ข้อผิดพลาด "stop รหัสข้อผิดพลาด 0x000000B8 (ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC)" เกิดขึ้นในคลัสเตอร์ Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 318988
สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืน และแก้ไขรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
256986 คำอธิบายของรีจิสทรีของ Microsoft Windows
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

โหนดคลัสเตอร์ทำการตรวจสอบจุดบกพร่องการสุ่ม และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
หยุด 0X000000B8
ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC (b8) A รอการดำเนินงาน แนบกระบวนการ หรือความพยายามจากกำหนดโค้ด DPC เป็นผลตอบแทน

นี่คือการดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง และติดตามการกองซ้อนจะนำไปสู่การ offending รหัสและกำหนดโค้ด DPC เดิม
- หรือ -
หยุด 0X000000D1
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้น คลัสเตอร์ล้มเหลวไปตามที่คาดไว้

ข้อความต่อไปนี้ถูกติดตามกองซ้อนสำหรับข้อผิดพลาด Stop 0x000000b8:
f2027320 8042a43b 00000003 f2027368 00000000 ntRtlpBreakWithStatusInstruction
f2027350 8042aa2e 00000003 85e7e588 85e7e588 ntKiBugCheckDebugBreak + 0x31
f20276dc 8042a2bd 000000b8 00000000 00000000 ntKeBugCheckEx + 0x390
f20276f4 8046a076 000000b8 ffffffff 00000202 ntKeBugCheck + 0xf
f2027704 80469dc9 f2027740 85e7e5f4 85e7e588 ntScPatchFxe + 0x34
f2027718 8042bd4d 00000000 85b603f8 00000000 ntKiSwapThread + 0x1b1
f2027740 8041516b 855a22e8 00000000 00000000 ntKeWaitForSingleObject + 0x1a3
f202777c 804146df 85b603f8 85b603f8 f20277a0 ntExpWaitForResource + 0x2d
nt 85cece00 85b603f8 80414733 80065410 f202778cExpAcquireResourceExclusiveLite + 0x7b
f20277a0 bff569fd 85b6042c 00000001 e204f3c8 ntExAcquireResourceExclusiveLite + 0x45
f20277b8 bff587fe 85b603e8 e204f3c8 f20277e7 KSecDDKSecDereferenceListEntryPaged + 0x21
f20277e8 bff59cde e204f3c8 bf237874 00000001 KSecDDKSecDereferenceListEntry + 0x1c
f202780c bff585fd e204f3c8 f202785c 00000000 KSecDDNtLmVerifySignature + 0x75
f2027874 bf233f61 857272c8 KSecDD 00000001 00000010VerifySignature + 0x33
f2027890 bf235e22 857272c8 clusnet 00000001 ของ 00000001CcmpReceivePacketHandler + 0x25
f20278cc bf28cfb6 857272c8 00000016 f2027934 clusnetCnpTdiReceiveDatagramHandler + 0x17a
f2027958 bf28d41e 8568ee48 2e01010a f2020f0d tcpipUDPDeliver + 0x256
f20279b4 bf28d89b 85ca2488 2f01010a 2e01010a tcpipUDPRcv + 0x27b
f2027a00 bf28d757 bf28d32d 85ca2488 85cece1e tcpipDeliverToUser + 0xf9
f2027ab8 bf28c805 85ca2488 85cece32 00000030 tcpipIPRcvPacket + 0x581
f2027af8 bf28c866 00000000 85cea858 85cece10 tcpipARPRcvIndicationNew + 0x17b
f2027b34 bfec179a 85c39dc8 d 00000000 85 12510 tcpipARPRcvPacket + 0x5c
f2027b8c bfe1f3bb 85d4ba00 f2027bac 00000002 NDIS ! ethFilterDprIndicateReceivePacket + 0x2ea
ข้อความต่อไปนี้ถูกติดตามกองซ้อนสำหรับข้อผิดพลาด Stop 0x00000D1:
ChildEBP RetAddr อาร์กิวเมนต์เพื่อลูก
f6823de4 bfeca768 e2b52008 4d4c544e 00000000 KSecDDKSecReferenceListEntry + 0x10
f6823e10 bfec90ff e2b52008 00000000 f6823e60 KSecDDNtLmMakeSignature + 0x16
f6823e24 bf8b6434 bf8ba87c 00000000 f6823e60 KSecDDMakeSignature + 0x33
f6823e7c bf8b4df2 00000001 00004bb7 00004bb7 clusnetCxSendHeartBeatMessage + 0xc4
f6823eb0 80431d00 bf8baae0 00000000 7057917a clusnetCnpHeartBeatDpc + 0x348
f6823fb0 80431be6 fb658c1c ffdff848 ffdff000 ntKiTimerListExpire + 0x112
f6823fdc 80464a18 80482e60 00000000 00177b05 ntKiTimerExpiration + 0xb6
f6823ff4 80469e3b be87bd44 020f7c78 0026def8 ntKiRetireDpcList + 0x47

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าโปรแกรมควบคุม Clusnet.sys ที่ถูกโหลดเมื่อคอมพิวเตอร์เริ่มต้น ซึ่งเป็นเวลาไม่ถูกต้อง เวลาโหลดอาจถูกเปลี่ยน โดยผู้จัดจำหน่ายของบริษัทอื่น

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910 วิธีการขอรับการ Windows 2000 Service Pack ล่าสุด
ใน Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows จะช่วยให้โปรแกรมควบคุมคลัสเตอร์ล้มเหลวในการโหลด และข้อความ ID เหตุการณ์ที่จะต้องเข้าสู่ระบบ เมื่อเริ่มต้นบริการคลัสเตอร์ windows จะพยายามโหลดโปรแกรมควบคุม ในขณะนั้น คุณจะสามารถเตรียมใช้งานแพคเกจ และคลัสเตอร์จะทำงานตามที่คาดไว้

นอกจากนี้คุณยังสามารถทำขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่า คุณสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีในความเสี่ยงของคุณเอง
  1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedit.exe)
  2. ค้นหา และคลิกคีย์ ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clusnet\Start
  3. คลิกสองครั้ง เริ่มการทำงาน ค่า และชนิดนั้น 3 ในการ ข้อมูลค่า กล่อง

    การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับค่านี้คือ 3 ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อมีตั้งค่านี้เป็น 1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 318988 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
kbqfe kbwin2ksp4fix kbsecurity kbbug kbpending kbwin2000presp3fix kbmt KB318988 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:318988

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com