NASıL YAPıLıR: Windows 2000 etki alanındaki kullanıcı oturum açma süresi sınırla.

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 318714 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım makalede, bir kullanıcı bir Windows 2000 etki alanına oturum açabilir, gün ve saatleri sınırlandırmak açıklamaktadır.

Bir kullanıcı hesabı için oturum açma zamanları değiştirme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak, bir kullanıcı hesabının oturum açma saatleri ayarlayabilirsiniz:
 • Kullanıcı hesabının özelliklerini Active Directory'den kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini.
 • Net user komutunu kullanarak bir kullanıcı hesabı özelliklerini düzenleyin.

Yöntem 1: Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini kullanma

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, istediğiniz kullanıcı hesabının bulunduğu kapsayıcıyı tıklatın.
 3. Sağdaki bölmede, kullanıcı hesabını sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 4. Hesap sekmesini tıklatın ve Oturum açma saatleri</a1>'ı tıklatın.
 5. Tüm kullanılabilir zamanları seçin ve sonra da <a2>Oturum açma engellendi</a2>'ı tıklatın.
 6. Bu kullanıcı, etki alanında oturum açmaya izin vermek istediğiniz saatleri seçin ve sonra da <a2>Oturum açma izin verilen</a2>'ı tıklatın.

  Oturum açma saatleri tablosu altında BIR durum satırı, seçili oturum açma saatleri görüntüler. Örneğin, Pazartesi-Cuma 00 ile 8.
 7. Bitirdiğiniz zaman oturum açma saatleri, yapılandırma Tamam ' ı tıklatın ve sonra user account özellikler iletişim kutusundaki Tamam ' ı tıklatın.
 8. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşeninden çıkın.

Yöntem 2: Ağ kullanıcı komut satırı deyimi kullanma

 1. Başlat ' ı tıklatın ve sonra da <a2>Çalıştır</a2>'ı tıklatın.
 2. kutusuna cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 3. Tür username kullanıcı net/times: logon_times (username kullanıcı hesabının adıdır ve logon_times bulunduğu günleri ve saatleri, etki alanına erişim izni vermek istediğiniz), ve sonra ENTER tuşuna basın.

  / Times anahtarı'nı kullanmanıza yardımcı olacak aşağıdaki bilgileri kullanın:
  • Gün (örneğin, Pazartesi dışında) yazılmış veya (örneğin, M, T, W, TH, F, SA, şu) kısaltılmış.
  • Saat, 12 saatlik gösterimde olabilir (13 veya 1P.M.) veya 24 saatlik gösterimde (13: 00).
  • Değeri, kullanıcının hiçbir zaman oturum boş anlamına gelir.
  • Tüm değeri, kullanıcının her zaman oturum açabildiğinizi anlamına gelir.
  • Bir aralığı gün olarak işaretlemek için kısa çizgi (-) veya saat kullanın. Örneğin, Pazartesi'den Cuma'ya aralığı oluşturmak için <a0></a0>, m-f veya Pazartesi-Cuma yazın. Bir zaman aralığı, 17: 00 için 8: 00'dan oluşturmak için <a0></a0>, 8: 00 am-5: 00 pm, 8 am-5 pm veya 8: 00-17: 00 ' nı yazın.
  • Gün ve zaman öğeleri, (örneğin, Pazartesi, 8 am - 5 pm), virgül ile ayırın.
  • "Gün ve saate" birimlerini (örneğin, 8 am - 5 pm Pazartesi, Salı, 8 am - 4 pm; Çarşamba, 8 am - 3 pm) noktalı virgülle ayırın.
  • Gün veya saat arasında boşluk kullanmayın.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, belirli bir kullanıcı hesabı için oturum açma saatleri değiştirme
 • Bir kullanıcı hesabı izin vermek için sunucudan 08: 00: 00 00 Pazartesi'den Cuma'ya kadar oturum açın, aşağıdaki komutu yazın ve sonra ENTER'a basın, Can'ın adı ENTER:
  kullanıcı Gamze /times:monday net - friday, 8 am - 5 pm
 • Saat 8: 00'de 00 13: Pazartesi ve Cuma ve 8: 00'de 17: 00 Salı ile Perşembe günü kadar kadar oturum açmak için aynı kullanıcı hesabını kısıtlamak için <a0></a0>, aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  net user Gamze /times:monday, 08: 00-13: 00; Salı Perşembe, 08: 00-17: 00, Cuma, 08: 00-13: 00
 • Önceki komutu yineleyin, ancak kısaltılmış gün ile bir 24 saatlik gösterimde kullanarak, aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın) için:
  net user Gamze /times:m 8: 00-13: 00, t-th, 8: 00-17: 00; f, 8: 00-13: 00
 • Hesap oturum açma ayrıcalıkları Pazartesi'den Cuma'ya, 8: 00'de 12: 00 PM ve 13: 00 için 5: 00 PM, aynı kullanıcı için izin vermek için aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  kullanıcı Gamze /times:m net-f, 8: 00-12: 00 13: 00-17: 00

Kullanıcı grubu için oturum açma zamanları değiştirme

Bir etki alanındaki bir kullanıcı grubu için oturum açma saatlerini değiştirmek için komut satırında veya bir toplu iş dosyasındaki / times anahtarı ile net user</a0> komutunu kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için <a0></a0>, aşağıdaki "Adım 1: Create bir kullanıcı hesap listesi" ve bu makalenin "Adım 2: Düzen oturum açma saatleri tarafından kullanarak NET kullanıcı komut"</a1> bölümlerini tamamlayın.

Adım 1: bir kullanıcı hesabı listesi oluşturun...

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, istediğiniz kullanıcı hesaplarını içeren kullanıcılar klasörüne veya kuruluş birimini tıklatın.
 3. Eylem menüsünde, Listeyi Ver'i tıklatın.
 4. Farklı Kaydet iletişim kutusunda <a2>Dosya adı</a2> kutusuna istediğiniz dosyanın adını yazın.
 5. Kayıt türü listesinde tıklatın metin (virgül Delimited)(*.csv) ve sonra da <a2>Kaydet</a2>'i tıklatın.
 6. Için oturum açma kısıtlamalarını uygulamak istemediğiniz girdileri kaldırmak için Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisi kullanarak .csv dosyasını düzenleyin. Kullanıcı hesaplarını, her satırda bir hesabı olan bir başlığın altında listelenir. Bu bir örnek aşağıda verilmektedir dosya:
  Name, Type, Description,
  Joe,User,,
  Sally,User,Account created for Sally,
  Betty,User,,
  Bob,,
  						

2. Adım:, Oturum açma saatleri net user komutunu kullanarak Düzenle

Net user</a0> komutu, oluşturduğunuz bir .csv dosyası hesapların oturum açma kısıtlamaları uygulamak için kullanmak Step 1: Create a User Account List.
 1. Başlat ' ı tıklatın ve sonra da <a2>Çalıştır</a2>'ı tıklatın.
 2. kutusuna cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 3. file_name verilen kullanıcı hesaplarını içeren bir .csv dosyası adıdır, aşağıdaki komutu yazın ve burada logon_times günler ve etki alanına erişim izni vermek istediğiniz saatleri:
  for /F "Atla 1 tokens = 1 delims =, =" %i (dosya_adı .csv) olarak net <a1>kullanıcı</a1> %i/times: logon_times
  Yukarıdaki komut bir satırdır. Okunabilir olmaları için bölünmüştür.

  Not: Yukarıdaki komutta %i ile / times arasında bir boşluk vardır.

Örnekler

Aşağıdaki örnekler, Exportusers.csv adlı bir .csv dosyasına kullanıcı hesaplarının oturum açma saatleri değiştirme

Not: aşağıdaki komutlardan biri bir satırdadır. Okunabilir olmaları için alt satıra kaydırılmışlardır.
 • Kullanıcıların, 08: 00: 00 00 Pazartesi'den Cuma'ya kadar sunucuya oturum açmaya izin vermek için aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  for /F "Atla 1 tokens = 1 delims =, =" %i (exportusers.csv) olarak <a1>kullanıcı</a1> %i /times:monday net - friday, 8 am - 5 pm
 • Kullanıcıların, 08: 00 13: 00 Pazartesi ve Cuma günleri kadar ve 8: 00'de 17: 00 Salı ile Perşembe günü kadar sunucuya oturum açmasına izin vermek için aşağıdaki komutu yazın ve ENTER tuşuna basın:
  for /F "Atla 1 tokens = 1 delims =, =" %i (exportusers.csv) içinde net; <a1>kullanıcı</a1> %i /times:m, 08: 00 -13: 00, t-th, 08: 00 -17: 00, f, 08: 00 -13: 00
Bu komut, bir toplu iş dosyasında kullanabilirsiniz. Ancak, her değişken için bir ek yüzde (%) karakteri eklemeniz gerekir. Aşağıdaki kod örneği, bunu göstermektedir:
for /F "skip=1 tokens=1 delims=," %%i in (exportusers.csv) do net user %%i /times:m,8:00AM-1:00PM;t-th,8:00AM-5:00PM;f,8:00AM-1:00PM
				
Not: Yukarıdaki örnekte, komut satırı olacaktır. Okunabilir olmaları için bölünmüştür.

Grup ilkesi'ni kullanarak oturum açma zamanı kısıtlamaları zorlamak.

Grup ilkesi'ni, geçerli oturum açma zamanı kısıtlamaları zorlamak için kullanabilirsiniz.

Adım 1: Grup ilkesi nesnesi oluşturun...

Bir grup ilkesi nesnesi (GPO) ile istemci oturum açma kısıtlamalarını uygula oluşturmak için <a0></a0>:
 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanınızdaki veya istediğiniz etki alanı denetleyicilerinin bulunduğu kuruluş birimini sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 3. Grup ilkesi sekmesini tıklatın ve sonra da Yeni'yi tıklatın.
 4. Bu ilke (örneğin, Hesap oturum açma kısıtlamaları) aramak istediğiniz adı yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Özellikler ' i tıklatın ve sonra da Güvenlik sekmesini tıklatın.
 6. Bu ilkenin uygulanmış sağlamasını önlemek istediğiniz güvenlik grupları Grup ilkesi uygula onay kutusunu tıklatıp temizleyin. Bu ilkenin uygulanmasını istediğiniz gruplar için Grup ilkesi uygula onay kutusunu seçmek için tıklatın. Işleminizi tamamladığınızda, Tamam ' ı tıklatın.

2. Adım: Oturum açma saatleri enforce kısıtlamaları

 1. Active Directory Kullanıcıları ve Bilgisayarları ek bileşenini başlatın. Bunu yapmak için <a0></a0>, Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanınızdaki veya düzenlemek istediğiniz grup ilkesi nesnesi (GPO) <a0>etki alanı denetleyicisini içeren kuruluş birimini sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 3. Grup ilkesi sekmesini tıklatın, istediğiniz grup ilkesi nesnesini seçin ve sonra da <a2>Düzenle</a2>'yi tıklatın.
 4. Bilgisayar Yapılandırması altında Windows Ayarları ' nı genişletin, Güvenlik ayarları ' nı, Yerel ilkeleri ' ni genişletin ve sonra Güvenlik seçenekleri ' ni tıklatın.
 5. Grup ilkesi ek bileşenini, sağ bölmede, otomatik olarak oturum kapatma, oturum açma süresi sona ermeden kullanıcılar'ı çift tıklatın.
 6. Bu ilke ayarını tanımla onay kutusunu seçin, Etkin'i tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın, bu seçeneği tıklatın.
 7. Grup ilkesi ek bileşenini kapatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.

SORUN GİDERME

Grup ilkesi değişiklikleri hemen zorlanmaz. Grup ilkesi arka plan işlemleri, etki alanı denetleyicilerinde yenilenmesi 5 dakika sürebilir ve istemci bilgisayarlara yenilenmeye 120 dakika. Arka plan işlemleri, Grup ilkesi ayarlarının zorlamak için <a0></a0>, Secedit.exe aracını kullanın. Bu işlem gerçekleşir:
 1. Başlat ' ı tıklatın ve sonra da <a2>Çalıştır</a2>'ı tıklatın.
 2. kutusuna cmd yazın ve Tamam ' ı tıklatın.
 3. Secedit/refreshpolicy user_policy yazın ve ENTER tuşuna basın.
 4. Secedit/refreshpolicy machine_policy yazın ve ENTER tuşuna basın.
 5. Exit yazın ve ENTER tuşuna basın.

Referanslar

Grup ilkesi hakkında ek bilgi için aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:
http://technet.microsoft.com/en-us/windowsserver/grouppolicy/default.aspx
http://download.microsoft.com/download/5/2/f/52f3dbd6-2864-4d97-8792-276544ad6426/grouppolwp.doc
Net user</a0> komutu için Ek Yardım bilgileri almak için <a0></a0>, Windows 2000 Yardım'ı başlatın ve sonra net user için arama.

For komutu için Ek Yardım bilgileri almak için <a0></a0>, yazın için /? komut isteminde.

Özellikler

Makale numarası: 318714 - Last Review: 1 Kasım 2006 Çarşamba - Gözden geçirme: 6.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbenv kbhowtomaster KB318714 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:318714

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com