วิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 317885 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างตัวอย่างง่าย แอพลิเคชันของ Visual Basic 6.0 และปรับรุ่นโปรแกรมประยุกต์ Visual Basic ที่แล้ว .NET หรือ 2005 Visual Basic โดยใช้ตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น Visual Basic ใน.NET Studio แสดงผล ใน Visual Studio 2005

หมายเหตุ ตัวช่วยปรับรุ่น.NET Visual Basic จะรวมอยู่ใน Visual Professional studio .NET

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างการปรับรุ่นของ Visual Basic 2005 ได้รับการปรับปรุงจากรุ่นก่อนหน้าของ Visual Basic

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงฮาร์ดแวร์แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย ทักษะ ความรู้ และเซอร์วิสแพ็คคุณจำเป็น:
 • Microsoft Windows 2000 Professional (หรือเซิร์ฟเวอร์), หรือ Microsoft Windows XP Professional (หรือเซิร์ฟเวอร์) กับ.NET Framework การติดตั้ง
 • Microsoft Visual Basic 6.0
 • Microsoft SQL Server 7.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า ด้วย Northwind ฐานข้อมูล การอนุญาตที่เหมาะสมและค่า UserID และรหัสผ่าน
ความรู้ก่อนหน้านี้จำเป็นต้องใช้:
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ ด้วยการใช้ Visual Basic 6.0

ใช้ตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น Visual Basic

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการสร้าง Visual Basic อย่างง่าย แอพลิเคชัน 6.0 และการปรับรุ่นแล้วแอพลิเคชัน Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005 ด้วยการใช้ ใน Visual Basic การอัพเกรดช่วย ใน Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005:
 1. บนเมนู'เริ่ม' ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Visual Studio 6.0และจากนั้น คลิกMicrosoft Visual Basic 6.0
 2. ในกล่องโต้ตอบโครงการใหม่คลิกEXE มาตรฐานและจากนั้น คลิกเปิด
 3. ฟอร์มแรกในแอพลิเคชันนี้ใช้ ADO ในการเรียกตัว ชุดระเบียน และแสดงชุดระเบียนใน FlexGrid ที่ลำดับชั้นของ Microsoft ตัวควบคุม ในฟิลด์ชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติสำหรับ Form1 พิมพ์frmADO.
 4. ถ้าไม่เปิดกล่องเครื่องมือ บนเมนูมุมมองคลิกกล่องเครื่องมือ
 5. จากกล่องเครื่องมือ ทำการMSHFlexGridบนแบบฟอร์มเพื่อให้ได้ขนาดมากที่สุดของแบบฟอร์ม ปล่อยให้เพียงพอ ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มการวางปุ่มไว้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นไอคอนMSHFlexGridในกล่องเครื่องมือ เพิ่มลงในกล่องเครื่องมือ คลิกขวา กล่องเครื่องมือ จากนั้น คลิกคอมโพเนนต์ ในกล่องโต้ตอบการคอมโพเนนต์คลิกเพื่อเลือกMicrosoft ชั้น FlexGrid ควบคุม 6.0 (OLEDB)จากรายการของคอมโพเนนต์ที่พร้อมใช้งาน และจากนั้น คลิกตกลง
 6. จากกล่องเครื่องมือ ทำการCommandButtonบนแบบฟอร์มด้านล่าง MSHFlexGrid ในฟิลด์คำอธิบายเฉพาะในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ ตกลง.
 7. คลิกขวาmADOและจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง เพิ่มรหัสต่อไปนี้ ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูล และ ส่งกลับชุดระเบียนที่ประกอบด้วยข้อมูลจากตารางของฐานข้อมูล Northwindผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

  หมายเหตุ: ในโค้ดตัวอย่างต่อไปนี้ คุณต้องเปลี่ยน id ผู้ใช้ =<username></username> และ รหัสผ่าน =<strong password=""></strong> เมื่อต้องการค่าที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ID ผู้ใช้ มีสิทธิ์ที่เหมาะสมกับดำเนินการนี้กับฐานข้อมูล
  Private Sub Command1_Click()
    Unload Me
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
    Dim cn As Connection
    Set cn = New Connection
    cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
    cn.Open
    
    Dim rs As Recordset
    Set rs = New Recordset
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open "select * from products", cn
    
    Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
  End Sub
  					
 8. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม บนเมนูแฟ้มคลิกบันทึกเป็น ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นคลิกบันทึก
 9. ใน Explorer โครงการ คลิกขวาProject1คลิกเพิ่มและจากนั้น คลิกฟอร์ม คลิกเปิด
 10. ในฟิลด์ชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ frmClipboard.
 11. จากกล่องเครื่องมือ วางในกล่องข้อความบนฟอร์ม ในฟิลด์ข้อความพิมพ์ กับ fox น้ำตาลรวดเร็วข้ามไปเหนือตัวสำหรับคนขี้เกียจ สุนัข.
 12. วางCommandButtonอยู่ด้านล่างของกล่องข้อความ ในฟิลด์คำอธิบายเฉพาะในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ คัดลอก.
 13. สถานที่สองCommandButtonบนแบบฟอร์ม ในฟิลด์คำอธิบายเฉพาะในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ วาง.
 14. คลิกขวาfrmClipboardและจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง วางรหัสต่อไปนี้สำหรับการ CommandButton คลิกเหตุการณ์ ใช้รหัสนี้การคลิปบอร์ดวัตถุไปที่รับ และวางข้อความ:
  Private Sub Command1_Click()
    Clipboard.SetText Text1.SelText
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    Text1.SelText = Clipboard.GetText
  End Sub
  					
 15. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม
 16. แบบฟอร์มล่าสุดที่คุณจำเป็นต้องมีฟอร์มหลักของแอพลิเคชัน ใน Explorer โครงการ คลิกขวาProject1คลิกเพิ่มคลิกฟอร์มและจากนั้น คลิกเปิด
 17. ในฟิลด์ชื่อในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ frmMain.
 18. จากกล่องเครื่องมือ ทำการCommandButtonบนแบบฟอร์ม frmMain ในฟิลด์คำอธิบายเฉพาะในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ ADO.
 19. สถานที่สองCommandButtonบนแบบฟอร์ม ในฟิลด์คำอธิบายเฉพาะในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติพิมพ์ คลิปบอร์ด.
 20. คลิกขวาfrmMainและจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง วางรหัสต่อไปนี้สำหรับการ CommandButton คลิเหตุการณ์ แสดงแบบฟอร์มที่สองอื่น ๆ:
  Private Sub Command1_Click()
    frmADO.Show
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    frmClipboard.Show
  End Sub
  					
 21. กด CTRL + S เพื่อบันทึกแบบฟอร์ม
 22. คลิกขวาใน Explorer โซลูชันProject1Project1 คุณสมบัติ ในฟิลด์วัตถุเริ่มต้นคลิกfrmMainและจากนั้น คลิกตกลง
 23. เมื่อต้องเพิ่มการอ้างอิงถึงคอมโพเนนต์ ADO บนเมนูโครงการคลิกการอ้างอิง ในรายการของการอ้างอิงที่มีอยู่ คลิกเพื่อเลือกMicrosoft ActiveX ข้อมูลวัตถุไลบรารี(รุ่นใดก็ตาม 2.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าจะทำ) คลิก'ตกลง
 24. การคอมไพล์โครงการ บนเมนูแฟ้มคลิProject1.exe ที่ทำให้ ในกล่องโต้ตอบทำให้โครงการให้คลิกตกลง(ยอมรับชื่อแฟ้มเริ่มต้น)
 25. กด F5 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ในโหมดการตรวจแก้จุดบกพร่อง

  หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นในการตรวจสอบที่ Visual Basic แบบดั้งเดิม แอพลิเคชันทำงาน โดยไม่มีปัญหาใด ๆ ก่อนที่คุณปรับรุ่น
 26. ปิดสภาพแวดล้อมการพัฒนา Visual Basic ในการ แสดงพร้อมท์เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงโครงการ คลิกใช่ ใช้ชื่อเริ่มต้น และบันทึกโครงการ
 27. บนเมนู'เริ่ม' ชี้ไปที่โปรแกรมชี้ไปที่Microsoft Visual Studio .NETและจากนั้น คลิกMicrosoft Visual Studio .NET
 28. หน้าเริ่มต้น คลิกเปิดโครงการ ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยโครงการ Visual Basic 6.0 แฟ้มที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น (โดยปกติ C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98) คลิกProject1.vdpและจากนั้น คลิกเปิด
 29. .NET Studio แสดงผลตรวจพบว่า เป็นภาพแบบดั้งเดิม โครงการพื้นฐานและการเริ่มต้นตัวช่วยสร้างการปรับรุ่น Visual Basic ตัวช่วยสร้างแสดงเป็น คำอธิบายของแต่ละขั้นตอนตามที่คุณดำเนินการเป็นขั้นตอน ในต่อไปนี้ ลำดับ:
  • สร้างโครงการใหม่ที่โครงการที่มีอยู่ของคุณ ปรับรุ่น
  • คัดลอกฟอร์มและคลาแฟ้มลงในรายการใหม่ โครงการ
  • ให้รายงานการปรับรุ่นที่แสดงรายการส่วนประกอบของ โครงการที่ปรับรุ่นเรียบร้อยแล้วและคอมโพเนนต์ที่ไม่ได้ปรับรุ่น รับ

 30. คลิกถัดไปโดยแต่ละขั้นตอนจนกว่าเริ่มกระบวนการปรับรุ่น ที่ การปรับรุ่นใช้เวลาประมาณ 30-60 วินาทีเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์
 31. ใน Explorer โซลูชัน คลิกสองครั้งที่_UpgradeReport.htm รายงานนี้แสดงผลลัพธ์ของการปรับรุ่น โปรดสังเกตว่า ทั้งหมด ฟอร์มทั้งหมดยกเว้น frmClipboard ที่ปรับรุ่น โดยไม่มีปัญหาใด ๆ
 32. ขยายfrmClipboard.vbเพื่อดูการตัดสินค้าจากคลัง Clipboard.SetTextและGetTextไม่ได้ไม่ปรับรุ่นได้อย่างถูกต้อง คลิก'ตัวช่วยสร้างการเชื่อมโยงในคำอธิบายเมื่อต้องดูวิธีการแก้ไขปัญหา
 33. ใน Explorer โซลูชัน โปรดสังเกตว่า แบบฟอร์มทั้งหมดยังคงอยู่ ชื่อเดิมของพวกเขา แต่ส่วนขยายของแฟ้มมีการเปลี่ยนแปลงจาก.frm ไป vb.
 34. ขยายการอ้างอิง โปรดสังเกตว่าการอ้างอิงถึงคอมโพเนนต์ที่จำเป็นทั้งหมด เมื่อต้องใช้ส่วนประกอบของ Visual Basic และ ADO แบบดั้งเดิมได้ถูกเพิ่ม โดยอัตโนมัติ
 35. คลิกขวาแบบฟอร์มใด ๆ และจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง ขยายพื้นที่สนับสนุนการปรับรุ่น พื้นที่นี้แสดงวิธีการกำหนดค่าของ Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005 หลายคุณสมบัติและตัวแปรที่จะสนับสนุนการอัพเกรดรหัส
 36. ใน Explorer โซลูชัน คลิกขวาfrmClipboard.vbและจากนั้น คลิกรหัสของมุมมอง โปรดสังเกตว่า มีข้อคิดเห็นในการวางไว้ก่อนบรรทัดที่ไม่ได้ ปรับรุ่นไม่
 37. เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์Command1_ClickและCommand2_Clickดังต่อไปนี้:
  Private Sub Command1_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command1.Click
      Clipboard.SetDataObject(Text1.Text)
    End Sub
  
    Private Sub Command2_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command2.Click
      Text1.SelectedText = _
        Clipboard.GetDataObject().GetData(GetType(System.String))
    End Sub
  					

แสดงรายการของรหัสการทำให้เสร็จสมบูรณ์

รายการรหัส (frmADO.frm) ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

Private Sub Command1_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()
  Dim cn As Connection
  Set cn = New Connection
  cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
  cn.Open
  
  Dim rs As Recordset
  Set rs = New Recordset
  rs.CursorLocation = adUseClient
  rs.Open "select * from products", cn
  
  Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
End Sub
				

รายการรหัส (frmClipboard.frm) ที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์

Private Sub Command1_Click()
  Clipboard.SetText Text1.SelText
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  Text1.SelText = Clipboard.GetText
End Sub

Complete Code Listing (frmMain.frm)
Private Sub Command1_Click()
  frmADO.Show
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  frmClipboard.Show
End Sub
				

ตรวจสอบว่า โปรแกรมประยุกต์ที่ทำงาน

 1. กด F5 เพื่อเริ่มการทำงานของแอพลิเคชัน
 2. ที่พรอมต์ให้บันทึกโครงการ คลิกตกลง
 3. ใน Form1 คลิกADO ฟอร์มปรากฏขึ้นซึ่งประกอบด้วยข้อมูลในตาราง ปิดนี้ แบบฟอร์ม
 4. ใน Form1 คลิกคลิปบอร์ด
 5. คลิกคัดลอก
 6. วางจุดแทรกในกล่องข้อความเมื่อเริ่มต้น ข้อความ แล้ว คลิกวาง คุณควรเห็นข้อความถูกวาง

การแก้ไขปัญหา

Visual Basic .NET คือ shift สำคัญจากเวอร์ชันก่อนหน้านี้ Visual Basic สำหรับโครงการต่าง ๆ งานบางอย่างการจัดเตรียมทุกคนควรมี ก่อนที่คุณปรับรุ่น การอ้างอิงไปยังเอกสารต่อไปนี้สำหรับข้อมูลที่อาจ ช่วยให้คุณสามารถปรับรุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น:
สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนที่จะปรับรุ่น

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้ บทความของเครือข่าย (MSDN):

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 317885 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 กรกฎาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft .NET Framework 1.1
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbmigration kbhowtomaster kbmt KB317885 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:317885

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com