Straipsnio ID: 317371 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Pastaba
?is straipsnis taikomas operacinei sistemai ?Windows 2000?. ?Windows 2000? palaikymas baig?si 2010 m. liepos 13 d.?Windows 2000? palaikymo pabaigos sprendim? centras yra pradin? vieta planuojant per?jimo i? ?Windows 2000? strategij?. Daugiau informacijos ?r. ?Microsoft? palaikymo laikotarpio strategija.
Pastaba
?is straipsnis taikomas operacinei sistemai ?Windows 2000?. ?Windows 2000? palaikymas baig?si 2010 m. liepos 13 d.?Windows 2000? palaikymo pabaigos sprendim? centras yra pradin? vieta planuojant per?jimo i? ?Windows 2000? strategij?. Daugiau informacijos ?r. ?Microsoft? palaikymo laikotarpio strategija.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti nuotolin? i?jungimo ?rank? (Shutdown.exe), norint i?jungti arba i? naujo paleisti vietin? ar nuotolin? kompiuter?, kuriame ?diegta Windows 2000 arba Microsoft Windows NT 4.0 sistema.

Shutdown.exe pasiekiama tik ?Microsoft Windows 2000? i?tekli? rinkinio CD-ROM. Tai komandin?s eilut?s ?rankis, kur? galite naudoti nor?dami i?jungti arba i? naujo paleisti vietin? ar nuotolin? kompiuter?, kuriame naudojama ?Windows 2000? arba ?Windows NT 4.0?. Jei norite planuoti, kada i?jungti ar i? naujo paleisti kompiuter?, naudokite Shutdown.exe kartu su komanda at ar u?duo?i? planavimo priemone.

Pastaba Shutdown.exe, skirta ?Windows 2000?, nebepalaikoma ir negalima atsisi?sti i? ?Microsoft?. ?is ?rankis pasiekiamas tik originaliame ?Microsoft Windows 2000? i?tekli? rinkinio CD-ROM.

Shutdown.exe ?rankio apra?as

Shutdown.exe naudojama sintaks?:
shutdown \\computername /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Su Shutdown.exe ?rankiu galite naudoti ?iuos raktus:
 • \\computername: naudokite ?? rakt? nor?dami nurodyti nuotolin? kompiuter?, kur? norite i?jungti. Jei ?? parametr? praleisite, bus naudojamas vietinio kompiuterio vardas.
 • /l (?sid?m?kite, kad tai ma?osios ?L? raid?s simbolis): naudokite ?? rakt? nor?dami i?jungti vietin? kompiuter?
 • /a: naudokite ?? rakt? nor?dami nutraukti i?jungimo operacij?. Tai galite atlikti tik per tam tikr? laik?. Jei naudojate ?? rakt?, vis? kit? parametr? nepaisoma.
 • /r: naudokite ?? rakt? nor?dami i? naujo paleisti kompiuter?, u?uot visi?kai j? i?jung?.
 • /t:xx: naudokite ?? rakt? nor?dami nurodyti laikotarp? (sekund?mis), po kurio kompiuteris i?sijungs. Pagal numatyt?j? parametr? ?is laikotarpis yra 20 sekund?i?.
 • "msg": naudokite ?? rakt? nor?dami nurodyti, koks prane?imas bus rodomas i?jungiant kompiuter?. Prane?im? gali sudaryti daugiausiai 127 simboliai.
 • /y: naudokite ?? rakt?, kad ? visas kompiuterio pateiktas u?klausas atsakytum?te ?Taip?.
 • /c: naudokite ?? rakt? nor?dami i?jungti visas veikian?ias programas. Panaudojus ?? rakt?, i?jungiamos visos veikian?ios Windows programos. Parinkties ?ra?yti pakeistus duomenis nepaisoma. Tokiu atveju galite prarasti anks?iau ne?ra?ytus program? duomenis.

Pavyzd?iai

 • Jei norite, kad vietinis kompiuteris i?sijungt? per dvi minutes ir b?t? rodomas prane?imas ?Kompiuteris i?sijungia?, paketin?je rinkmenoje naudokite toliau nurodyt? komand? arba ?veskite j? ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Kompiuteris i?sijungia" /y /c
  Jei norite at?aukti i?jungimo proces?, ?veskite toliau nurodyt? eilut? ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Jei norite i?jungti arba i? naujo paleisti nuotolin? kompiuter?, kurio vardas ?Palaikymas?, paketin?je rinkmenoje naudokite toliau nurodyt? komand? arba ?veskite j? ? komand? eilut? ir paspauskite ENTER
  shutdown \\palaikymas /r
 • Jei norite planuoti, kad vietinis kompiuteris i?sijungt? ir i? naujo b?t? paleistas 22.00 val., ? komand? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Jei norite planuoti, kad vietinis kompiuteris i?sijungt? ir i? naujo b?t? paleid?iamas kiekvien? darbo dien? 18.00 val., ? komand? eilut? ?veskite toliau nurodyt? komand? ir paspauskite ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Trik?i? diagnostika ir ?alinimas

Naudojant Shutdown.exe ?rank?, nurodytas kompiuteris gali nei?sijungti. Taip gali atsitikti, jei darbalaukyje atsiranda dialogo langas Kompiuterio atrakinimas arba jei j?s? kompiuteris u?rakintas. Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?spr?sti ?i? problem?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
307635 Bandant i?jungti nuotolin? kompiuter? ir pasirod?ius dialogo langui Kompiuterio atrakinimas, i?registruojamas vartotojas
288180 Jei kompiuteris u?rakintas, funkcija ExitWindowsEx() gali nei?registruoti vartotojo arba nei?jungti kompiuterio (angl? k.)

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie Shutdown.exe, komand? eilut?je ?veskite shutdown /? ir paspauskite ENTER.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip planuoti u?duotis Windows 2000 sistemoje naudojant komand? AT, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
313565 Kaip planuoti u?duotis naudojant komand? AT (angl? k.)
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip planuoti u?duot? naudojant u?duo?i? planavimo priemon? Windows 2000 sistemoje, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
300160 Kaip planuoti serverio veiksmus Windows 2000 sistemoje (angl? k.)
Daugiau informacijos apie ?Windows 2000? rasite pateiktoje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/hh534433.aspx
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 317371 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 26 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com