Numer ID artykułu: 317371 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano zastosowanie narzędzia zdalnego zamykania systemu (Shutdown.exe) do zamykania i ponownego uruchamiania systemu na lokalnym lub zdalnym komputerze z systemem Windows 2000 lub Microsoft Windows NT 4.0.

Narzędzie Shutdown.exe jest dostępne w zestawie Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Jest to narzędzie wiersza polecenia, które służy do zamykania i ponownego uruchamiania systemu na lokalnym lub zdalnym komputerze z systemem Windows 2000 lub Windows NT 4.0. Jeśli zachodzi potrzeba zaplanowania operacji zamykania i ponownego uruchamiania systemu o określonej godzinie, narzędzie Shutdown.exe należy zastosować razem z poleceniem at lub usługą Harmonogram zadań.

Opis narzędzia Shutdown.exe

Narzędzie Shutdown.exe jest uaktywniane za pomocą polecenia o następującej składni:
shutdown \\nazwa_komputera /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
W poleceniu tym można używać następujących przełączników:
 • \\nazwa_komputera: przełącznik, który pozwala określić komputer zdalny. Jeśli parametr ten zostanie pominięty, będzie używana nazwa komputera lokalnego.
 • /l (Mała litera „L”): przełącznik, który służy do zamykania systemu na komputerze lokalnym
 • /a: przełącznik, który pozwala przyspieszyć operację zamykania systemu. Można go używać tylko w trakcie okresu objętego limitem czasu. Użycie tego przełącznika powoduje zignorowanie wszystkich innych.
 • /r: przełącznik, który powoduje ponowne uruchomienie systemu, a nie jego całkowite zamknięcie.
 • /t:xx: przełącznik, który pozwala określić czas (w sekundach), po jakim ma nastąpić zamknięcie systemu. Wartość domyślna to 20 sekund.
 • "msg": przełącznik, który pozwala określić komunikat wyświetlany w trakcie zamykania systemu. Komunikat może zawierać najwyżej 127 znaków.
 • /y: przełącznik, który powoduje, iż na wszystkie zapytania komputera jest udzielana odpowiedź „tak”.
 • /c: przełącznik, który powoduje zamknięcie wszystkich działających programów. Jego użycie zmusza system Windows do zamknięcia wszystkich uruchomionych w nim programów. Opcja zapisywania wszystkich zmienionych danych jest ignorowana. Może to spowodować utratę danych, które nie zostały zapisane.

Przykłady

 • Aby system na komputerze lokalnym został zamknięty w ciągu dwóch minut i był przy tym wyświetlany komunikat „Komputer jest zamykany”, należy użyć następującego polecenia w pliku wsadowym lub wpisać je bezpośrednio w wierszu polecenia, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Komputer jest zamykany" /y /c
  Aby anulować proces zamykania systemu, należy wpisać w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Aby zamknąć i ponownie uruchomić system na komputerze zdalnym o nazwie „Serwis”, należy użyć następującego polecenia w pliku wsadowym lub wpisać je bezpośrednio w wierszu polecenia, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
  shutdown \\support /r
 • Aby zaplanować zamknięcie i ponowne uruchomienie systemu na komputerze lokalnym o godzinie 22:00, należy wpisać w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Aby zaplanować zamykanie i ponowne uruchamianie systemu na komputerze lokalnym o godzinie 18:00 we wszystkie dni robocze, należy wpisać w wierszu polecenia następujące polecenie, a następnie nacisnąć klawisz ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Rozwiązywanie problemów

Mimo zastosowania narzędzia Shutdown.exe system na określonym komputerze może nie zostać zamknięty. Problem ten może wystąpić, gdy na pulpicie jest wyświetlane okno dialogowe Odblokowywanie komputera lub komputer jest zablokowany. Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące sposobu rozwiązania tego problemu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307635 Remote Shutdown Results in Logoff When Unlock Computer Dialog Box Is Displayed
288180 The ExitWindowsEx() Function May Not Log Off the User or Shut Down the Computer If the Computer is Locked

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje o narzędziu Shutdown.exe, wpisz w wierszu polecenia shutdown /? i naciśnij klawisz ENTER.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące stosowania polecenia AT do planowania zadań w systemie Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
313565 JAK: Używanie polecenia AT do sporządzania harmonogramu zadań
Aby uzyskać dodatkowe informacje, dotyczące stosowania Harmonogramu zadań do planowania zadań w systemie Windows 2000, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
300160 JAK: zaplanować proces serwera w systemie Windows 2000
Aby uzyskać więcej informacji o zestawie Windows 2000 Resource Kit, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Właściwości

Numer ID artykułu: 317371 - Ostatnia weryfikacja: 19 października 2006 - Weryfikacja: 6.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com