ตัวถอดรหัส PowerDVD อาจทำให้ข้อความข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317455 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณใช้ตัวถอดรหัส PowerDVD คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Wmplayer.exe พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.
ถ้าคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด ข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดง:
App name    App version  Module name  Module version   
---------------------------------------------------------
Wmplayer.exe  8.0.0.4477  Claud.ax   1.0.0.0       
					

สาเหตุ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นหากคุณใช้รุ่น PowerDVD เร็วกว่ารุ่น 3.5 รุ่นเหล่านี้จะไม่เข้ากันได้กับ Windows XP

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กรุณาติดต่อ CyberLink (ผู้ผลิตของ PowerDVD) เพื่อขอรับการปรับรุ่นสำหรับ PowerDVD คุณสามารถขอรับการปรับรุ่นจาก CyberLink เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.cyberlink.com/downloads/support/powerdvd/patches_en_US.html
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการปรับรุ่นของดีวีดีใน Windows XP โดยใช้การdvdupgrd /upgradeคำสั่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306331ซอฟต์แวร์ถอดรหัส MPEG-2 DVD ใน Windows Media Player สำหรับ Windows XP

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งกล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317455 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbprod2web kbmt KB317455 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317455

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com