INF: ปรับ SQL Server 7.0 ปรุงความปลอดภัยสำหรับ Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318268
บทความนี้กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยหรือปัญหาความเป็นส่วนตัวที่อาจมีผลต่อการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลในบทความนี้ให้ไว้ "เป็น-อยู่" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ การแก้ไขปัญหาหรือโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้เน้นถึงเรื่องดังกล่าวอยู่ในขณะนี้มีการทำความเข้าใจ แต่อาจไม่ป้องกันตัวแปรใด ๆ ไม่เคยค้นพบปัญหานี้ Microsoft ขอแนะนำให้ คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงนี้สะสม หรือใช้การแก้ไขปัญหาหนึ่งไว้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft กระจาย SQL Server 7.0 ความปลอดภัยที่แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขที่ถูกรวมกับรุ่นแก้ไขความปลอดภัยของ SQL Server 7.0 ก่อนหน้านี้ ทั้งหมด คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณติดตั้งหนึ่งตัวล่าสุด บทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ประกอบด้วยรายการของการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่พร้อมใช้งานสำหรับ SQL Server 7.0 Service Pack 3 (SP3) ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไข
274799 INF: วิธีการขอรับ Service Pack 3 สำหรับ Microsoft SQL Server 7.0 และข้อมูล Microsoft Engine (MSDE) 1.0


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316333 INF: ปรับ SQL Server 2000 ปรุงความปลอดภัยสำหรับ Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

นำออกใช้ในเดือน 17 เมษายน 2002

แพคเกจสะสมความปลอดภัยของ SQL Server 7.0 รุ่นนี้ประกอบด้วยการแก้ไขต่อไปนี้:
319507 SQL แบบขยายกระบวนงานฟังก์ชันประกอบด้วยบัฟเฟอร์ที่ไม่ถูกเลือก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-020.mspx
แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

Intel

ภาษาอังกฤษ:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7.00.1030_SQL7_sp3_x86_enu.exe เดี๋ยวนี้

ฝรั่งเศส:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7.00.1030_SQL7_sp3_x86_frn.exe เดี๋ยวนี้

เยอรมัน:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7.00.1030_SQL7_sp3_x86_ger.exe เดี๋ยวนี้

ภาษาญี่ปุ่น:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7.00.1030_SQL7_sp3_x86_jpn.exe เดี๋ยวนี้

ภาษาสเปน:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7.00.1030_SQL7_sp3_x86_spa.exe เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: เมษายน-17-2002

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name
                   Version  
  ---------------------------------------------------------------------------
  03-Apr-2002 21:44              4,362,608 bytes Sqlservr.dbg  
  03-Apr-2002 21:44 2000.28.3.0  7.00.1028 5,054,736 bytes Sqlservr.exe
  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021  586,000 bytes Sqlsort.dll
  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030   53,248 bytes Xplog70.dll
  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030   45,056 bytes Xpsql70.dll
  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030  196,608 bytes Xpstar.dll
  05-Apr-2002 21:04 2000.28.5.0  7.00.1030  151,552 bytes Xpweb70.dll


พยัญชนะ


  Date     Time  File Version Product  Size       File Name
                   Version  
  ---------------------------------------------------------------------------
  04-Apr-2002 01:45              13,428,960 bytes Sqlservr.dbg
  04-Apr-2002 01:44 2000.28.3.0  7.00.1028 11,651,344 bytes Sqlservr.exe
  14-Feb-2002 17:37 2000.26.11.0 7.00.1021   593,168 bytes Sqlsort.dll
  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   38,400 bytes Xplog70.dll
  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   35,840 bytes Xpsql70.dll
  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   210,944 bytes Xpstar.dll
  06-Apr-2002 01:04 2000.28.5.0  7.00.1030   226,816 bytes Xpweb70.dll
				

นำออกใช้ในเดือน 20 กุมภาพันธ์ 2002


แพคเกจสะสมความปลอดภัยของ SQL Server 7.0 รุ่นนี้ประกอบด้วยการแก้ไขต่อไปนี้:
317979 การแก้ไข: บัฟเฟอร์ที่ไม่ได้ตรวจสอบอาจเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลระยะไกล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-007.mspx
ถ้าคุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ SQL Server ระหว่าง 20 กุมภาพันธ์ 2002 และ 23 กุมภาพันธ์ 2002 คุณต้องดาวน์โหลดแพคเกจภาษาท้องถิ่นที่สอดคล้องกัน และปรับปรุงแฟ้ม Xpstar.dll ตามที่อธิบายไว้ใน readme.txt ที่รวมอยู่ในแพคเกจ

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:

Intel

ฝรั่งเศส:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด S71021i_frn.exe เดี๋ยวนี้

เยอรมัน:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด S71021i_ger.exe เดี๋ยวนี้

ภาษาญี่ปุ่น:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด S71021i_jpn.exe เดี๋ยวนี้

ภาษาสเปน:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด S71021i_esn.exe เดี๋ยวนี้

พยัญชนะ

ภาษาญี่ปุ่น:
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด S71021a_jpn.exe เดี๋ยวนี้

วันออกจำหน่าย: กุมภาพันธ์-20-2002

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณวันที่แฟ้มถูกโพสต์ แฟ้มจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ที่เพิ่มการรักษาความปลอดภัยซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ต่อแฟ้มดังกล่าว

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name
                   Version  
  ---------------------------------------------------------------------------
  18-Feb-2002 20:18              4,362,272 bytes Sqlservr.dbg
  18-Feb-2002 20:19 2000.26.18.0 7.00.1021 5,054,736 bytes Sqlservr.exe 
  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021  586,000 bytes Sqlsort.dll
  13-Feb-2002 00:45 2000.26.11.0 7.00.1021  196,608 bytes Xpstar.dll

พยัญชนะ

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name
                   Version  
  -----------------------------------------------------------------------------
  18-Feb-2002 20:18              13,434,824 bytes Sqlservr.dbg
  18-Feb-2002 20:19 2000.26.18.0 7.00.1021 11,657,488 bytes Sqlservr.exe
  14-Feb-2002 13:37 2000.26.11.0 7.00.1021   593,168 bytes Sqlsort.dll
  13-Feb-2002 00:45 2000.26.11.0 7.00.1021   210,432 bytes Xpstar.dll
				

การแก้ไขที่ออกในเดือน 24 มกราคม 2002

แพคเกจ cumulate ความปลอดภัยของ SQL Server 7.0 รุ่นนี้ประกอบด้วยการแก้ไขต่อไปนี้:
304851 การแก้ไข: SQL Server ข้อความการจัดรูปแบบฟังก์ชันประกอบด้วยบัฟเฟอร์ที่ไม่ถูกเลือก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่องโหว่นี้ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-060.mspx
เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดไว้ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บโซนเวลาในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

x 86

  Date    Time  File Version Product   Size       File Name
                  Version  
  -------------------------------------------------------------------------
  17-Apr-2002 12:34              5,341,528 bytes S71020i.exe
  21-Jan-2002 04:07              4,359,192 bytes Sqlservr.dbg
  21-Jan-2002 04:06 2002.1.20.0  7.00.1020 5,054,736 bytes Sqlservr.exe
  14-Jan-2001 04:39 2001.1.13.0  7.00.978   586,000 bytes Sqlsort.dll 

พยัญชนะ

  Date     Time  File Version Product  Size       File Name
                   Version  
  ----------------------------------------------------------------------------
  17-Apr-2002 12:39              10,564,440 bytes S71020a.exe
  21-Jan-2002 04:07              13,523,808 bytes Sqlservr.dbg
  21-Jan-2002 04:07 2002.1.20.0  7.00.1020 11,706,128 bytes Sqlservr.exe
  14-Jan-2001 04:39 2001.1.13.0  7.00.978   593,168 bytes Sqlsort.dll
				

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทความ Knowledgbase ของ Microsoft อื่น ๆ หรือนี้หรือไม่ หมายเหตุที่ปล่อยให้เรา SQLKB@Microsoft.com

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
Keywords: 
atdownload kbdownload kbbug kbfix kbqfe kbsecurity kbsqlserv700presp4fix kbmt KB318268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com