτων



Ενδέχεται να μην τερματίζεται η λειτουργία του καθορισμένου υπολογιστή, όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο Shutdown.exe για να τερματίσετε τη λειτουργία του. Αυτή η συμπεριφορά είναι δυνατό να παρουσιαστεί εάν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ξεκλείδωμα υπολογιστή (Unlock Computer) στην επιφάνεια εργασίας ή εάν ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτού του ζητήματος, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307635 Το εργαλείο απομακρυσμένου τερματισμού λειτουργίας προκαλεί αποσύνδεση κατά την εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ξεκλείδωμα υπολογιστή" (Unlock Computer)
288180 Η συνάρτηση ExitWindowsEx() ίσως δεν επιτυγχάνει αποσύνδεση του χρήστη ή τερματισμό του υπολογιστή όταν ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Shutdown.exe, πληκτρολογήστε shutdown /? στη γραμμή εντολών και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εντολής AT για τον προγραμματισμό εργασιών στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
313565 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Χρήση της εντολής AT για τον προγραμματισμό εργασιών
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Χρονοδιαγράμματος Εργασιών (Task Scheduler) για τον προγραμματισμό μιας εργασίας στα Windows 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
300160 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Προγραμματισμός διεργασίας διακομιστή στα Windows 2000
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows 2000 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 317371 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 6.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com