ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้คุณลักษณะการค้นหา การวาง แผนเส้นทาง หรือนำ เข้าข้อมูล หรือคุณพยายามจะเพิ่มการแมป pushpins ใน AutoRoute, MapPoint หรือเดินทางไปถนน & ทำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามใช้คุณลักษณะการค้นหา คุณลักษณะโปรแกรมวางแผนเส้นทาง หรือคุณลักษณะการนำเข้าข้อมูลในรูปของผลิตภัณฑ์ที่แสดงไว้ในส่วน "Applies to" ใด ๆ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ถนนและเดินทางไปกลับพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถทำงานเนื่องจากการมีข้อผิดพลาดภายใน (6-40028--1073741819) ต่อไป
เมื่อคุณดูรายละเอียดของข้อผิดพลาด คุณเห็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:

AppName AppVer ModName ModVer Offset 
-------------------------------------------------------------- 
Streets.exe 9.0.16.2001 Streets.exe 6.0.8397.0 000212fa 

Microsoft MapPoint พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด เราจะเสียใจด้วยสำหรับในความไม่สะดวก

เมื่อคุณดูรายละเอียดของข้อผิดพลาด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
AppName AppVer ModName ModVer Offset 
-------------------------------------------------------------- 
Mappoint.exe 9.0.16.2001 Mappoint.exe 9.0.16.2001 000212fa

เดินทางไป Microsoft ถนน & กลับพบปัญหา และจำเป็นต้องปิด เราจะเสียใจด้วยสำหรับในความไม่สะดวก

เมื่อคุณดูรายละเอียดของข้อผิดพลาด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
AppName AppVer ModName ModVer Offset ------------------------------------------------------------ Streets.exe 9.0.16.2001 Streets.exe 9.0.16.2001 000212fa 
โปรแกรมประยุกต์นี้ไม่สามารถทำงานต่อไป อาจเกิดจาก ผลของทรัพยากรระบบไม่เพียงพอเช่นหน่วยความจำหรือพื้นที่ว่างดิสก์ ให้ลองปิดลงในโปรแกรมประยุกต์อื่น การเพิ่มจำนวนเนื้อที่ของแฟ้มบนไดรฟ์ดิสก์ที่ประกอบด้วย Windows หรือเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม

เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่ม pushpins ให้กับแผนที่ คุณอาจได้รับการ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อมูลต่อไปนี้:
เดินทางไปถนน & ทำ 2002 พบปัญหา และจำเป็นต้องปิด
โปรแกรมประยุกต์ไม่สามารถทำงานเนื่องจากการมีข้อผิดพลาดภายใน (6-40028-529697949) ต่อไป

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าอย่าง น้อยหนึ่งต่อไปนี้ เงื่อนไขเป็นจริง:
 • ไม่มีแฟ้มการแมปที่เสียหายในโปรแกรม
 • โปรแกรมแบ็คกราวน์คือรบกวนแอพลิเคชัน
 • โปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์มีการติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสียหาย

การแก้ไข

วิธีที่ 1: ทดสอบว่าแฟ้มที่เสียหาย

ถ้าคุณกำลังทำงานกับแฟ้มสำหรับแมปเก่า แฟ้มอาจเสียหาย เมื่อต้องการตรวจสอบว่า แฟ้มที่เสียหาย สร้างแมปแฟ้มใหม่ หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ไม่มีข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้แฟ้มสำหรับแมปแบบใหม่ นี้บ่งชี้ว่า แมปแฟ้มต้นฉบับเสียหาย ในกรณีนี้ คุณต้องคัดลอก pushpins การตั้งค่าภายใต้การภาพรวม & ของคำอธิบายแผนภูมิเมนู และวางลงในแฟ้มสำหรับแมปแบบใหม่

เมื่อต้องการคัดลอกชุด pushpins ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิดแฟ้มการแมปที่เสียหาย
 2. ภายใต้การแฟ้มเมนู คลิกภาพรวม & ของคำอธิบายแผนภูมิ.
 3. ภายใต้หัวข้อภาพรวม & ของคำอธิบายแผนภูมิกหมุดชุดที่คุณต้อง การคัดลอก แล้ว คลิกการคลิกขวาคัดลอก.
 4. เปิดแผนผังใหม่
 5. คลิกแก้ไขแล้ว คลิกวาง.
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับกหมุดตั้งค่าที่คุณต้องการคัดลอกไปที่แผนผังใหม่ทั้งหมด

วิธีที่ 2: ติดตั้งกลไกจัดการฐานข้อมูล Access

หมายเหตุออกจากโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดก่อนที่คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดีวีดี

โปรแกรมรุ่น 2008 และก่อนหน้านี้ไม่ประกอบด้วยแฟ้ม AccessDatabaseEngine.exe ถ้าคุณมีรุ่นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ติดตั้งโปรแกรมฐานข้อมูลการเข้าถึงจากเว็บไซต์ที่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

รุ่นที่เก่ากว่า:
 1. แทรกการเดิน & ถนนหรือดีวีดี MapPoint ในไดรฟ์ดีวีดี
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกคอมพิวเตอร์ของฉันจากนั้น เรียกดูตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสมสำหรับโปรแกรมของคุณ):
  <drive></drive>: \MapPoint\MSMap\Redist\ADE
  <drive> </drive>:\ Streets\MSMap\Redist\ADE

  หมายเหตุในเส้นทางเหล่านี้<drive></drive>มีไดรฟ์ของแผ่นดิสก์ที่ประกอบด้วยการติดตั้งผลิตภัณฑ์ดีวีดี
 3. คลิกสองครั้งที่ AccessDatabaseEngine.exe แล้ว ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณไม่ได้ถ้าได้รับการพร้อมท์
รุ่น 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า:

หรือ การเข้าถึงไว้ที่จุดติดตั้งแบบออนไลน์สำหรับกลไกจัดการฐานข้อมูล Access แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspxFamilyID = 7554f536-8 c 28-4598-9b72-ef94e038c891 & DisplayLang = en

วิธีที่ 3: ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์เป็นสาเหตุของปัญหานี้ ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เริ่มต้นใหม่สำหรับคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับระบบปฏิบัติการของคุณ

Windows Vista:
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่อาจใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์
 2. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดเครื่องพิมพ์ในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้นคลิกเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมรายการ
 3. คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ ชี้ไปที่เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือคลิก Continue
 4. คลิกขั้นสูงแท็บ
 5. คลิกไดรฟ์ใหม่r
 6. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยเพิ่มเครื่องพิมพ์โปรแกรมควบคุมสร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน

Windows XP:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเครื่องพิมพ์และโทรสาร.
 2. คลิกเพิ่มเครื่องพิมพ์. ตัวช่วยสร้างเพิ่มเครื่องพิมพ์เริ่มต้น
 3. ทำตามขั้นตอนในตัวช่วยเพิ่มเครื่องพิมพ์สร้างการเพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่แตกต่างกัน
หลังจากที่คุณติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ใหม่ เริ่มต้นโปรแกรม และเปิดแผนผัง ถ้าคุณไม่ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แสดงไว้ในส่วน "อาการ" ดาวน์โหลด และติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ต้นฉบับรุ่นใหม่ ติดต่อผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิธีการขอรับ และติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

วิธีที่ 4: เริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด

 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

  หมายเหตุถ้ามีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ให้ใช้ระบบปฏิบัติการหลาย ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการใช้ จากนั้น กด Enter
 2. เมื่อคุณเห็นเมนู startup กด F8
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือกเซฟโหมด จากนั้น กด Enter

  หมายเหตุNum Lock ต้องถูกปิดใช้งานสำหรับแป้นลูกศรเพื่อทำงานบนแป้นพิมพ์ตัวเลข
ตรวจสอบว่า โปรแกรมทำงาน โดยไม่มีข้อผิดพลาด หากไม่ ไปที่วิธีที่ 4 มิฉะนั้น ไปวิธีที่ 6 สำหรับ Windows XP หรือวิธีที่ 4 สำหรับ Windows Vista

วิธีที่ 5: รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โดยใช้กระบวนการรีสตาร์ทใหม่ทั้งหมด แล้ว ลบโฟลเดอร์แฟ้มชั่วคราว

Windows Vista
หมายเหตุคุณอาจพบการแพ้ชั่วคราวของฟังก์ชันการทำงานของบริการบางอย่างเมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้ การคืนค่าการตั้งค่าเป็นการคืนค่าการทำงาน อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณคืนค่าการทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเดิม หรือพบลักษณะการทำงานที่เดิมอีกครั้ง

หมายเหตุถ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย การตั้งค่านโยบายของเครือข่ายอาจป้องกันไม่ให้คุณจากการทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เราขอแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบจะปรับเปลี่ยนตัวเลือกการเริ่มต้นขั้นสูงบนเครื่องคอมพิวเตอร์เว้นแต่กำหนดวิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ให้คุณสามารถทำเช่นนี้ ทำเช่นนี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งาน
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้แอคเคาท์ที่มีสิทธิของผู้ดูแลระบบ
 2. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดmsconfig.exeในเริ่มต้นค้นหากล่อง แล้วกด Enter เพื่อเริ่มต้นยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมบัญชีผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
 3. บนทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นที่เลือกแล้ว คลิกเพื่อยกเลิกเลือกโหลดรายการเริ่มต้นกล่องกาเครื่องหมาย (ใช้แฟ้ม Boot.ini ที่เดิมกล่องกาเครื่องหมายเป็นไม่พร้อมใช้งาน)
 4. บนบริการแท็บ คลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกปิดการใช้งานทั้งหมด.

  หมายเหตุขั้นตอนนี้ช่วยให้การบริการของ Microsoft ที่ทำงานต่อไป บริการเหล่านี้รวมถึงระบบเครือข่าย พลักแอนด์เพลย์ บันทึกเหตุการณ์ Error Reporting และบริการอื่น ๆ ถ้าคุณปิดใช้งานบริการต่าง ๆ เหล่านี้ คุณอาจลบจุดคืนค่าทั้งหมดอย่างถาวร ไม่ทำเช่นนี้ถ้าคุณต้องการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การคืนค่าระบบพร้อมกับจุดคืนค่าที่มีอยู่
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกเริ่มต้นใหม่.
Windows XP
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดmsconfigแล้ว คลิกตกลง.

  หมายเหตุที่ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบกล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้น
 2. ในยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบกล่องโต้ตอบ คลิกทั่วไปแท็บ จากนั้นคลิกเริ่มต้นที่เลือก.
 3. คลิกเพื่อยกเลิกการกระบวนการระบบแฟ้ม INIกล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกเพื่อยกเลิกการกระบวนการชนะแฟ้ม INIกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกเพื่อยกเลิกการโหลดรายการเริ่มต้นกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกบริการแท็บ
 7. คลิกเพื่อเลือกซ่อนบริการของ Microsoft ทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมาย
 8. คลิกปิดการใช้งานทั้งหมดแล้ว คลิกทั่วไปแท็บ
 9. คลิกเพื่อยกเลิกการโหลดบริการของระบบกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง.

  หมายเหตุขั้นตอนนี้ปิดใช้งานคุณลักษณะของ Microsoft เช่นแบบพลักแอนด์เพลย์ ระบบเครือข่าย บันทึกเหตุการณ์ และรายงานข้อผิดพลาดชั่วคราว นอกจากนี้ ขั้นตอนนี้อย่างถาวรเอาจุดคืนค่าจากคอมพิวเตอร์ ใช้คุณลักษณะ System Restore จุดคืนค่าเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณไปเป็นสถานะก่อนหน้า หากคุณลบจุดคืนค่า คุณสามารถไม่สามารถคืนค่า Windows ไปยังสถานะก่อนหน้า
 10. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิกเริ่มต้นใหม่เมื่อต้องการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 11. สู่ระบบของ Windows
 12. เมื่อคุณได้รับข้อความต่อไปนี้ คลิกเพื่อเลือกไม่ต้องแสดงข้อความนี้ หรือไม่ได้เปิดใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบเมื่อ Windows เริ่มทำงานกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น คลิกตกลง:
  คุณได้ใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงวิธีการ Windows เริ่มทำงาน

  ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบกำลังอยู่ในการวิเคราะห์การเชื่อมต่อหรือการเริ่มต้นที่เลือกโหมด ก่อให้เกิดข้อความนี้จะแสดงขึ้นและโปรแกรมอรรถประโยชน์การรันทุกครั้งที่ Windows เริ่มทำงาน

  เลือกโหมดการเริ่มต้นระบบปกติบนแท็บทั่วไปในการเริ่มต้น Windows ได้ตามปกติ และเลิกทำการเปลี่ยนแปลงคุณทำโดยใช้ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบ
ตรวจสอบว่า โปรแกรมทำงาน โดยไม่มีข้อผิดพลาด ถ้าทำงาน ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์เช่นโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ไปยังวิธีที่ 4

อย่างไรก็ตาม ถ้าเดินทางไปถนน & กลับไม่ทำงาน ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในบทความของ Knowledge Base ต่อไปนี้:
331796วิธีการทำตามขั้นตอนของคลีนบูตเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวนเกมหรือโปรแกรมที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

ถ้าไม่มีแก้ปัญหา และคุณต้องการกลับไปยังโหมดปกติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้


การรีสตาร์ท Windows Vista ในโหมดปกติ
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ชนิดmsconfig.exeในเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด Enter

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อไป.
 2. บนทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นปกติตัวเลือก และคลิกตกลง.
 3. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ คลิกเริ่มต้นใหม่.
เริ่มระบบของ Windows XP ใหม่ในโหมดปกติ
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ชนิดmsconfigแล้ว คลิกตกลง.

  ที่ยูทิลิตี้การตั้งค่าคอนฟิกระบบกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 2. คลิกทั่วไปแท็บ คลิกเริ่มต้นปกติ - โหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และบริการทั้งหมดแล้ว คลิกตกลง.
 3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ คลิกเริ่มต้นใหม่เมื่อต้องการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

วิธีที่ 6:การติดตั้ง Visual c ++ 2005 & 2008

 1. เมื่อต้องการติดตั้ง Visual c ++ 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspxFamilyID = 32bc1bee-a3f9-4 c 13 9 c 99-220b62a191ee
 2. คลิกดาวน์โหลด & บันทึกแฟ้มไว้บนเดสก์ท็อป.
 3. เรียกใช้แฟ้มการติดตั้ง Visual c ++ 2005
 4. เมื่อต้องการติดตั้ง Visual c ++ 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspxFamilyID = 9b2da534-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf
 5. คลิกดาวน์โหลด & บันทึกแฟ้มไว้บนเดสก์ท็อป.
 6. เรียกใช้แฟ้มการติดตั้ง Visual c ++ 2008

วิธีที่ 7: สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

ทำตามขั้นตอนสำหรับ Windows รุ่นของคุณ

Windows 7 หรือ Windows Vista

ขั้นตอนที่ 1: เปิดบัญชีผู้ใช้
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  พิมพ์ตัวควบคุม nusrmgr.cpl ในการเริ่มต้นค้นหากล่อง จากนั้น กด Enter
 2. คลิกบัญชีผู้ใช้.

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  รับสิทธิ์การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้
  หากคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มผู้ใช้ใหม่
 1. บนผู้ใช้แท็บ คลิกเพิ่ม.
 2. พิมพ์ชื่อสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ พิมพ์ชื่อเต็มของคุณ แล้ว พิมพ์คำอธิบายสำหรับบัญชีของคุณ
 3. ถ้าคอมพิวเตอร์ถูกเซ็ตอัพเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแบบไคลเอ็นต์/เซิร์ฟเวอร์ พิมพ์ชื่อโดเมน และคลิ กถัดไป.

  หมายเหตุถ้าคอมพิวเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละ โดยไม่มีเครือข่าย หรือ ในเครือข่ายเพียร์- คุณไม่มีการใส่ชื่อโดเมน
 4. พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้ แล้ว พิมพ์รหัสผ่านของผู้ใช้อีกครั้งเพื่อยืนยัน

  สิ่งสำคัญรหัสผ่านจะเล็ก ตัวอย่างเช่น "MyPassword" และ "mypassword" จะถูกใช้เป็นรหัสผ่านที่แตกต่างกัน
 5. คลิกถัดไป.
 6. เลือกระดับของการเข้าถึงสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ แล้ว คลิกเสร็จสิ้น.

หมายเหตุเกมบางเกมจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงระดับผู้ดูแลเมื่อต้องการเรียกใช้

Windows XP Home Edition
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิก'แผงควบคุม'แล้ว คลิกบัญชีผู้ใช้.
 2. บนเลือกงานแสดงรายการ คลิกสร้างบัญชีใหม่.
 3. พิมพ์ชื่อที่คุณต้อง การใช้สำหรับบัญชี แล้ว คลิกถัดไป.
 4. เลือกชนิดบัญชี ที่คุณต้องการ แล้ว คลิกสร้างบัญชีผู้ใช้.

หมายเหตุเกมบางเกมต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่ใช้ชนิดของบัญชีผู้ดูแลเพื่อเรียกใช้


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Autoroute 2007
 • Microsoft MapPoint 2009 North America
 • Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator
 • Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition
 • Microsoft MapPoint 2004 Standard Edition
 • Microsoft Streets & Trips 2009
 • Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2008
 • Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time
 • Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2007
 • Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator
 • Microsoft Streets & Trips 2006
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB318251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com