วิธีการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์กับดีบัก Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319037 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ดีบัก Visual Studio .NET พร้อม ด้วยเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์โหลดสัญลักษณ์จากเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft

คลิกการเล่นปุ่มเพื่อดูการสาธิตการสื่อแบบกระแสข้อมูลนี้คุณต้องมีสัญลักษณ์ข้อมูลเมื่อคุณตรวจแก้จุดบกพร่องโปรแกรมประยุกต์ที่อาจหยุดการตอบสนอง (แฮงหรือความล้มเหลว) แฟ้มสัญลักษณ์ให้ footprint ของฟังก์ชันที่มีอยู่ในแฟ้มกระทำการและไลบรารีการเชื่อมโยง dynamic (DLLs) นอกจากนี้ แฟ้มสัญลักษณ์สามารถนำเสนอผังของการเรียกฟังก์ชันที่นำไปยังจุดที่เกิดความล้มเหลว ตัวอย่างเช่น คุณต้องมีสัญลักษณ์เมื่อคุณทำการถ่ายโอนกองสายภายในการดีบักเกอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft ที่ประกอบด้วยแฟ้มสัญลักษณ์สำหรับคอมโพเนนต์ของระบบปฏิบัติการ Microsoft และ Microsoft อื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
311503ใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft เพื่อขอรับแฟ้มสัญลักษณ์แก้จุดบกพร่อง
หมายเหตุ:เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft ในบทความ 311503 ไม่มีการปรับปรุงการรวมสัญลักษณ์สำหรับ Framework Microsoft .NET ดังนั้น ไฟล์สัญลักษณ์เหล่านี้จะไม่โหลด Microsoft ทำงานเพื่อที่ทำใน.NET Framework สัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์สาธารณะ

นอกจากนี้ บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้ไม่ทดสอบ และไม่สนับสนุนการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft กับ Visual Studio .NET บทความนี้เท่านั้นให้ไว้เป็นข้อมูลเนื่องจากการสอบถามของลูกค้า

ปรับปรุงแฟ้มที่มีการตรวจแก้จุดบกพร่อง

 1. ดาวน์โหลด และเครื่องหมายล่าสุดแก้จุดบกพร่องมือสำหรับชุดของ Windows ที่ติดตั้งแล้ว เมื่อต้องการดาวน์โหลดชุดแก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows รุ่นล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/whdc/devtools/ddk/default.mspx
 2. ค้นหาแฟ้ม Symsrv.dll ในโฟลเดอร์'เครื่องมือสำหรับ Windows \Program Files\Debugging 'หรือโฟลเดอร์ C:\WINDBG

  หมายเหตุ:เนื่องจากอาจถูกติดตั้งเครื่องมือการแก้จุดบกพร่องในโฟลเดอร์อื่น ค้นบนฮาร์ดดิสก์ของคุณสำหรับ Symsrv.dll ถ้าแฟ้มไม่อยู่ในโฟลเดอร์เหล่านี้
 3. ออกจาก Visual Studio .NET ถ้ามีการเปิด
 4. การคัดลอก Symsrv.dll ไปยังโฟลเดอร์.NET\Common7\IDE C:\Program Files\Microsoft Visual Studio ครั้งถัดไปที่คุณเริ่มการทำงานของ Visual Studio .NET หรือเริ่มการทำงาน Visual Studio .NET คุณสามารถใช้แฟ้ม Symsrv.dll ไปยังเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์การค้นหาที่คุณระบุ

ระบุเส้นทางไปยังเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์

 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. กด CTRL + ALT + L Explorer โซลูชันการเปิดหน้าต่าง
 3. คลิกขวาที่การแก้ไขปัญหา และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ขยายการคุณสมบัติทั่วไปและแฟ้มสัญลักษณ์การตรวจแก้จุดบกพร่องโหน
 5. ในหน้าคุณสมบัติแฟ้มสัญลักษณ์ Debug พิมพ์เส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ต่อไปนี้:
  symsrv*symsrv.dll*c:\localcache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
  โดย:c:\localcacheมีโฟลเดอร์ที่เฉพาะที่ดาวน์โหลดสัญลักษณ์ และที่อยู่ "http" เป็นที่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของ Microsoft ที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์สำหรับระบบปฏิบัติการและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft

  หมายเหตุ:ดีได้เนื่องจากสัญลักษณ์จะถูกดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ดีบัก Visual Studio .NET อาจบักช้าในครั้งแรกได้เนื่องจากการดีบักเกอร์ต้องดาวน์โหลดแฟ้มสัญลักษณ์ที่จำเป็นทั้งหมด
 6. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู ให้ชี้ไปที่Windowsแล้ว คลิกโมดูลเมื่อต้องการตรวจสอบว่า มีการโหลดสัญลักษณ์สำหรับโมดูลเฉพาะในขณะที่ดีบักกำลังทำงาน หน้าต่างโมดูลที่ระบุว่า ได้ถูกโหลดข้อมูลสัญลักษณ์สำหรับโมดูล
 7. ถ้าคุณต้องการกำหนดเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์สำหรับโครงการและวิธีแก้ไขปัญหาทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าตัวแปรของสภาพแวดล้อมส่วนกลางใน'แผงควบคุม' โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งระบบ:.
  2. ในการขั้นสูงแท็บ คลิกตัวแปรของสภาพแวดล้อม.
  3. ภายใต้ตัวแปรของระบบคลิกใหม่แล้ว เพิ่มตัวแปรเป็น "_NT_SYMBOL_PATH"
  4. ตั้งค่าของตัวแปรเป็นเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ ตัวอย่างเช่น:
   symsrv*symsrv.dll*c:\localcache*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
หมายเหตุ:ดีบัก Visual Studio .NET ไม่พบสัญลักษณ์สำหรับคอมโพเนนต์ที่ได้รับการจัดการถ้าคุณได้ตั้งค่าเส้นทางเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ในคุณสมบัติของโซลูชัน ถ้าคุณมีสัญลักษณ์สำหรับคอมโพเนนต์ที่ได้รับการจัดการ คุณต้องใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ _NT_SYMBOL_PATH สำหรับการดีบักการรับรู้แฟ้มสัญลักษณ์ของคอมโพเนนต์ที่ได้รับการจัดการบนเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์และวิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์สัญลักษณ์ของคุณเอง ให้ดูที่หัวข้อของ "ร้านใช้สัญลักษณ์เซิร์ฟเวอร์และสัญลักษณ์ค้า" ของเอกสารการแก้จุดบกพร่องเครื่องมือสำหรับ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319037 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
Keywords: 
kbvs2005doesnotapply kbvs2005swept kbhowtomaster kbmt KB319037 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319037

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com