ส่งกลับจากโหมดไฮเบอร์เนตกำหนดตัวจับเวลาที่ไม่มีผลงานให้ห้านาทีในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318355 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP ส่งกลับค่า (หรือ "ออกอัพ") จากการไฮเบอร์เนต คุณอาจใส่ไฮเบอร์เนตอีกครั้งหลังจากการไม่มีผลงานห้านาที คำนึงถึงการตั้งค่าที่ คุณได้กำหนดค่าในเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลเพิ่มเติม

BIOS ของคอมพิวเตอร์ดำเนินการสำหรับการเริ่มระบบแบบเต็มในขณะที่ส่งกลับค่าไฮเบอร์เนต และล้างสัญญาณใด ๆ wakeup ที่อาจใช้งานอยู่ ดังนั้น Windows ไม่สามารถกำหนดว่าเหตุใดคอมพิวเตอร์ woke ขึ้น windows กลับไปยังโหมดไฮเบอร์เนตหลังห้านาทีไม่มีกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์บางอย่างแล้ว ตัวอย่างเช่น Windows อาจแล้วกลับสู่โหมดไฮเบอร์เนตเพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมจาก waking อัพคอมพิวเตอร์ และสาเหตุของแบตเตอรีเพื่อใช้ในขณะที่คอมพิวเตอร์จะไม่มีการใช้

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นใน Windows Vista หลังจากที่คุณเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista จากโหมดไฮเบอร์เนต เครื่องคอมพิวเตอร์อาจป้อนการไฮเบอร์เนตอีกครั้งหลังจากการไม่มีผลงานสองนาทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
929734คุณอาจพบปัญหาหลังจากที่ดำเนินการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista ต่อจากโหมดประหยัดพลังงานหรือจากโหมดไฮเบอร์เนต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318355 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Starter
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbenv kbhardware kbprb kbmt KB318355 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318355

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com