การ์ดพีซี R2 บางอย่างไม่ถูกต้องระบุเป็นการ์ดหน่วยความจำ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319326 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การ์ดพีซีที่ใช้ R2 บางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องระบุเป็นการ์ดหน่วยความจำ (MTD 0002) ถ้าหน้าต่าง CIS PCMCIA ถูกแมปในช่วงความละเอียดสูง (ที่สูงกว่า 0xFF000000 ในหน่วยความจำทางกายภาพในระบบ) กัน ยัง บัตรอาจทำงานไม่ถูกต้องถ้าได้ถูกกำหนดให้กับทรัพยากรหน่วยความจำในช่วงนั้น

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้มีสาเหตุจากการเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโมดูล Pcmcia.sys

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

Windows 2000:

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time    Version    Size  File name
  -----------------------------------------------------------
  08/28/2001 02:33 P.M.         34,772 ntdetect.com 
  11/26/2001 07:39 P.M. 5.0.2195.4689 59,216 pci.sys 
  04/13/2002 05:52 P.M. 5.0.2195.5581 109,488 pcmcia.sys
				

Windows XP:

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้
  Date     Time    Version   Size  File name
  -------------------------------------------------------
  04/16/2002  11:27 A.M. 5.1.2600.42 115,584 PCMCIA.SYS
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Windows 2000 Service Pack 4 ก่อน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

จุดบกพร่องที่ระบุไว้ในส่วน "สาเหตุ" ของบทความนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมี flawed คณิตศาสตร์ที่ถูกใช้เพื่อคำนวณค่าเพื่อเน้นหน้าต่างหน่วยความจำ (CIS หรือทั่วไป) ค่า "พื้นฐาน" ของหน้าต่างหน่วยความจำที่จำเป็นต้องเข้าสู่การลงทะเบียนหน้าต่างตัวควบคุมโฮสต์ ถูกออฟเซ็ตของหน้าต่างนั้นในหน่วยความระบบทางกายภาพจำลบออฟเซตของหน้าต่างบนบัตรพีซีแบบเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ระมัดถูกไม่ถ่ายเพื่อหลีกเลี่ยงการมีตัวลงในตำแหน่งสี่ twenty บิต ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะกับค่าที่แน่นอนของตำแหน่งหน่วยความจำทางกายภาพ และยังขึ้นออฟเซตของหน้าต่างหน่วยความจำบนบัตร นอกจากนี้ ดังกล่าวแสดงการมีผลกับเฉพาะค่าที่แน่นอนการ์ดพีซี

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นถ้าหน้าต่างหน่วยความจำ (CIS หรือทั่วไป) ถูกแมปบริเวณภายในเมกะไบต์แรกระบบหน่วยความจำกายภาพ ซึ่งก็คือช่วงของคำขอทรัพยากรที่ต้องการสำหรับหน้าต่างหน่วยความจำของ R2 บัตร แต่มีการแมปนี้เองอาจทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ในการติดตั้งบัตร (โดยทั่วไปรหัสข้อผิดพลาด 12) ถ้ามีไม่เพียงพอสำหรับทรัพยากรหน่วยความจำที่อยู่ในระยะของหน่วยความจำกายภาพ (A0000 ผ่าน FFFFF)แบ่งเมกะไบต์แรกของหน่วยความจำทางกายภาพของระบบโดยทั่วไปออกเป็นดังนี้:
 • 0 ถึง 9FFFF: สำรอง
 • A0000 ผ่าน DFFFF: ใช้การแมป ROMs ของอุปกรณ์กับ ROM onboard นอกจากนี้ยัง ใช้แมปหน้าต่างหน่วยความจำสำหรับอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้านี้
 • E0000 ผ่าน FFFFF: ใช้การแมป BIOS ของระบบ บางระบบมีขนาดเล็กของ BIOS ใช้ในช่วงที่มีขนาดเล็ก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่ที่หนึ่ง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319326 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfile kbfix kbkmode kboswin2000fix kbplugplay kbwdm kbwin2000presp4fix kbwinxpsp1fix kbmt KB319326 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319326

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com