Ponovna instalacija ili popravljanje programa Internet Explorer u operativnim sistemima Windows 7, Windows Vista i Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 318378 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Automatsko popravljanje programa Internet Explorer

Alatka za re?avanje problema Poboj?avanje performansi, sigurnosti i bezbednosti u programu Internet Explorer mo?e automatski da re?i problem opisanu ovom ?lanku.


Ova alatka za re?avanje problema re?ava veliki broj razli?itih problema. Saznajte vi?eNapomena Ako biste radije da sami re?ite problem, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

Uvod

Ovaj ?lanak opisuje kako se ponovo instalira ili popravlja Windows Internet Explorer u operativnim sistemima Windows Vista i Windows XP. Ovo ?ete mo?da morati da uradite ako imate problema sa programom Internet Explorer zbog o?te?enih datoteka ili informacija o registraciji koje nedostaju.

Ovaj ?lanak se odnosi na staru verziju operativnog sistema Windows. Vi?e informacija o instalaciji, ponovnoj instalaciji ili deinstalaciji operativnog sistema Windows potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:

Popravi?u sâm

Metodi koje treba slediti za Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 i Internet Explorer 7

1. metod: Uspostavite po?etne vrednosti Internet Explorer postavki

U ovim verzijama program Internet Explorer mo?ete popraviti o?te?ene datoteke ili informacije o registrovanju koje nedostaju. Da biste ru?no uspostavili po?etne vrednosti svih postavki programa Internet Explorer, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer.
 2. U meniju Alatke izaberite stavku Internet opcije.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2290712


 3. Na kartici Vi?e opcija kliknite na dugme Uspostavi po?etne vrednosti.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2290739


 4. U dijalogu Vra?anje po?etnih postavki programa Internet Explorer kliknite na dugme Uspostavi po?etne vrednosti da biste potvrdili.
  Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
  2290968

Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije

2. metod: Ponovno instaliranje programa Internet Explorer

Za Internet Explorer 7
Da biste preuzeli i ponovo instalirali Internet Explorer 7 za Windows XP, posetite slede?u Microsoft Download Center Veb lokaciju:

Za Internet Explorer 8
Da biste preuzeli i ponovo instalirali Internet Explorer 8, posetite slede?u Veb lokaciju Microsoft Download Center: Ova Veb lokacija ?e automatski proveriti va? sistem i obezbediti datoteke za preuzimanje.
Ako dobijete poruku o gre?ci: ?Internet Explorer 8 je ve? pokrenut. Proverite ove besplatne programske dodatke da biste na bolji na?in iskoristili Veb.? kada kliknete na gorenavedenu vezu, odaberite jednu od slede?ih datoteka da biste je ru?no preuzeli sa Veb lokacije Microsoft Download Center:
Da li su ove informacije bile korisne? Po?aljite nam povratne informacije
Za Internet Explorer 9
Za informacije o instaliranju i deinstaliranju programa Internet Explorer 9 posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/internet-explorer/help/ie-9/how-do-i-install-or-uninstall-internet-explorer-9

Da biste preuzeli i ponovo instalirali Internet Explorer 9, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/internet-explorer/products/ie-9/home?os=win7&arch=a&browser=ie3. metod: Instaliranje Windows XP servisnog paketa 3

Ako radite pod operativnim sistemom Windows XP, probleme sa programom Internet Explorer 7 mo?da ?ete mo?i da re?ite instaliranjem Windows XP servisnog paketa 3.

Kliknite da biste pogledali detalje

Metodi koje treba slediti za Internet Explorer 6

Bilo koji od metoda u ovom ?lanku mo?e re?iti problem. Slobodno izaberite onaj koji vam najvi?e odgovara.

Preporuka Preporu?ujemo da instalirate najnoviju verziju programa Internet Explorer, verziju 8. Instaliranje najnovije verzije programa Internet Explorer re?i?e nekoliko problema do kojih je dolazilo u starijim verzijama programa Internet Explorer. Najnovija verzija obuhvata i najnovija pobolj?anja bezbednosti, performansi i funkcija. Ako ne ?elite da instalirate Internet Explorer 8 ili ako iz nekog razloga ne mo?ete to da uradite, koristite metode navedene ovde.

Kliknite da biste pogledali detalje po?etka sa 1. metodom ponovne instalacije programa Internet Explorer 6

Re?avanje problema za napredne korisnike ra?unara

Ovaj odeljak je namenjen naprednim korisnicima ra?unara. Ako ne ?elite da re?avate probleme kori??enjem naprednih opcija, mo?ete zamoliti nekoga koga znate za pomo? ili se obratiti podr?ci. Informacije o na?inu na koji to mo?ete da uradite potra?ite na Veb lokaciji Obratite se korporaciji Microsoft .
Ako metodi navedeni u ovom ?lanku ne re?e problem, mo?da ?ete mo?i da ga re?ite tako ?to ?ete izvr?iti nadogradnju na licu mesta (ponovnu instalaciju) operativnog sistema Windows XP. Za vi?e informacija o izvr?avanju nadogradnje na licu mesta kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
315341 Izvr?avanje nadogradnje zamenom (ponovne instalacije) operativnog sistema Windows XP

Po?to izvr?ite nadogradnju zamenom, to posetite Microsoft Veb lokaciju da biste instalirali najnovije softverske ispravke koje su dostupne za Windows XP.

REFERENCE

Za operativni sistem Windows Vista

Informacije o tome kako da nabavite Windows Vista SP1 potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama.

Za korisnike ra?unara sa po?etnim i srednjim nivoom znanja:Za IT stru?njake:

Za Windows XP:

Vi?e informacija o Windows XP servisnom paketu 3 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:Vi?e informacija o za?titi li?nog ra?unara potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: Vi?e informacija o preuzimanju i instaliranju Windows XP servisnog paketa 2 potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji: Za vi?e informacija o nabavljanju Windows XP servisnog paketa 2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322389 Nabavljanje najnovijeg Windows XP servisnog paketa
Za vi?e informacija o instalaciji Windows XP servisnog paketa 2 kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
875364 Detaljan prikaz instalacije Windows XP servisnog paketa 2

Svojstva

Identifikator ?lanka: 318378 - Poslednji pregled: 3. februar 2011. - Revizija: 13.1
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 9
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7 for Windows XP
 • Windows Internet Explorer 7 in Windows Vista
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbPubTypeKC kbenv kbhowto kbsetup kbmatsfixme kbcip KB318378

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com