SK0456:OL2000: Nie je možné pristupovať k e-mailovým prílohám

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 318515 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Dôležité: Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Ak sa vyskytnú problémy, informácie o obnovení databázy Registry môžete získať v Pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Obnovenie databázy Registry“), alebo v Pomocníkovi programu Regedt32.exe (téma „Restoring a Registry Key“). Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows Registry.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

PRIZNAKY

Ak používate program Microsoft Outlook 2000 Service Release 1 (SR1) alebo program Microsoft Outlook 2000 Service Release 1a (SR-1a) a otvoríte e-mailovú správu, zobrazí sa nasledujúca chybová správa:
Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments: [...]
(Program Outlook zablokoval prístup k nasledujúcim prílohám, ktoré môžu byť nebezpečné: [ ]).

Poznámka: obidva programy Microsoft Outlook 2000 SR-1 aj Microsoft Outlook 2000 SR-1a zahŕňajú novú bezpečnostnú funkciu, ktorá blokuje e-mailové prílohy, ktoré môžu byť potencionálne nebezpečné. Táto funkcia poskytuje prídavnú úroveň proti zlomyseľným správam.

PRICINA

Toto správanie je z toho dôvodu, že správa obsahuje súbor typu, ktorý je blokovaný programom Microsoft Outlook 2000 SR-1 alebo programom Microsoft Outlook 2000 SR-1a.

RIESENIE

Napriek tomu, že prístup k prílohe je zablokovaný, príloha je stále v správe. Na získanie prístupu k pripojenému súboru použite jednu z nasledujúcich odporúčaných metód:
- požiadajte odosielateľa, aby poslal alebo uložil prílohu do zdieľaného súboru a vám poslal iba odkaz na neho,

– alebo –

- požiadajte odosielateľa, aby používal nástroj na kompresiu súborov, ktorý zmení príponu súboru. Zoznam kompresných nástrojov tretích strán nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
291637 OL2002: Attachments Are Not Compressed by Outlook,

– alebo –

- požiadajte odosielateľa, aby premenoval príponu súboru a potom vám ho poslal. Keď dostanete premenovaný súbor, môžete príponu premenovať na pôvodnú.
Ak vám predchádzajúce odporúčané metódy nevyhovujú, môžete použiť nasledujúcu metódu:
- Ak používate prostredie Microsoft Exchange Server a váš administrátor nakonfiguroval nastavenia Outlook Settings, požiadajte administrátora, aby upravil nastavenie zabezpečenia pre vašu poštovú schránku.
Ak vám predchádzajúce metódy nevyhovujú, po inštalácii opravy, ktorá je dostupná v spoločnosti Microsoft, tento problém môžete vyriešiť úpravou databázy Registry (ďalšie informácie nájdete v časti tohto článku „Ako prispôsobiť chovanie zabezpečenia príloh“).
Poznámka: Ak chcete použiť túto metódu, jedna z nasledujúcich podmienok musí byť pravdivá:

- Program Microsoft Outlook 2000 je spustený mimo prostredia Microsoft Exchange Server.
– alebo –

- V prostredí Microsoft Exchange Server administrátor zakázal zmeny na zabezpečení príloh a nenakonfiguroval nastavenia Outlook Security.

Ako prispôsobiť chovanie zabezpečenia príloh Ak chcete prispôsobiť chovanie zabezpečenia príloh v programe Microsoft Outlook 2000 SR-1 a programe Microsoft Outlook SR-1a, nainštalujte opravu a potom zmeňte nastavenie v databáze Registry. Tento problém vyriešite tak, že nainštalujete posledný opravný balík pre balík programov Microsoft Office 2000. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge base:
276367 OFF2000: How to Obtain the Latest Office 2000 Service Pack.

Anglicka verzia tejto opravy má nasledujúce atribúty súborov, prípadne vyššie:
  Dátum			Čas		Veľkosť		Názov súboru 
  --------------------------------------------------
  26. február 2002	00:56		2 641 920	Outlook.msp
  26. február 2002	01:03		7 715 328	Outlook_admin.msp
				
Po inštalácii opravy budú mať súbory atribúty podľa nasledujúcej tabuľky. Dátum a čas týchto súborov sú zobrazené vo formáte UTC. Ak si pozriete informácie o súbore, budú prevedené do miestneho času. Nájsť rozdiel medzi UTC a miestnym časom môžete použitím karty Time Zone v nástroji Date and Time cez nástroj Control Panel.
  Dátum			Čas	Verzia		Veľkosť		Názov súboru
 --------------------------------------------------------------
 14. jún 2000		17:11	1.0.3.27	41 472		Bjablr32.dll
14. jún 2000		17:12	3.2.0.27	61 952		Bjlog32.dll
08. január 2001 	21:37	1.0.3.28	98 304		Bjsrch32.dll
28. apríl 1999		01:12	1.0.0.1		32 768		Cabextract.exe
19. jún 2000		18:49	5.5.2652.65	716 560	Cdo.dll
19. jún 2000		18:12	5.5.2652.65	808 720	Cdo.dll_0004
02. december 2001	02:00	9.0.0.5930	127 027	Contab32.dll
14. jún 2000		17:14	1.0.3.27	183 808	Emablt32.dll
31. august 2000	19:43	5.5.3142.0	154 112	Emsabp32.dll
05. október 2001	10:33	5.5.3165.0	594 192	Emsmdb32.dll
02. jún 2001		01:15	5.5.3159.0	131 344	Emsui32.dll
02. jún 2000		10:45	9.0.0.4201	86 067		Envelope.dll
18. december 2001	23:19	5.5.3167.0	540 944	Exsec32.dll
05. apríl 2000		19:02	9.0.0.4005	192 561	Mimedir.dll
21. máj 2001		18:20	5.5.3157.0	792 576	Msmapi32.dll
21. máj 2001		18:16	5.5.3157.0	623 104	Msmapi32.dll
08. júl 2000		03:07	5.5.3138.0	602 384	Mspst32.dll
08. júl 2000		03:03	5.5.3138.0	528 656	Mspst32.dll
01. február 2000	01:26	9.0.0.3731	196 661	Oladd.fae
23. máj 2000		15:20			150 690	Olexchng.aw
30. máj 2000		18:53			 26 643	Olsec9.chm
22. máj 2000		23:35			170 617	Olxchng9.chm
08. február 2001	17:18	5.5.3153.0	454 144	Omi9.dll
08. február 2001	17:21	5.5.3153.0	548 352	Omint.dll
13. november 2001	11:45	8.30.3165.0	782 608	Outex.dll
23. máj 2000		23:19			554 068	Outlhlp.aw
22. február 2002	08:18	9.0.0.6221	5 337 138	Outllib.dll
01. september 2001 	00:02	9.0.0.5630	1 675 315	Outllibr.dll   
17. jún 2002		09:34			6 991 696    Pcw_cab_h8000_1.cab
13. júl 2001		09:48	9.0.5512.0	368 691	Pstprx32.dll
21. jún 2001		22:01	9.0.0.5421	 73 772		Rm.dll      
02. jún 2000		11:30	9.0.0.4201 	65 586		Sendto9.dll
				
Táto oprava je dostupná aj vo francúzskom jazyku.
Upozornenie: nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, v dôsledku ktorých bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym používaním editora databázy Registry. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
Po aplikácii opravy použite kľúče databázy Registry Level1Remove a Level1Add na prispôsobenie zabezpečenia príloh. Nasledujúcimi krokmi použite kľúč databázy Registry Level1Remove na umožnenie otvorenie súborov pomocou programu Microsoft Outlook, ktoré by boli inak blokované:
1. Ak je program Microsoft Outlook otvorený, ukončite ho.
2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
3. Do poľa Otvoriť napíšte regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
4. Overte, či nasledujúci kľúč existuje.
Ak existuje, preskočte na bod 5.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
Ak cesta k tomuto kľúču neexistuje, vytvoríte ju tak, že vyhľadáte a potom označíte nasledujúci kľúč databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft.
a) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
b) Napíšte Office a potom stlačte kláves Enter.
c) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
d) Napíšte 9.0 a potom stlačte tlačidlo kláves Enter.
e) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
f) Napíšte Outlook a potom stlačte kláves Enter.
g) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
h) Napíšte Security a potom stlačte kláves Enter.
5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Textová hodnota.
6. Napíšte nasledujúci názov pre novú hodnotu: Level1Remove.
7. Stlačte kláves Enter.
8. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov novej hodnoty reťazca a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zmeniť.
9. Napíšte názvy prípon pre typy súborov, pre ktoré chcete povoliť prístup programu Microsoft Outlook, napríklad: .exe. Ak chcete použiť viac typov súborov, použite nasledujúci formát: .exe;.com.
10. Po ukončení vkladania prípon kliknite na tlačidlo OK.
11. Ukončite prácu s editorom databázy Registry.
12. Reštartujte počítač.

Keď spustíte program Microsoft Outlook 2000, typy súborov určené v databáze Registry budú prístupné.

Poznámka: spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste povolili typy súborov, ktoré sú nevyhnutné na prístup. Ak niektoré typy súborov dostávate iba náhodne, spoločnosť Microsoft odporúča, aby ste dali programu Microsoft Outlook iba dočasný prístup k prílohám a potom vráťte zmeny urobené v databáze Registry do stavu blokovania týchto súborov. Postupujte nasledovne:
1. Ak je program Microsoft Outlook otvorený, ukončite ho.
2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť.
3. Do poľa Otvoriť napíšte regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
4. Overte, či existuje nasledujúci kľúč. Ak existuje, preskočte na bod
5. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
Ak cesta k tomuto kľúču neexistuje, vytvorte ju. Cestu ku kľúču vytvoríte tak, že vyhľadáte a potom označíte nasledujúci kľúč databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft.
a) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
b) Napíšte Office a potom stlačte kláves Enter.
c) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
d) Napíšte 9.0 a potom stlačte tlačidlo kláves Enter.
e) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
f) Napíšte Outlook a potom stlačte kláves Enter.
g) V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
h) Napíšte Security a potom stlačte kláves Enter.
5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Nové a potom kliknite na položku Textová hodnota.
6. Napíšte nasledujúci názov pre novú hodnotu: Level1Add.
7. Stlačte kláves Enter.
8. Pravým tlačidlom myši kliknite na názov novej hodnoty reťazca a potom v kontextovej ponuke kliknite na položku Zmeniť.
9. Napíšte názvy prípon pre typy súborov, pre ktoré chcete povoliť prístup programu Microsoft Outlook, napríklad: .xxx. Ak chcete použiť viac typov súborov, použite nasledujúci formát: .zzz;.yyy.
10. Po ukončení vkladania prípon kliknite na tlačidlo OK.
11. Ukončite prácu s editorom databázy Registry.
12. Reštartujte počítač.

Po spustení programu Microsoft Outlook 2000 budú typy súborov určené v databáze Registry znovu zablokované.

Prostredie Microsoft Exchange Server
Ak používate program Microsoft Outlook 2000 v prostredí Exchange Server, váš administrátor môže zmeniť predvolené nastavenie zabezpečenia príloh. Ďalšie informácie o spôsobe konfigurácie programu Microsoft Outlook 2000 v prostredí Microsoft Exchange Server nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
263297 OL2000: Administrator Info About E-Mail Security Features.

STAV

Je to návrh tohto chovania. Problém bol prvýkrát odstránený v opravnom balíku Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3).

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o aktualizácii zabezpečenia programu Microsoft Outlook nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
262631 OL2000: Information About the Outlook E-mail Security Update.

Vlastnosti

ID článku: 318515 - Posledná kontrola: 17. apríla 2006 - Revízia: 4.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Outlook 2000 Service Pack 1
Kľúčové slová: 
kbqfe kbhotfixserver kboffice2000sp3fix kbbug kbfix KB318515

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com