Jak použít Průvodce inovací jazyka

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 317885 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento podrobný článek vysvětluje, jak vytvořit jednoduchou aplikaci Visual Basic 6.0 a upgrade aplikace Visual Basic .NET nebo Visual Basic 2005 pomocí Průvodce inovací jazyka v aplikaci Visual Studio .NET nebo Visual Studio 2005.

Poznámka: Průvodce inovací .NET jazyka je zahrnuta v Visual Studio .NET Professional.

Poznámka: Průvodce upgradem 2005 jazyka bylo rozšířeno z dřívějších verzí jazyka. Další informace naleznete na následujících webech služby MSDN (Microsoft Developer Network):
http://msdn.microsoft.com/vbasic/learning/migrating/default.aspx?pull=/library/en-us/dnvb600/html/vb6tovbdotnet.asp

Požadavky

Následující položky popisují doporučený hardware, software, infrastruktury sítě, dovednosti, znalosti a bude nutné aktualizace service Pack:
 • Microsoft Windows 2000 Professional (nebo server) nebo Microsoft Windows XP Professional (nebo server) s .NET Framework nainstalována
 • Microsoft Visual Basic 6.0,
 • Microsoft SQL Server 7.0 nebo vyšší s Northwind databázi, příslušná oprávnění a hodnoty UserID a heslo
Požadováno předchozí znalosti:
 • Obecné znalosti jak vytvořit aplikací pomocí programu Visual Basic 6.0

Použít Průvodce inovací jazyka

Následující kroky ukazují, jak vytvořit jednoduchou aplikaci Visual Basic 6.0 a upgrade aplikace Visual Basic .NET nebo Visual Basic 2005 pomocí Průvodce inovací jazyka v aplikaci Visual Studio .NET nebo Visual Studio 2005:
 1. V nabídce Start přejděte na příkaz programy, přejděte na aplikaci Microsoft Visual Studio 6.0 a potom klepněte na příkaz Microsoft Visual Basic 6.0.
 2. V dialogovém okně Nový projekt klepněte Standardní EXE a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
 3. První formulář v této aplikaci používá k načtení sadu záznamů ADO a zobrazí sadu záznamů v Microsoft Hierarchical Control FlexGrid. V poli název v dialogovém okně Vlastnosti Form1 zadejte frmADO.
 4. Pokud panel není otevřené, v nabídce Zobrazit klepněte na tlačítko panel.
 5. Z panelu umístěte MSHFlexGrid na formuláři tak, aby vyplní většinu formuláře. Ponechejte dostatek místa v dolní části formuláře umístit tlačítko.

  Poznámka: Pokud jste v panelu na ikonu MSHFlexGrid, přidat k panelu. Klepněte pravým tlačítkem panelu a potom klepněte na tlačítko součásti. V dialogovém okně součásti klepnutím vyberte ze seznamu dostupné komponenty Microsoft Hierarchical FlexGrid ovládací 6.0 (OLEDB) a potom klepněte na tlačítko OK.
 6. Z panelu umístěte CommandButton na formuláři pod MSHFlexGrid. Do pole Titulek dialogové okno Vlastnosti zadejte OK.
 7. MADO klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód. Přidejte následující kód, který vytvoří připojení databáze a vrací sadu záznamů, který obsahuje všechna data z tabulky Výrobky databázi Northwind.

  Poznámka: V následujícím ukázkovém kódu je třeba změnit id uživatele = <username> a heslo = <strong password> na správné hodnoty. Zkontrolujte uživatelské jméno má příslušná oprávnění k provedení této operace na databázi.
  Private Sub Command1_Click()
    Unload Me
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
    Dim cn As Connection
    Set cn = New Connection
    cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
    cn.Open
    
    Dim rs As Recordset
    Set rs = New Recordset
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open "select * from products", cn
    
    Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
  End Sub
  					
 8. Stisknutím kláves CTRL + S formulář uložte. V nabídce soubor klepněte na příkaz Uložit jako. V dialogovém okně Uložit jako klepněte na tlačítko Uložit.
 9. V Průzkumníku Project Project1 klepněte pravým tlačítkem myši, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na formulář. Klepněte na tlačítko Otevřít.
 10. Do pole název v dialogovém okně zadejte frmClipboard.
 11. Z panelu umístěte textové pole na formuláři. V poli text zadejte Příliš žluťoučký protihráčův přes opožděných pes.
 12. Umístěte CommandButton pod textové pole. Do pole Titulek dialogové okno Vlastnosti zadejte Kopírovat.
 13. Umístěte druhý CommandButton ve formuláři. Do pole Titulek dialogové okno Vlastnosti zadejte Vložit.
 14. FrmClipboard klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód. Klepněte na tlačítko Vložit následující kód CommandButton události. Objekt GET používá tento kód schránky a vložit text:
  Private Sub Command1_Click()
    Clipboard.SetText Text1.SelText
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    Text1.SelText = Clipboard.GetText
  End Sub
  					
 15. Stisknutím kláves CTRL + S formulář uložte.
 16. Poslední formulář, je třeba je hlavní formulář aplikace. V Průzkumníku Project Project1 klepněte pravým tlačítkem myši, klepněte na tlačítko Přidat, klepněte na formulář a klepněte na tlačítko Otevřít.
 17. Do pole název v dialogovém okně zadejte frmMain.
 18. Z panelu umístěte na formulář frmMain CommandButton. Do pole Titulek dialogové okno Vlastnosti zadejte ADO.
 19. Umístěte druhý CommandButton ve formuláři. Do pole Titulek dialogové okno Vlastnosti zadejte schránky.
 20. FrmMain klepněte pravým tlačítkem myši a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód. Vložit následující kód CommandButton klepněte události, zobrazit další dvě formy:
  Private Sub Command1_Click()
    frmADO.Show
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    frmClipboard.Show
  End Sub
  					
 21. Stisknutím kláves CTRL + S formulář uložte.
 22. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši Project1 a potom klepněte na příkaz Project1 vlastnosti. V poli Spuštění objektufrmMain klepněte a potom klepněte na tlačítko OK.
 23. Přidat odkaz na součást ADO v nabídce projekt, klepněte na odkazy. V seznamu k dispozici odkazy klepnutím vyberte Microsoft ActiveX Data Object Library (bude provést libovolné verze 2.0 nebo novější). Klepněte na tlačítko OK.
 24. Kompilovat projektu v nabídce soubor klepněte na tlačítko Vytvořit Project1.exe. V dialogovém okně Vytvořit projekt klepněte na tlačítko OK (přijmout výchozí název souboru).
 25. Stisknutím klávesy F5 spuštění aplikace v režimu ladění.

  Poznámka: je není nutné ověřit, starší verze aplikace Visual Basic bude spuštěna bez problémů, před inovací.
 26. Zavřete vývojovém prostředí jazyka. Na příkazovém řádku uložit změny projektu klepněte na tlačítko Ano. Použijte výchozí název a uložte projekt.
 27. V nabídce Start přejděte na příkaz programy, přejděte na Microsoft Visual Studio.NET a potom klepněte na příkaz Microsoft Visual Studio.NET.
 28. Na stránce Start klepněte na tlačítko Otevřít projekt. Vyhledejte složku obsahující soubor projektu Visual Basic 6.0 (obvykle C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98) právě vytvořili. Project1.vdp klepněte a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
 29. Visual Studio .NET rozpozná toto je starší projektu jazyka a spustí Průvodce inovací jazyka. Průvodce zobrazí popis každého kroku jako pokračovat pomocí kroků v následujícím pořadí:
  • Vytvořit nový projekt, do kterého je inovován existujícího projektu.
  • Zkopírujte soubory formuláře a třídy soubory do nového projektu.
  • Poskytují sestava upgradu, který uvádí součásti projekt úspěšně upgradována a součásti, provést upgrade úspěšně.

 30. Klepněte na tlačítko Další prostřednictvím jednotlivé kroky dokud proces upgradu zahájen. Inovace trvá přibližně 30-60 sekund k dokončení.
 31. V aplikaci Solution Explorer poklepejte na _UpgradeReport.htm. Tato sestava zobrazí výsledky inovace. Poznámka: všechny formuláře kromě frmClipboard inovovat bez jakékoli problémy.
 32. Rozbalte frmClipboard.vb zobrazit problémy. Clipboard.SetText a GetText není inovovat správně. Klepnutím na odkazy v poli Popis zobrazení jak opravit problémy.
 33. V aplikaci Solution Explorer Poznámka: všechny formuláře zachovány původní názvy, ale přípona souboru je změněn z .frm k. vb.
 34. Rozbalte odkazy. Poznámka: odkazuje na všechny součásti, které jsou požadovány použít starší jazyka a součásti ADO byly přidány automaticky.
 35. Klepněte pravým tlačítkem myši na formuláře a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód. Rozbalte oblasti Podpora inovací. Tato oblast zobrazuje, jak Visual Studio .NET nebo Visual Studio 2005 nakonfigurován různé vlastnosti a proměnné podporují upgradované kód.
 36. V aplikaci Solution Explorer klepněte pravým tlačítkem myši frmClipboard.vb a potom klepněte na tlačítko Zobrazit kód. Všimněte si, že jsou umístěna před řádky, které jste provedli upgrade komentáře.
 37. Změna události Command1_Click a Command2_Click následující:
  Private Sub Command1_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command1.Click
      Clipboard.SetDataObject(Text1.Text)
    End Sub
  
    Private Sub Command2_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command2.Click
      Text1.SelectedText = _
        Clipboard.GetDataObject().GetData(GetType(System.String))
    End Sub
  					

Úplný výpis kódu

Dokončení výpis kód (frmADO.frm)

Private Sub Command1_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()
  Dim cn As Connection
  Set cn = New Connection
  cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
  cn.Open
  
  Dim rs As Recordset
  Set rs = New Recordset
  rs.CursorLocation = adUseClient
  rs.Open "select * from products", cn
  
  Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
End Sub
				

Dokončení výpis kód (frmClipboard.frm)

Private Sub Command1_Click()
  Clipboard.SetText Text1.SelText
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  Text1.SelText = Clipboard.GetText
End Sub

Complete Code Listing (frmMain.frm)
Private Sub Command1_Click()
  frmADO.Show
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  frmClipboard.Show
End Sub
				

Ověřte, že aplikace Works

 1. Stisknutím klávesy F5 spuštění aplikace.
 2. Na řádku projekt uložit klepněte na tlačítko OK.
 3. V Form1 klepněte na tlačítko ADO. Se zobrazí formulář, který obsahuje data v mřížce. Zavřít tento formulář.
 4. V Form1 klepněte na příkaz Schránka.
 5. Klepněte na tlačítko Kopírovat.
 6. Umístěte kurzor do textového pole na začátku text a klepněte na příkaz Vložit. Měla by se zobrazit vložený text.

Odstraňování potíží

Visual Basic .NET je hlavní shift z předchozích verzí jazyka. Pro mnoho projektů je vhodné některé rozsáhlé přípravu práce před inovací. Odkazují následující dokument informace, které mohou pomoci snadněji upgradu:
Things to Consider Before Upgrading

Odkazy

Další informace naleznete následujícím Microsoft Developer Network (MSDN) článků:
Preparing Your Visual Basic 6.0 Applications for the Upgrade to Visual Basic.NET

Upgrading Applications Created in Previous Versions of Visual Basic
Další informace o přípravě aplikace Visual Basic 6.0 pro inovaci Visual Basic 2005 naleznete na webu služby MSDN:
http://msdn.microsoft.com/vbasic/learning/migrating/default.aspx?pull=/library/en-us/dnvb600/html/vb6tovbdotnet.asp

Vlastnosti

ID článku: 317885 - Poslední aktualizace: 6. prosince 2006 - Revize: 6.4
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Klíčová slova: 
kbmt kbvs2005swept kbvs2005applies kbmigration kbhowtomaster KB317885 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:317885

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com