วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ.NET Framework 1.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เซอร์วิสแพ็คจะใช้การแจกจ่ายโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ และ การเก็บผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน เซอร์วิสแพ็ครวมการปรับปรุง และอาจรวมถึงต่อไปนี้ที่รวมสำหรับการดาวน์โหลดที่ง่าย:
  • เครื่องมือการดูแลระบบ
  • โปรแกรมควบคุม
  • คอมโพเนนต์เพิ่มเติม
Service Pack เป็นแบบสะสม แต่ละเซอร์วิสแพ็คใหม่ประกอบด้วยการแก้ไขใหม่ใด ๆ นอกจากนี้ แก้ไขทั้งหมดที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้านี้มีอยู่ คุณไม่ต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คก่อนหน้าก่อนที่จะติดตั้งเซอร์วิสแพ็คล่าสุด ตัวอย่างเช่น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework Service Pack 1 (SP1) ก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework Service Pack 2 (SP2) คุณไม่มีการติดตั้ง Microsoft .NET Framework Service Pack 2 ก่อนที่คุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework Service Pack 3 (SP3)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็ค คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
318785ตรวจสอบว่า มีการติดตั้งเซอร์วิสแพ็คบน.NET Framework

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

วันที่นำออกใช้: 25 สิงหาคม 2004

วิธีการขอรับ

เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6978D761-4A92-4106-A9BC-83E78D4ABC5B&displaylang=en

รายการการแก้ไข

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
867461รายการของบักที่มีแก้ไขใน Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

วันที่นำออกใช้: 7 สิงหาคม 2002

วิธีการขอรับ

การดาวน์โหลด Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3271ACD5-EE3C-4BDF-AE28-56D2DF77151E & displaylang =สั้น

รายการการแก้ไข

321884รายการของบักใน Microsoft .NET Framework Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
Keywords: 
kbproductlink kbgetsp atdownload kbinfo kbmt KB318836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com