Kako koristiti alat Remote Shutdown (Daljinsko isključivanje) za isključivanje i ponovo pokretanje računala koje radi u sustavu Windows 2000

Prijevod članka Prijevod članka
ID članka: 317371 - Pregledajte proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Sažmi sve

Na ovoj stranici

SAŽETAK

U ovom se članku opisuje korištenje alata Remote Shutdown (Shutdown.exe) za isključivanje i ponovno pokretanje lokalnog ili udaljenog Windows 2000 ili Microsoft Windows NT 4.0 računala.

Shutdown.exe dostupan je u paketu resursa za Microsoft Windows 2000. Radi se o alatu za naredbeni redak koji možete koristiti za isključivanje ili ponovno pokretanje računala koje radi u sustavima Windows 2000 i Windows NT 4.0. Ako želite zakazati isključivanje i ponovno pokretanje računala u određeno vrijeme, koristite Shutdown.exe u kombinaciji s naredbom at ili alatom Task Scheduler (Raspored zadataka).

Opis alata Shutdown.exe

Shutdown.exe koristi sljedeću sintaksu:
shutdown \\naziv računala /l /a /r /t:xx "poruka" /y /c
S alatom Shutdown.exe možete koristiti sljedeće argumente:
 • \\naziv računala: Ovaj argument koristite da biste naveli udaljeno računalo koje treba isključiti. Ako ne navedete taj parametar, koristit će se naziv lokalnog računala.
 • /l (Imajte na umu da je riječ o malom slovu "L"): Ovaj argument koristite za isključivanje lokalnog računala
 • /a: Ovaj argument koristite za prekid postupka isključivanja. To možete učiniti samo tijekom razdoblja čekanja. Ako koristite taj argument, svi se drugi parametri zanemaruju.
 • /r: Ovaj argument koristite za ponovno pokretanje umjesto isključivanja računala.
 • /t:xx: Ovaj argument koristite da biste naveli vrijeme (u sekundama) nakon kojega će se računalo isključiti. Zadano je 20 sekundi.
 • "poruka": Ovaj argument koristite da biste naveli poruku koja će se prikazivati tijekom procesa isključivanja. Poruka se može sastojati od najviše 127 znakova.
 • /y: Ovaj argument koristite da biste kao odgovor na sve upite računala nametnuli "yes" (da).
 • /c: Ovaj argument koristite da biste zatvorili sve pokrenute programe. Ako koristite taj argument, Windows prisilno zatvara sve pokrenute programe. Mogućnost spremanja promijenjenih podataka zanemaruje se. To može dovesti do gubitka nespremljenih podataka u svim programima.

Primjeri

 • Da biste isključili lokalno računalo za dvije minute i prikazali poruku "Računalo se isključuje", koristite sljedeći redak u naredbenoj datoteci, a zatim pritisnite tipku ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Računalo se isključuje" /y /c
  Da biste prekinuli postupak isključivanja, u naredbeni redak upišite ovaj tekst i pritisnite tipku ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Da biste isključili i ponovo pokrenuli udaljeno računalo koje se zove "Podrška", koriste sljedeći redak naredbene datoteke ili ga upišite u naredbeni redak, a zatim pritisnite tipku ENTER:
  shutdown \\podrška /r
 • Da biste zakazali isključivanje i ponovno pokretanje lokalnog računala u 22:00, u naredbeni redak upišite sljedeći tekst i pritisnite tipku ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Da biste zakazali isključivanje i ponovno pokretanje lokalnog računala u 18:00 svakog radnog dana, u naredbeni redak upišite sljedeći tekst i pritisnite tipku ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Otklanjanje poteškoća

Navedeno računalo možda se neće isključiti pomoću alata Shutdown.exe. To se može dogoditi ako se na radnoj površini pojavi dijaloški okvir Unlock Computer (Otključajte računalo) ili kada je računalo zaključano. Dodatne informacije o rješenju tog problema potražite u člancima iz Microsoftove baze znanja pod brojevima
307635 Daljinsko isključivanje dovodi do odjave kada se prikazuje dijaloški okvir Unlock Computer (Otključajte računalo) (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
288180 Funkcija ExitWindowsEx() ne odjavljuje korisnika niti isključuje računalo kada je računalo zaključano (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)

REFERENCE

Da biste pogledali dodatne informacije o alatu Shutdown.exe, u naredbeni redak upišite shutdown /? i pritisnite tipku ENTER.

Dodatne informacije o korištenju naredbe AT za zakazivanje zadataka u sustavu Windows 2000 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
313565 Kako koristiti naredbu AT za zakazivanje sastanaka (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o korištenju alata Task Scheduler za zakazivanje zadataka u sustavu Windows 2000 potražite u članku iz Microsoftove baze znanja pod brojem
300160 Kako zakazati poslužiteljski proces u sustavu Windows 2000 (Ova veza može upućivati na sadržaj koji je djelomično ili potpuno na engleskom jeziku)
Dodatne informacije o paketu resursa za Windows 2000 potražite na sljedećem Microsoftovu web-mjestu:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Svojstva

ID članka: 317371 - Posljednja izmjena: 27. rujna 2006. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Ključne riječi: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Pošaljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com