วิธีการตั้งค่า hook ของบันทึกของ Windows ใน Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318804 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic ของบทความนี้ ดู319524.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่า hook ของบันทึกที่อยู่เฉพาะ กับเธรด และขั้นตอนของ hook แบบ โดยใช้ hook ของเมาส์ที่เป็นตัวอย่าง คุณสามารถใช้ hooks บางชนิดของเหตุการณ์การตรวจสอบ คุณสามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านี้ กับเธรดที่ระบุ หรือ กับเธรดทั้งหมดที่อยู่ในเดสก์ท็อปเดียวกันเป็นเธรดที่เรียก

ข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าแบบ hook ของเมาส์

การตั้งค่าของ hook แบบ เรียกการSetWindowsHookExฟังก์ชันจากแฟ้ม User32.dll ฟังก์ชันนี้ติดตั้งมีขั้นตอนของ hook ที่มีกำหนดโปรแกรมประยุกต์ในห่วงโซ่ hook ของบันทึกที่เกี่ยวข้องกับของ hook นี้

การตั้งค่า hook ของเมาส์แบบ และ การตรวจสอบเหตุการณ์ของเมาส์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของ windowsภายใต้แม่แบบ. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดThreadSpecificMouseHook. โดยค่าเริ่มต้น แบบฟอร์มที่มีชื่อ Form1 ถูกสร้างขึ้น
 4. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ของรหัสในแฟ้ม Form1.cs หลังจากอื่นการใช้ใบแจ้งยอด
  using System.Runtime.InteropServices;
 5. เพิ่มต่อไปนี้รหัสในนั้นform1คลาสที่
  public delegate int HookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam);
  
  //Declare the hook handle as an int.
  static int hHook = 0;
  
  //Declare the mouse hook constant.
  //For other hook types, you can obtain these values from Winuser.h in the Microsoft SDK.
  public const int WH_MOUSE = 7;
  private System.Windows.Forms.Button button1;
  
  //Declare MouseHookProcedure as a HookProc type.
  HookProc MouseHookProcedure;			
  
  //Declare the wrapper managed POINT class.
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public class POINT 
  {
  	public int x;
  	public int y;
  }
  
  //Declare the wrapper managed MouseHookStruct class.
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  public class MouseHookStruct 
  {
  	public POINT pt;
  	public int hwnd;
  	public int wHitTestCode;
  	public int dwExtraInfo;
  }
  
  //This is the Import for the SetWindowsHookEx function.
  //Use this function to install a thread-specific hook.
  [DllImport("user32.dll",CharSet=CharSet.Auto,
   CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern int SetWindowsHookEx(int idHook, HookProc lpfn, 
  IntPtr hInstance, int threadId);
  
  //This is the Import for the UnhookWindowsHookEx function.
  //Call this function to uninstall the hook.
  [DllImport("user32.dll",CharSet=CharSet.Auto,
   CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern bool UnhookWindowsHookEx(int idHook);
  		
  //This is the Import for the CallNextHookEx function.
  //Use this function to pass the hook information to the next hook procedure in chain.
  [DllImport("user32.dll",CharSet=CharSet.Auto,
   CallingConvention=CallingConvention.StdCall)]
  public static extern int CallNextHookEx(int idHook, int nCode, 
  IntPtr wParam, IntPtr lParam);
 6. เพิ่มคำปุ่มควบคุมไปยังแบบฟอร์ม และจากนั้น เพิ่มโค้ดต่อไปนี้ในการButton1_clickขั้นตอน
  private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
  {
  	if(hHook == 0)
  	{
  	    // Create an instance of HookProc.
  		MouseHookProcedure = new HookProc(Form1.MouseHookProc);
  				
  		hHook = SetWindowsHookEx(WH_MOUSE, 
  					MouseHookProcedure, 
  					(IntPtr)0,
  					AppDomain.GetCurrentThreadId());
  		//If the SetWindowsHookEx function fails.
  		if(hHook == 0 )
  		{
  			MessageBox.Show("SetWindowsHookEx Failed");
  			return;
  		}
  		button1.Text = "UnHook Windows Hook";
  	}
  	else
  	{
  		bool ret = UnhookWindowsHookEx(hHook);
  		//If the UnhookWindowsHookEx function fails.
  		if(ret == false )
  		{
  			MessageBox.Show("UnhookWindowsHookEx Failed");
  			return;
  		}
  		hHook = 0;
  		button1.Text = "Set Windows Hook";
  		this.Text = "Mouse Hook";
  	} 
  }
 7. เพิ่มรหัสต่อไปนี้สำหรับการMouseHookProcการทำงานในการform1คลาสที่
  public static int MouseHookProc(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
  {
  	//Marshall the data from the callback.
  	MouseHookStruct MyMouseHookStruct = (MouseHookStruct) Marshal.PtrToStructure(lParam, typeof(MouseHookStruct));
  
  	if (nCode < 0)
  	{
  		return CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam);
  	}
  	else
  	{
  		//Create a string variable that shows the current mouse coordinates.
  		String strCaption = "x = " + 
  				MyMouseHookStruct.pt.x.ToString("d") + 
  					" y = " + 
  		MyMouseHookStruct.pt.y.ToString("d");
  		//You must get the active form because it is a static function.
  		Form tempForm = Form.ActiveForm;
      
  		//Set the caption of the form.
  		tempForm.Text = strCaption;
  		return CallNextHookEx(hHook, nCode, wParam, lParam); 
  	}
  }
 8. กดแป้น F5 เพื่อเรียกใช้โครงการ คลิกที่ปุ่มบนแบบฟอร์มการตั้งค่าของ hook นี้ พิกัดของเมาส์ปรากฏบนแถบคำอธิบายเฉพาะฟอร์มเมื่อตัวชี้แบบเลื่อนบนแบบฟอร์ม คลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อเอาของ hook นี้

ไม่มีสนับสนุน hooks ส่วนกลางใน.NET Framework

ยกเว้นสำหรับ WH_KEYBOARD_LL ของ hook ที่ระดับต่ำและ WH_MOUSE_LL ของ hook ที่ระดับต่ำ คุณไม่สามารถใช้งาน hooks ส่วนกลางใน Framework Microsoft .NET การติดตั้ง hook ของบันทึกที่สากล ของ hook แบบต้องมีการส่งออก DLL ท้องถิ่นเพื่อ inject เองในกระบวนการอื่นที่ต้องการฟังก์ชันถูกต้อง สอดคล้องกันเพื่อเรียกเข้า ลักษณะการทำงานนี้ต้องการส่งออกใน DLL .NET Framework ไม่สนับสนุนการ DLL exports รหัสที่ได้รับการจัดการได้ไม่มีแนวคิดของค่าตัวชี้ฟังก์ชันสอดคล้องกันเนื่องจากตัวชี้เหล่านี้ฟังก์ชัน proxies สร้างแบบไดนามิก

มีเรียกขั้นตอนของ hook ระดับต่ำบนเธรดที่ติดตั้ง hook ของบันทึก ระดับต่ำ hooks ไม่ต้องการให้ขั้นตอนของ hook ถูกนำมาใช้ใน DLL

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ hooks แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms632589 (VS.85)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318804 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft Visual C# 2005 Express Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB318804 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318804

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com