Atidarius dialogo lang? Sistemos ypatyb?s parodomas klaidos prane?imas ?Nepavyko paleisti programos, nes nebuvo rastas ?framedyn.dll?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 319114 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Valdymo skyde dukart spustel?jus Sistema arba de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?jus Mano kompiuteris ir Ypatyb?s gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
rundll32.exe ? ne?manoma surasti komponento

Nepavyko paleisti ?ios programos, nes nebuvo rastas ?framedyn.dll?. ?i problema gali b?ti i?spr?sta i? naujo ?diegus taikom?j? program?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla, d?l vienos i? nurodyt? prie?as?i?:
 • %SYSTEMROOT%\System32\Wbem\Framedyn.dll failo n?ra arba jis sugadintas.
 • Kelio aplinkos kintamasis sistemoje ?Windows? nenukreipia ? aplank? %SYSTEMROOT%\System32\Wbem.

SPRENDIMAS

Jei norite, kad problem? i?spr?stume u? jus, apsilankykite skyriuje ?Pataisyti u? mane?. Jei pageidaujate ?i? problem? spr?sti savaranki?kai, apsilankykite skyriuje ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? maneNor?dami i?spr?sti problem? automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio ?Fix it? nurodymus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50407
Pastabos
 • ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba. Ta?iau automatinis pataisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms. 
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje.

Tada apsilankykite skyriuje ?Ar tai i?sprend? problem???Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, pasinaudokite toliau pateikiamais b?dais.

Pakeiskite fail? ?Framedyn.dll?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 2. Lange Atidaryti ?veskite %systemroot%\system32\dllcache, tada spustel?kite Gerai.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite framedyn.dll, tada ? Kopijuoti.
 4. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Vykdyti.
 5. Lange Atidaryti ?veskite %systemroot%\system32\wbem, tada spustel?kite Gerai.
 6. Meniu Redagavimas spustel?kite ?klijuoti. Jei jus paragins pakeisti esam? fail?, spustel?kite Taip.

Patikrinkite sistemos kintamuosius

 1. Spustel?kite Prad?ti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada ? Ypatyb?s. Jei parodomas toliau pateiktas klaidos prane?imas, spustel?kite Gerai:
  rundll32.exe ? ne?manoma surasti komponento

  Nepavyko paleisti ?ios programos, nes nebuvo rastas ?framedyn.dll?. ?i problema gali b?ti i?spr?sta i? naujo ?diegus taikom?j? program?.
 2. Dialogo lange Sistemos ypatyb?s spustel?kite skirtuk? I?samiau.
 3. Spustel?kite Aplinkos kintamieji.
 4. Dalyje Sistemos kintamieji spustel?kite Kelias, tada spustel?kite Redaguoti.

  PASTABA: jei s?ra?e n?ra nurodyto Kelio kintamojo, spustel?kite Naujas. Lauke Kintamojo pavadinimas ?veskite Kelias.
 5. Lauke Kintamojo reik?m? ?veskite toliau pateikiam? tekst?:
  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\wbem
 6. Tris kartus spustel?kite Gerai (kaskart prireikus pasirinkti).

Ar tai i?sprend? problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, galite susisiekti su palaikymo tarnyba.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 319114 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 27 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
Rakta?od?iai: 
kberrmsg kbprb kbmsifixme kbfixme KB319114

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com