HOW TO: ตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ไปยังสถานะเซสชัน ASP.NET ที่เก็บ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317604 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าคอนฟิก Microsoft SQL Server สำหรับการจัดการสถานะของเซสชันที่โหมด ASP.NET SQL Server

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ หรือ Microsoft Windows XP
 • กรอบการทำงานของ microsoft .NET
 • บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS)
 • Microsoft SQL Server

การตั้งค่าคอนฟิก SQL Server สำหรับสถานะเซสชัน ASP.NET SQL Server

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการรันการ InstallSqlState.sql และแฟ้มสคริปต์ UninstallSqlState.sql เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการจัดการสถานะของเซสชันที่โหมด SQL Server
 1. ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 2. ในการเปิดแฟ้มแบบสอบถามเรียกดูแฟ้มสคริปต์ InstallSqlState.sql กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN. โดยค่าเริ่มต้น InstallSqlState.sql จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  ไดรฟ์ระบบ\WINNT\Microsoft.NET\Framework\รุ่น\

  ไดรฟ์ระบบ\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\
 3. หลังจากที่ InstallSqlState.sql เปิดขึ้นในตัววิเคราะห์คำถาม SQL คลิกดำเนินการในการแบบสอบถามเมนูการเรียกใช้สคริปต์
 4. ก่อนที่จะเรียกใช้แฟ้มสคริปต์ UninstallSqlState.sql ถอนการติดตั้งการกำหนดค่าจัดการเซสชันของโหมด SQL Server สถานะ คุณต้องหยุดขั้นตอนการ w3svc โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน Windowsเริ่มการทำงานเมนู คลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลงเมื่อต้องการเปิดพร้อมท์คำสั่ง
  2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:net stop w3svc. คุณได้รับการยืนยันว่า กระบวนการ w3svc ถูกหยุดการทำงาน
 5. ในตัววิเคราะห์คำถาม SQL ในการแฟ้ม:เมนู คลิกOPEN.
 6. ในการเปิดแฟ้มแบบสอบถามเรียกดูแฟ้มสคริปต์ UninstallSqlState.sql กล่องโต้ตอบ และจากนั้น คลิกOPEN. โดยค่าเริ่มต้น UninstallSqlState.sql จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  ไดรฟ์ระบบ\WINNT\Microsoft.NET\Framework\รุ่น\

  ไดรฟ์ระบบ\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\
 7. หลังจากที่ UninstallSqlState.sql เปิดขึ้นในตัววิเคราะห์คำถาม SQL คลิกดำเนินการในการแบบสอบถามเมนูการเรียกใช้สคริปต์
 8. หลังจากถอนการติดคุณตั้งกำหนดค่าจัดการเซสชันของโหมด SQL Server สถานะ คุณต้องเริ่มต้นบริการ w3svc เมื่อต้องการเริ่มต้นกระบวนการ w3svc พิมพ์เริ่มต้นสุทธิ w3svcหน้าจอพร้อมรับคำสั่ง

ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Web.config ของแอพลิเคชันของคุณ

ใช้การจัดการสถานะของเซสชันที่โหมด ASP.NET SQL Server คุณต้องแก้ไขการ<sessionstate></sessionstate>องค์ประกอบของ Web.config ของโปรแกรมประยุกต์ของคุณแฟ้มดังนี้:
 1. ตั้งค่านี้โหมดคุณลักษณะขององค์ประกอบนั้น<sessionstate></sessionstate>องค์ประกอบที่ให้สแตนซ์เมื่อต้องการบ่งชี้ว่า สถานะเซสชันถูกเก็บอยู่ใน SQL Server
 2. ตั้งค่านี้sqlConnectionStringแอตทริบิวต์การระบุสายอักขระการเชื่อมต่อสำหรับ SQL Server ตัวอย่าง::
  sqlConnectionString="data source=MySQLServer;user id=<username>;password=<strongpassword>"
  

  หมายเหตุ:ผู้ใช้, <user name="">, ต้องมีสิทธิ์ในการดำเนินการนี้กับฐานข้อมูล</user>

  การปรับเปลี่ยน<sessionstate></sessionstate>องค์ประกอบที่ควรปรากฏเป็นดังนี้:
  <sessionState 
        mode="SQLServer"
        sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=<username>;password=<strongpassword>"
        cookieless="false" 
        timeout="20" 
    />
  						
  หมายเหตุ:ให้แน่ใจว่า คุณต้องใช้ในกรณีที่ถูกต้องเมื่อคุณระบุนั้น<sessionstate></sessionstate>องค์ประกอบและค่าของแอตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้อง รหัสนี้คือตัวอ่อน

การแก้ไขปัญหา

 • ถ้าคุณไม่หยุดการประมวลผล w3svc ก่อนที่จะเรียกใช้แฟ้มสคริปต์ UninstallSqlState.sql คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ไม่สามารถลบฐานข้อมูล 'ASPState' ได้เนื่องจากที่คุณกำลังใช้
 • ถ้ารายการนั้นASPStateTempSessionsตารางไม่ถูกลบออกหลังจากที่หมดอายุของเซสชันที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานอยู่ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ผ่านขั้นตอนการจัดเก็บไว้ที่จัดกำหนดการผ่านงานใน SQL Server บริษัทตัวแทนของ SQL Server จัดการงานเหล่านี้
 • เมื่อคุณใช้แฟ้มสคริปต์การเริ่มต้น InstallSqlState.sql และ UninstallSqlState.sql เพื่อตั้งค่าคอนฟิกการจัดการสถานะของเซสชันที่โหมด ASP.NET SQL Server โปรดสังเกตว่า แฟ้มเหล่านี้เพิ่มการASPStateTempSessionsและASPStateTempApplicationsตารางไปยังtempdbฐานข้อมูลใน SQL Server โดยค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ ถ้าคุณเริ่มต้นของ sql server คุณสูญเสียข้อมูลสถานะเซสชันที่ถูกเก็บไว้ในนั้นASPStateTempSessionsและASPStateTempApplicationsตารางสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรันสคริปต์การกำหนดค่าการจัดการสถานะเซสชัน SQL Server ปัจจุบันเพื่อให้ข้อมูลเซสชันไม่สูญหายไปเมื่อคุณเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ที่อื่น คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  311209HOW TO: ASP.NET ที่กำหนดสำหรับการจัดการสถานะเซสชันของเซิร์ฟเวอร์ SQL Persistent

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
305140ข้อมูล: ผัง ASP.NET
307598ข้อมูล: ภาพรวมของการจัดการสถานะของ ASP.NET
236166ใช้ NET ทำให้หยุดชะงักและคำสั่งเริ่มต้น NET ที่ให้บริการ IIS บังคับ Re-Read รีจิสทรี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสถานะเซสชัน ASP.NET อ้างอิงไปยังเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สถานะของเซสชัน
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/87069683 (vs.71)

ขอบ Cutting: ใช้เซสชันและออปเจ็กต์แอพพลิเคชันใน ASP.NET (มีmsdn Magazineบทความ)
http://msdn.microsoft.com/msdnmag/issues/01/11/cutting/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317604 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
Keywords: 
kbconfig kbhowtomaster kbstate kbwebforms kbmt KB317604 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317604

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com