ไม่มีแสดงไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือน และคุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่ม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319095 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณอาจพบอาการต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หนึ่ง:
 • ไม่มีแสดงไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือนทางด้านขวาสุดของแถบงาน
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่มไอคอนตัวควบคุมระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือน คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Windows ไม่สามารถแสดงตัวควบคุมระดับเสียงบนแถบงานได้เนื่องจากไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมควบคุมเสียง การติดตั้ง จะใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม'
ดังนั้น คุณไม่สามารถเริ่มโปรแกรม Volume Control และไม่สามารถปรับระดับเสียงและการตั้งค่าระดับเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

มีสองสาเหตุของปัญหานี้:
 • ไม่มีการเพิ่มไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือนของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไอคอนระดับเสียงจะไม่แสดงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP ไว้)
 • แฟ้ม Sndvol32.exe เสียหาย หรือสูญหาย

การแก้ไข

หมายเหตุคุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

โดยค่าเริ่มต้น ไอคอนระดับเสียงจะไม่ปรากฏเมื่อคุณติดตั้ง Windows XP บนคอมพิวเตอร์ของคุณนั้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลองเพิ่มไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือน

หมายเหตุ ถ้าคุณได้พยายามที่จะเพิ่มไอคอนระดับเสียงเรียบร้อยแล้ว และได้รับข้อผิดพลาด ข้ามส่วนนี้ และไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 1: เพิ่มไอคอนระดับเสียง

เมื่อต้องการเพิ่มไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือนของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 2. คัดลอก และวาง หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง:
  mmsys.cpl
 3. คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายของไอคอนระดับเสียงสถานที่ในแถบงาน
 4. คลิกตกลง
ถ้าไอคอนระดับเสียงแสดงในพื้นที่แจ้งเตือนของคอมพิวเตอร์ของคุณ แสดงว่าคุณทำเสร็จแล้ว ถ้าคุณไม่สามารถเพิ่มไอคอนระดับเสียงหรือหากคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามที่จะเพิ่ม แฟ้ม Sndvol32.exe อาจจะเสียหาย หรือสูญหายไป ไปที่วิธีที่ 2

วิธีที่ 2: บันทึกสำเนาใหม่ของแฟ้ม Sndvol32.exe บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

หากแฟ้ม Sndvol32.exe เสียหาย หรือขาดหายไป คุณต้องแยกสำเนาใหม่ของแฟ้ม Sndvol32.exe จากซีดี Windows XP และบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

วิธีการนี้จำเป็นต้องมีซีดีติดตั้ง Windows XP

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่มีการเข้าถึงซีดี Windows XP ที่ประกอบด้วยแฟ้มการติดตั้ง ขอให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายช่วยเหลือถ้าคอมพิวเตอร์ที่อยู่ของที่ทำงาน หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน เมื่อต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/
เมื่อต้องการแยกสำเนาของแฟ้ม Sndvol32.exe จากซีดี Windows XP และบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใส่ซีดี Windows XP ลงในไดรฟ์ซีดีหรือดีวีดีไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ กดค้างแป้น SHIFT ขณะที่คุณใส่ซีดีเพื่อป้องกันไม่ให้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ
 2. คลิกรีสตาร์ทและจากนั้น คลิกเรียกใช้
 3. คัดลอก และวาง หรือพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในกล่องเปิดและจากนั้น คลิกตกลง:
  คำสั่ง
  พรอมต์คำสั่งเปิดขึ้น
 4. พิมพ์อักษรชื่อไดรฟ์ของไดรฟ์ซีดีหรือไดรฟ์ดีวีดี พิมพ์เครื่องหมายจุดคู่ และจากนั้น กด ENTER ตัวอย่างเช่น ถ้าไดรฟ์ซีดีของคอมพิวเตอร์เป็นไดร์ฟ E พิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  e:
 5. คัดลอก และวาง หรือพิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  i386 ของซีดี
 6. คัดลอก และวาง หรือพิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  ขยาย sndvol32.ex_ system_root\system32\sndvol32.exe
  หมายเหตุsystem_root อยู่ในเส้นทางและชื่อโฟลเดอร์ที่แฟ้มระบบของ Windows จะอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งโดยปกติคือ C:\Windows ถ้าโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้มระบบ Windows บนคอมพิวเตอร์ของคุณคือ C:\Windows พิมพ์ต่อไปนี้ และจากนั้น กด ENTER:
  ขยาย sndvol32.ex_ c:\windows\system32\sndvol32.exe
  หมายเหตุ ไม่มีช่องว่างระหว่าง "ex_" และ "c:\windows" ในคำสั่งนี้
 7. ชนิด จบการทำงาน เมื่อต้องการออกจากพร้อมรับคำสั่ง จากนั้น กด ENTER
 8. ตรวจสอบว่า คุณสามารถเริ่มโปรแกรมควบคุมระดับเสียงและไอคอนระดับเสียงปรากฏอยู่ในพื้นที่แจ้งเตือน (หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ในวิธีที่ 1)
ถ้าจะแสดงไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือน คุณได้เสร็จสิ้น ถ้าไม่มีแสดงไอคอนระดับเสียงในพื้นที่แจ้งเตือน ไปที่ส่วน "ขั้นตอนถัดไป"

ขั้นตอนถัดไป

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ คุณอาจต้องขอให้ผู้อื่นได้ หรือคุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายสำหรับความช่วยเหลือ นอกจากนี้คุณสามารถใช้ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft เพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาอื่น ๆ บริการบางอย่างที่ลูกค้าสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft ให้มีดังนี้: ถ้าคุณยังคงมีคำถามหลัง จากที่คุณใช้เว็บไซต์ของ Microsoft เหล่านี้ หรือ ถ้าคุณไม่พบโซลูชันในการสนับสนุนบริการเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน
http://support.microsoft.com/contactus/

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนที่จะแสดงขึ้นในพื้นที่แจ้งเตือน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310578 ไอคอนถาดระบบของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาเสียง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307918 วิธีการแก้ไขปัญหาเสียงใน Windows XP

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319095 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2557 - Revision: 11.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB319095 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319095

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com