วิธีใช้เครื่องมือ Remote Shutdown Tool เพื่อปิดและเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317371 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Remote Shutdown (Shutdown.exe) เพื่อปิดระบบและเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ภายในระบบหรือระยะไกลที่ใช้ Windows 2000 หรือ Microsoft Windows NT 4.0

Shutdown.exe มีให้ใน Microsoft Windows 2000 Resource Kit โดยเป็นเครื่องมือแบบบรรทัดคำสั่งที่คุณสามารถใช้เพื่อปิดระบบหรือเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ในระบบและระยะไกล โดยคอมพิวเตอร์นั้นใช้ Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 หากคุณต้องการกำหนดตารางเวลาให้คอมพิวเตอร์ปิดระบบและเริ่มต้นระบบใหม่เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ใช้ Shutdown.exe ร่วมกับคำสั่ง at หรือ Task Scheduler

คำอธิบายของเครื่องมือ Shutdown.exe

Shutdown.exe ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
shutdown \\computername /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
คุณสามารถใช้สวิตช์ต่อไปนี้กับ Shutdown.exe:
 • \\computername: ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อปิดระบบ หากคุณไม่ระบุพารามิเตอร์ จะใช้ชื่อคอมพิวเตอร์ในระบบแทน
 • /l (โดยต้องเป็นอักษร "L" ตัวพิมพ์เล็ก): ใช้สวิตช์นี้เพื่อปิดระบบคอมพิวเตอร์ในระบบ
 • /a: ใช้สวิตช์นี้เพื่อยกเลิกการปิดระบบ คุณสามารถทำได้ระหว่างช่วงไทม์เอาต์เท่านั้น หากใช้สวิตช์นี้ พารามิเตอร์อื่นๆ จะถูกละเว้นทั้งหมด
 • /r: ใช้สวิตช์นี้เพื่อเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่แทนการปิดระบบ
 • /t:xx: ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุเวลา (เป็นวินาที) หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์จะถูกปิด ค่าเริ่มต้นคือ 20 วินาที
 • "msg": ใช้สวิตช์นี้เพื่อระบุข้อความระหว่างการปิดระบบ อักขระสูงสุดของข้อความคือไม่เกิน 127 อักขระ
 • /y: ใช้สวิตช์นี้ เพื่อบังคับให้ตอบ "yes" สำหรับทุกคำถามจากคอมพิวเตอร์
 • /c: ใช้สวิตช์นี้เพื่อปิดโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด หากคุณใช้สวิตช์นี้ Windows จะบังคับให้ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ ตัวเลือกในการบันทึกข้อมูลใดๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจะถูกละเว้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อมูลสูญหายในโปรแกรมใดๆ ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการปิดระบบคอมพิวเตอร์ในระบบภายในสองนาทีและแสดงข้อความ "The computer is shutting down" ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ในแฟ้มแบทช์หรือพิมพ์ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  shutdown /l /t:120 "The computer is shutting down" /y /c
  เมื่อต้องการยกเลิกการปิดระบบ ให้พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  shutdown /l /a /y
 • เมื่อต้องการปิดระบบคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ชื่อ "Support" ให้ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ในแฟ้มแบทช์หรือพิมพ์ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  shutdown \\support /r
 • เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาให้คอมพิวเตอร์ในระบบปิดระบบในเวลา 22 นาฬิกา ให้พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งแล้วกด ENTER:
  at 22:00 shutdown /l /r /y /c
 • เมื่อต้องการกำหนดตารางเวลาให้คอมพิวเตอร์ในระบบปิดระบบและเริ่มระบบใหม่ในเวลา 18.00 น. ให้พิมพ์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่งแล้วกด ENTER:
  at 18:00 /every:M,T,W,Th,F shutdown /l /r /y /c

การแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์ที่ระบุอาจไม่ปิดระบบเมื่อคุณใช้เครื่องมือ Shutdown.exe เพื่อปิดระบบ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากปรากฏกล่องโต้ตอบ Unlock Computer ปรากฏขึ้นบนเดสก์ท็อป หรือหากคอมพิวตอร์นั้นถูกล็อกอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
307635 ปรากฏกล่องโต้ตอบ Remote Shutdown Results in Logoff When Unlock Computer ขึ้น (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
288180 ฟังก์ชัน ExitWindowsEx() อาจไม่ล็อกเอาต์ผู้ใช้หรือปิดระบบคอมพิวเตอร์หากคอมพิวเตอร์นั้นถูกล็อกอยู่ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Shutdown.exe พิมพ์ shutdown /? ที่พรอมต์คำสั่ง แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้คำสั่ง AT เพื่อกำหนดตารางเวลางานต่างๆ ใน Windows 2000 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
313565 วิธีใช้คำสั่ง AT เพื่อกำหนดตารางเวลางานต่างๆ (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ Task Scheduler เพื่อกำหนดตารางเวลางานต่างๆ ใน Windows 2000 โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
300160 วิธีการกำหนดตารางเวลากระบวนการของเซิร์ฟเวอร์ใน Windows 2000 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 2000 Resource Kit โปรดแวะชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317371 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2549 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com