ID článku: 317371 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Poznámka
Tento článok sa vzťahuje na systém Windows 2000. Poskytovanie podpory systému Windows 2000 bolo ukončené 13. júla 2010. Východiskovým bodom pri plánovaní stratégie migrácie zo systému Windows 2000 je Centrum riešení týkajúcich sa ukončenia podpory systému Windows 2000. Ďalšie informácie nájdete na stránke zásad životného cyklu technickej podpory spoločnosti Microsoft.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

Súhrn

Tento článok popisuje používanie nástroja Vzdialené vypnutie (Shutdown.exe) na vypínanie a reštartovanie lokálneho alebo vzdialeného počítača so systémom Windows 2000 alebo Microsoft Windows NT 4.0.

Nástroj Shutdown.exe je dostupný len na disku CD-ROM súpravy Microsoft Windows 2000 Resource Kit. Je to nástroj príkazového riadka, ktorý môžete použiť na vypnutie alebo reštartovanie lokálneho alebo vzdialeného počítača so systémom Windows 2000 alebo Windows NT 4.0. Ak chcete naplánovať vypnutie alebo reštartovanie počítača, použite nástroj Shutdown.exe v kombinácii s príkazomat alebo s nástrojom Plánovač úloh.

Poznámka: Nástroj Shutdown.exe pre systém Windows 2000 už nie je podporovaný a spoločnosť Microsoft ho neposkytuje na prevzatie. Tento nástroj je k dispozícii len na pôvodnom disku CD-ROM súpravy Microsoft Windows 2000 Resource Kit.

Popis nástroja Shutdown.exe

Nástroj Shutdown.exe používa nasledovnú syntax:
shutdown \\názov_počítača /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
S nástrojom Shutdown.exe môžete použiť nasledovné prepínače:
 • \\názov_počítača: Tento prepínač použite na určenie vzdialeného počítača, ktorý sa má vypnúť. Ak tento parameter vynecháte, nástroj použije názov miestneho počítača.
 • /l (Všimnite si, že je to malé písmeno "L"): Tento prepínač použite na vypnutie miestneho počítača
 • /a: Tento prepínač použite na ukončenie operácie vypnutia. Môžete to urobiť iba počas časového limitu. Ak použijete tento prepínač, všetky ostatné parametre budú ignorované.
 • /r: Tento prepínač použite na reštartovanie počítača namiesto úplného vypnutia.
 • /t:xx: Tento prepínač použite na zadanie doby (v sekundách), po ktorej sa počítač vypne. Predvolená hodnota je 20 sekúnd.
 • "msg": Tento prepínač použite na zadanie správy, ktorá sa zobrazí počas procesu vypnutia. Maximálny počet znakov, ktoré môže správa obsahovať, je 127.
 • /y: Tento prepínač použite na použitie odpovede "áno" pre všetky dotazy počítača.
 • /c: Tento prepínač použite na vypnutie všetkých spustených programov. Ak použijete tento prepínač, systém Windows prinúti všetky spustené programy, aby sa vypli. Možnosť uložiť údaje, ktoré sa mohli zmeniť, sa bude ignorovať. Môže to viesť k strate údajov vo všetkých programoch, v ktorých ste predtým údaje neuložili.

Príklady

 • Ak chcete vypnúť miestny počítač do dvoch minút a zobraziť hlásenie "Počítač sa vypína", použite nasledovný riadok v dávkovom súbore alebo ho napíšte do príkazového riadka a potom stlačte kláves ENTER:
  shutdown /l /t:120 "Pocitac sa vypina" /y /c
  Ak chcete zrušiť proces vypnutia, zadajte do príkazového riadka nasledovný príkaz a stlačte kláves ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • Ak chcete vypnúť a reštartovať vzdialený počítač s názvom "Podpora", použite nasledovný riadok v dávkovom súbore alebo ho napíšte do príkazového riadka a stlačte kláves ENTER:
  shutdown \\support /r
 • Ak chcete naplánovať vypnutie a reštart miestneho počítača o 10 hodine večer, zadajte nasledovný riadok do príkazového riadka a stlačte ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • Ak chcete naplánovať vypnutie a reštart miestneho počítača o 6 hodine poobede každého dňa v týždni, zadajte nasledovný riadok do príkazového riadka a stlačte ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

Riešenie problémov

Keď použijete nástroj Shutdown.exe na vypnutie konkrétneho počítača, počítač sa nevypne. Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak sa na pracovnej ploche zobrazí dialógové okno Unlock Computer, alebo ak je počítač uzamknutý. Ďalšie informácie o odstránení problému nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:
307635 Vzdialené vypnutie bude mať za následok odhlásenie po zobrazení dialógového okna Unlock Computer
288180 Funkcia ExitWindowsEx() neodhlási používateľa alebo nevypne počítač, ak je počítač uzamknutý

Odkazy

Viac informácií o nástroji Shutdown.exe získate, ak do príkazového riadka zadáte príkaz shutdown /? a stlačíte kláves ENTER.

Ďalšie informácie o používaní príkazu AT na plánovanie úloh v operačnom systéme Windows 20000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
313565 Používanie príkazu AT na plánovanie úloh
Ďalšie informácie o používaní nástroja Task Scheduler na vytvorenie plánovanej úlohy v operačnom systéme Windows 20000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
300160 Naplánovanie procesu servera v systéme Windows 2000
Ďalšie informácie o systéme Windows 2000 získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
http://technet.microsoft.com/sk-sk/library/hh534433.aspx
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.

Vlastnosti

ID článku: 317371 - Posledná kontrola: 26. februára 2014 - Revízia: 1.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com