อาจไม่มีการนำไปใช้กับเครื่องมือเช่น'โทรสารและการโทรศัพท์ Dialer 'บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP และ Windows Vista โดยใช้กฎการเรียกเลขหมาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318575 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows 2000 เวอร์ชันในบทความนี้ โปรดดูที่247192.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณ ใช้ Microsoft Fax, Windows โทรสาร และการสแกน หรือโปรแกรมประยุกต์ Dialer โทรศัพท์ กฎการเรียกเลขหมายของคุณอาจไม่สามารถใช้ และหมายเลขอาจไม่ถูกเรียกเลขหมายได้อย่างถูกต้อง

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากคุณไม่ได้ใช้รูปแบบมาตรฐานสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าคุณไม่ได้ใช้รูปแบบมาตรฐาน ไม่ใช้กฎการเรียกเลขหมาย และหมายเลขอาจไม่ถูกเรียกเลขหมายได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ในรูปแบบต่อไปนี้:
+ประเทศ/ภูมิภาค(AreaCode)SubscriberNumber
ตัวอย่างเช่น นี่คือรูปแบบสำหรับสมาชิกในของอเมริกาการสหรัฐอเมริกาในรูปแบบมาตรฐาน:
+ 1 (nnn) nnn-nnnn

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการได้อย่างถูกต้องใช้กฎเรียกเลขหมาย Microsoft Fax, Windows โทรสาร และการส แกน และโทรศัพท์ Dialer จำเป็นต้องทั้งสองรายการต่อไปนี้:
  • ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งการเรียกจะถูกเรียกจาก (จากกฎการเรียกเลขหมาย)
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการที่เรียกจะถูกเรียกเพื่อ (จากหมายเลขมาตรฐานทั้งหมด)
ซึ่งรวมถึงรหัสประเทศ/ภูมิภาคและรหัสพื้นที่ในทั้งสองกรณี

ถ้าคุณพิมพ์เท่านั้นเป็นสายอักขระตัวเลข Windows ไม่สามารถแยกวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าส่วนใดของหมายเลข หมายรหัสประเทศ/ภูมิภาค รหัสพื้นที่ และหมายเลขภายในได้

โปรดสังเกตว่า โปรแกรมที่จัดเก็บหมายเลข เช่น Microsoft Outlook พยายาม intelligently แปลงสายอักขระการสุ่มตัวเลขเป็นตัวเลขมาตรฐานก่อนที่จะจัดเก็บในโฟลเดอร์ Contacts

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318575 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbenv kbprb kbmt KB318575 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318575

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com