Jak změnit barvu pozadí pro nadřazený formulář MDI Visual Basic .NET nebo Visual Basic 2005

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 319417 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek ukazuje, jak programově změnit barvu pozadí nadřazeného formuláře rozhraní více dokumentů (MDI) pomocí jazyka .NET nebo Visual Basic 2005.

Při použití formuláře Windows jako nadřazený formulář MDI nastavení barvy Pozadí aplikace v Ovládacích panelech, nikoli vlastnosti BackgroundColor ve formuláři určuje barvu pozadí formuláře. Následující kroky ukazují, jak programově změnit barvu pozadí nadřazeného formuláře MDI jinou barvu.

Vytvořit ukázkové aplikace Windows pomocí programu Visual Basic .NET nebo Visual Basic 2005

 1. Vytvoření nové aplikace Visual Basic .NET nebo Visual Basic 2005 Windows. Jako výchozí je vytvořen formulář Form1.

  Poznámka: Kód by měl být změněn Visual Basic 2005. Pokud vytvoříte nový formulář s názvem Form1 Visual Basic 2005 máte souboru Form1.vb pro váš kód a Form1.Designer.vb soubor, který obsahuje oddíl, který je generován automaticky. Model Windows Forms Designer používá klíčové slovo částečné implementace Form1 rozdělit do dvou samostatných souborů. Toto chování zabrání právě spolu s kódu direktivami kód generovány Návrhář.

  Další informace o vylepšení nový jazyk Visual Basic 2005 naleznete na následujícím webu:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms379584(vs.80).aspx
  Další informace o částečné třídy a Návrhář model Windows Forms naleznete na následujícím webu:
  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms171843.aspx
 2. Klepněte na formulář a v nabídce Zobrazit vyberte Okno vlastností zobrazení vlastností pro formulář.
 3. Nastavit vlastnosti BackColor (například LightBlue) požadovanou barvu.
 4. Nastavte vlastnost IsMDIContainer na hodnotu TRUE. Poznámka:, barvu, která je barva Pozadí aplikace nastavena na ovládacím změní barva pozadí formuláře.
 5. Nastavte vlastnost WindowStatemaximalizované.
 6. Poklepejte na formulář k zobrazení jeho okna kód.
 7. Do obslužné rutiny události Load formuláře vložte následující kód:
  Dim ctl As Control
  Dim ctlMDI As MdiClient
  
  ' Loop through all of the form's controls looking
  ' for the control of type MdiClient.
  For Each ctl In Me.Controls
    Try
      ' Attempt to cast the control to type MdiClient.
      ctlMDI = CType(ctl, MdiClient)
  
      ' Set the BackColor of the MdiClient control.
      ctlMDI.BackColor = Me.BackColor
  
    Catch exc As InvalidCastException
      ' Catch and ignore the error if casting failed.
    End Try
  Next
  
  ' Display a child form to show this is still an MDI application.
  Dim frm As New Form2()
  frm.MdiParent = Me
  frm.Show()
  					
 8. V nabídce projekt klepněte na tlačítko Přidat formulář Windows.
 9. Přijměte výchozí název Form2.vb a klepněte na tlačítko Otevřít.
 10. Stisknutím klávesy F5 spuštění aplikace.
Všimněte si, že nadřazený formulář MDI načte a má světle modré pozadí.

Odkazy

MdiClient Class
Control.BackColor Property

Vlastnosti

ID článku: 319417 - Poslední aktualizace: 11. května 2007 - Revize: 2.6
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 2005
Klíčová slova: 
kbmt kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster KB319417 KbMtcs
Strojově přeložený článek
Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.
Projděte si také anglickou verzi článku:319417

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com