כיצד להשבית את האחסון במטמון ה-DNS בצד הלקוח ב-Windows XP וב-Windows Server 2003

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 318803 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 245437 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות אשר יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.? חברת Microsoft אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום הוא באחריותך.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Windows מכיל מטמון מערכת שמות תחומים (DNS) בצד הלקוח. תכונת האחסון במטמון DNS בצד הלקוח עשויה ליצור רושם שגוי שה"לולאה העגולה" (round robin) של DNS אינה מתרחשת משרת ה-DNS למחשב לקוח Windows. כשמשתמשים בפקודה ping (איתות) כדי לחפש את אותו שם תחום של רשומת A, הלקוח רשאי להשתמש באותה כתובת IP. התנהגות זו שונה ממערכות הפעלה של Microsoft מוקדמות מ-Windows 2000.מערכות הפעלה אלה אינן כוללות את תכונת האחסון במטמון DNS בצד הלקוח. מאמר זה מתאר כיצד להשבית את האחסון במטמון DNS.

הערה מאמר זה מתייחס לחלק הלקוח של DNS. אל תשתמש במידע זה לביצוע שינויים בשרתי DNS.

מידע נוסף

להפסקת אחסון במטמון DNS, הפעל אחת מהפקודות הבאות:
 • net stop dnscache

  ? או ?
 • sc servername stop dnscache
כדי להשבית את מטמון DNS באופן קבוע ב-Windows, השתמש בכלי Service Controller (בקר שירותים) או בכלי Services (שירותים) כדי להגדיר את סוג אתחול שירות לקוח DNS ל'מושבת'. שים לב ששם שירות לקוח DNS של Windows עשוי להופיע גם כ"Dnscache".

הערה הביצועים הכוללים של מחשב הלקוח יורדים, ותעבורת הרשת עבור שאילתות DNS גוברת אם משביתים את מטמון פותר בעיות DNS.

שירות לקוח DNS ממטב את ביצועי זיהוי שמות DNS על-ידי אחסון שמות שזוהו בעבר בזיכרון. אם שירות לקוח DNS מושבת, המחשב יכול עדיין לזהות שמות DNS באמצעות שימוש בשרתי DNS של הרשת.

כשפותר הבעיות של Windows מקבל תגובה חיובית או שלילית לשאילתה, הוא מוסיף תגובה חיובית או שלילית זו למטמון שלו, וכתוצאה מכך, יוצר רשומת משאב DNS. פותר הבעיות תמיד בודק את המטמון לפני שליחת שאילתה לשרת DNS כלשהו. אם רשומת משאב DNS כלשהי נמצאת במטמון, פותר הבעיות משתמש ברשומה מהמטמון במקום שליחת שאילתה לשרת. התנהגות זו מזרזת ביצוע שאילתות ומצמצמת את תעבורת הרשת עבור שאילתות DNS.

באפשרותך להשתמש בכלי Ipconfig כדי להציג ולנקות את מטמון פותר הבעיות של DNS. כדי להציג את מטמון פותר הבעיות של DNS, הקלד ipconfig /displaydns בשורת פקודה. Ipconfig מציגה את תוכן מטמון פותר הבעיות של DNS, כולל רשומות משאבי DNS שנטענות מראש מקובץ ה-Hosts ושמות שבוצעו עליהם לאחרונה שאילתות שזוהו על ידי המערכת. לאחר פרק זמן מסוים, פותר הבעיות מסיר את הרשומה מהמטמון. פרק הזמן מצוין באורך החיים (TTL) המקושר לרשומת משאבי DNS. אפשר לנקות את המטמון גם באופן ידני. לאחר ניקוי המטמון, המחשב חייב לתשאל שוב שרתי DNS לגבי רשומות משאבי DNS שהמחשב זיהה. כדי למחוק את הערכים במטמון פותר הבעיות של DNS, הקלד ipconfig /flushdns בשורת פקודה.

שימוש ברישום כדי לבקר את זמן האחסון במטמון

חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
אורך הזמן שבו תגובה חיובית או שלילית מוכנסת למטמון תלוי בערכים במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters
ה-TTL עבור תגובות חיוביות הוא הנמוך מהערכים הבאים:
 • מספר השניות המצוינות בתגובת השאילתה שפותר הבעיות קיבל
 • הערך של
  MaxCacheTtl
  הגדרת הרישום.

הערות
 • ברירת המחדל ל-TTL עבור תגובות חיוביות היא 86,400 שניות (יום אחד).
 • ה-TTL לתגובות שליליות הוא מספר השניות המצוינות ב
  MaxNegativeCacheTtl
  הגדרת הרישום.
 • ברירת המחדל ל-TTL עבור תגובות שליליות היא 900 שניות (15 דקות).
אם אינך רוצה שתגובות שליליות יישמרו במטמון, קבע את
MaxNegativeCacheTtl
הגדרת הרישום ל-0 0.

כדי להגדיר את זמן האחסון במטמון במחשב לקוח:
 1. הפעל את עורך הרישום (Regedit.exe).
 2. אתר את המפתח הבא ברישום ולחץ עליו:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 3. בתפריט עריכה, הצבע על חדש, לחץ על ערך DWORD, ולאחר מכן הוסף את ערכי הרישום הבאים:
  שם ערך:
  MaxCacheTtl

  סוג נתונים: REG_DWORD
  ערך ברירת מחדל: 86400 שניות
  נתוני ערך: אם תוריד את ערך TTL המירבי במטמון DNS של הלקוח לשנייה אחת, ייווצר הרושם שמטמון DNS בצד הלקוח הושבת.

  שם ערך:
  MaxNegativeCacheTtl

  סוג נתונים: REG_DWORD
  ברירת מחדל: 900 שניות
  נתוני ערך: קבע את הערך ל-0 אם אינך רוצה אחסון במטמון של תגובות שליליות.
 4. הקלד את הערך שבו ברצונך להשתמש, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. צא מעורך הרישום.

קביעת עדיפויות ברשת משנה

פותר הבעיות של Windows XP DNS משתמש גם הוא בקביעת עדיפויות ברשת משנה. אם פותר הבעיות מקבל מיפויים מרובים של כתובות IP (רשומות משאבים A) משרת DNS, ולחלק מהרשומות יש כתובות IP מרשתות שאליהן המחשב מחובר ישירות, פותר הבעיות ממקם את רשומות המשאבים הללו קודם. התנהגות זו מצמצמת תעבורת רשת ברשתות משנה על-ידי אילוץ מחשבים להתחבר למשאבי רשתות הקרובים יותר אליהם.

אף על פי שקביעת עדיפות רשתות משנה מצמצמת את תעבורת הרשת ברשתות משנה, במקרים מסוימים ייתכן שתעדיף שתכונת ה-round robin תעבוד כמתואר ב-RFC 1794. אם כן, תוכל להשבית את תכונת קביעת עדיפות רשתות המשנה בלקוחות שלך באמצעות הוספת
PrioritizeRecordData
ערך הרישום עם ערך 0 (סוג נתונים REG_DWORD) במפתח הרישום הבא:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
297510 כיצד לשנות אורך חיים ברשומות מערכת שמות תחומים (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
286834 שירות לקוח DNS אינו חוזר לשימוש בשרת הראשון (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
למידע נוסף, ראה את התיעוד בערכה Microsoft Windows XP Professional Resource, פרק "אחסון במטמון DNS, קביעת עדיפויות רשת, ואבטחה".

מאפיינים

Article ID: 318803 - Last Review: יום שלישי 29 ינואר 2008 - Revision: 2.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbinfo kbnetwork KB318803

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com