วิธีการสร้างฐานข้อมูลการเข้าถึง โดยใช้ ADOX และ Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317881 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ข้อควรระวังado และ MD ADO ได้ไม่ถูกครบถ้วนทดสอบในสภาพแวดล้อมของ Microsoft .NET Framework ดังกล่าวอาจทำให้การตัดสินค้าจากคลังที่เป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้บริการ หรือใบสมัคร multithreaded เทคนิคต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ควรใช้เท่านั้นเป็นหน่วยวัดที่ชั่วคราวในระหว่างการโยกย้ายไป ADO.NET คุณควรใช้เทคนิคเหล่านี้เท่านั้นหลังจากที่คุณได้ดำเนินการทดสอบเสร็จสมบูรณ์เพื่อให้แน่ใจว่า มีปัญหาความเข้ากันไม่ ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยใช้ ADO หรือ MD ADO ในลักษณะนี้ จะได้รับการสนับสนุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
840667คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่คาดคิดเมื่อใช้ ADO และ MD ADO ในโปรแกรมประยุกต์.NET Framework
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมเมอร์จำเป็นต้องสร้างฐานข้อมูลโดยทางโปรแกรม แม้ว่าใช่วัตถุข้อมูล ActiveX (ADO) หรือ ADO.NET ให้หมายถึงการสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access โดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ผู้ Microsoft Jet OLE DB ให้และ 2.7 แบบขยาย ADO Microsoft สำหรับ DDL และความปลอดภัย (ADOX) ผ่านชั้น Interop COM สร้างฐานข้อมูลด้วยตนเอง

ความต้องการ

 • Microsoft Visual c# .NET
 • Microsoft ADO แบบขยาย 2.7 สำหรับ DDL และความปลอดภัย (ADOX)
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ ADOX และ Visual .NET c# สร้างฐานข้อมูลการเข้าถึงได้ด้วยตนเอง


สร้างฐานข้อมูลการเข้าถึง

 1. เปิดโปรแกรมประยุกต์.NET c# Visual คอนโซลใหม่
 2. ในExplorer โซลูชันคลิกขวาอ้างอิง:โหนดและเลือกเพิ่มการอ้างอิง.
 3. ในการcomแท็บ การเลือกMicrosoft ADO ขยาย 2.7 สำหรับ DDL และความปลอดภัยคลิกเลือกเมื่อต้องการเพิ่มเข้าในคอมโพเนนต์ที่เลือกแล้ว คลิกตกลง.
 4. ลบทั้งหมดของรหัสจากหน้าต่างรหัสสำหรับ Class1.cs
 5. วางรหัสต่อไปนี้ลงในหน้าต่างรหัส:
  using System;
  using ADOX;
  
  namespace ConsoleApplication1
  {
  	class Class1
  	{
  		[STAThread]
  		static void Main(string[] args)
  		{
  			ADOX.CatalogClass cat = new ADOX.CatalogClass();
  
  			cat.Create("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" +
  				  "Data Source=D:\\AccessDB\\NewMDB.mdb;" +
  				  "Jet OLEDB:Engine Type=5");
  
  			Console.WriteLine("Database Created Successfully");
  
  			cat = null;
  
  		}
  	}
  }
  					
 6. เปลี่ยนเส้นทางไปยังแฟ้ม.mdb ใหม่ตามความเหมาะสม และจากนั้น กด F5 เพื่อสร้าง และเรียกใช้โครงการ

  แฟ้ม.mdb ใหม่จะถูกสร้างในรูปแบบ Access 2000 (Jet 4.0) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบ Jet แตกต่างกัน ให้ดูที่ส่วน "อ้างอิง" ของบทความนี้

pitfalls

เมื่อต้องการสร้างฐานข้อมูลใหม่tเขาผู้ให้บริการ Jet กำหนดเส้นทางไปมีอยู่.ถ้าคุณลองการสร้างแฟ้มฐานข้อมูลในไดเรกทอรีที่ไม่มีอยู่คุณจะ receiveข้อยกเว้นเฉพาะ.คุณสามารถตรวจจับ tข้อยกเว้นของเขาโดยใช้แบบลอง Catch...โครงสร้าง

ข้อมูลอ้างอิง

อ้างอิง:


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ.NET Framework และ COM Interop layer, MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
คอมโพเนนต์ COM exposing ไป.NET Framework
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z6tx9dw3 (vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317881 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB317881 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317881

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com