"Pci.sys จะหายไป หรือเสียหาย" ข้อผิดพลาดเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319136 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
บทความนี้ใช้ได้กับ Windows 2000 นั้น สนับสนุนสำหรับ Windows 2000 สิ้นสุดในวันที่ 13 กรกฎาคม 2010 ที่ ศูนย์แก้ไขปัญหาของจุดสิ้นสุดของสนับสนุน Windows 2000 มีจุดเริ่มต้นสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลจาก Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู นโยบาย Lifecycle ของฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามเริ่มการทำงานของคุณ Microsoft ใช้ Windows 2000 คอมพิวเตอร์ คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
แฟ้มหายไป หรือเสียหาย: C:\Winnt\System32\Drivers\Pci.sys

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม Pci.sys สูญหายไป หรือ เกิดความเสียหาย

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1: คืนค่าแฟ้ม โดยใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows

ใช้คอนโซลการกู้คืนของ Windows 2000 เพื่อขยาย Pci.sy_ จากนั้น โฟลเดอร์ I386 ในซีดีรอม Windows 2000 ไปยัง \%SystemRoot%\System32\Drivers โฟลเดอร์บนฮาร์ดดิสก์ ในการดำนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เริ่มการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปยัง Recovery Console
    1. ใส่ดิสก์เริ่มต้นระบบ Windows 2000 ลงในฟลอปปี ดิสก์ไดรฟ์ หรือใส่ซีดีรอม Windows 2000 ลงในไดรฟ์ซีดีรอม รีสตาร์ท คอมพิวเตอร์
    2. คลิกตัวเลือกใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องมีการเริ่มต้น คอมพิวเตอร์จากไดรฟ์ซีดีรอมถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ทำเช่นนั้น

      ที่ หน้า "ยินดีต้อนรับสู่การตั้งค่า" ปรากฏขึ้น
    3. กด R เพื่อซ่อมแซมการติดตั้ง Windows
    4. กด C เพื่อเริ่มการทำงานของคอนโซลการกู้คืน
    5. พิมพ์หมายเลขที่สอดคล้องกับ Windows 2000 ติดตั้งที่คุณต้องการ และจากนั้น กด ENTER
    6. พิมพ์รหัสผ่านผู้ดูแลท้องถิ่น จากนั้น กด ป้อน

      หมายเหตุ: ในบางกรณี รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบถูกตั้งค่าเป็นช่องว่าง รหัสผ่าน ในกรณีนี้ กด ENTER
  2. ที่พรอมต์ Recovery Console พิมพ์แผนผังแล้ว กด ENTER หมายเหตุอักษรชื่อไดรฟ์ที่มี กำหนดให้กับไดรฟ์ซีดีรอม
  3. พิมพ์ต่อไปนี้พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ป้อน
    ขยาย ไดรฟ์: \i386\pci.sy_ c:\winnt\system32\drivers /y
    ตำแหน่ง ไดรฟ์ คืออักษรชื่อไดรฟ์ของ ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมไดรฟ์ของคุณ ที่ c หมายถึงไดรฟ์ บนหน้าต่างที่มีการติดตั้ง และกรณีที่ winnt คือ โฟลเดอร์ที่ติดตั้ง Windows

    หมายเหตุ: ในคำสั่งก่อนหน้านี้ จะมีช่องว่างระหว่างpci.sy_ และ c:\winnt

    ต่อไปนี้ ข้อความที่จะแสดง:
    pci.sys
             1 file(s) expanded.
    					
  4. ชนิด จบการทำงานแล้ว กด ENTER เมื่อต้องการ ออกจากคอนโซลการกู้คืน
  5. เริ่มระบบ Windows ใหม่ตามปกติ

วิธีที่ 2: ใช้การอัปเกรดแบบแทนเมื่อต้องการคืนค่าแฟ้ม

แทนแฟ้มสูญหาย และเสียหายทั้งหมด โดยทำตามขั้นตอน สำหรับการปรับรุ่นแบบแทน ขั้นตอนนี้เป็นวิธีสุดท้ายก่อนที่คุณติดตั้งใหม่ ระบบปฏิบัติการ ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เท่ากับเวลาที่ใช้ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ นอกจากนี้ คุณ อาจสูญเสียบางส่วนของการตั้งค่าแบบกำหนดเองสำหรับแฟ้มระบบ
  1. ใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง Windows 2000 ลงในไดรฟ์ซีดีรอม เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ และจากนั้น กด ENTER บนหน้าจอตัวเลือกแรกเพื่อติดตั้ง สำเนาของ Windows 2000
  2. คลิก ยอมรับ เมื่อต้องการยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน

    ควรติดตั้งเดี๋ยวนี้ ตรวจหาการติดตั้งของคุณ

    หมายเหตุ: หากโปรแกรมติดตั้งไม่สามารถตรวจหาการติดตั้งก่อนหน้านี้ และ ดำเนินการแทน ต่อไปยังเพจที่แบ่งพาร์ติชัน มีปัญหา แบบแทนที่ ปรับรุ่นอาจไม่สามารถทำ
  3. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์เพื่อซ่อมแซม Windows 2000 ที่มีอยู่ ติดตั้ง กดติดตั้ง Windows 2000 R. ทำสำหรับการปรับรุ่นแบบแทน การติดตั้งที่มีอยู่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนของ Windows คอนโซล คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
216417 วิธีการติดตั้งคอนโซลการกู้คืนของ Windows
229716 คำอธิบายของคอนโซลการกู้คืนของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการ การปรับรุ่นในตำแหน่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในการ Microsoft Knowledge Base:
292175 วิธีการที่ทำการอัปเกรดแบบแทนของ Windows 2000
238359 ความแตกต่างระหว่างการซ่อมแซมด้วยตนเองและการซ่อมแซมแบบเร่งด่วนใน Windows 2000
สำหรับการเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้น ให้คลิกหมายเลขบทความ ด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
315396 วิธีการ: แก้ไขปัญหาการเริ่มต้นใน Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319136 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB319136 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319136

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com