เกิดความล่าช้าในการเข้าสู่ระบบผ่านการเชื่อมต่อช้าถ้ามอบโอกาสในการล็อกไม่ให้สำหรับแฟ้มนโยบายใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319440 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Windows ความล่าช้าในการเข้าสู่ระบบที่สำคัญอาจเกิดขึ้นเมื่อไคลเอนต์เข้าสู่ระบบ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการเข้าสู่ระบบไคลเอนต์หลายตัวในในเวลาเดียวกัน
 • ไคลเอนต์กำลังใช้ร่วมกันแฟ้มนโยบายมีขนาดใหญ่หนึ่งหรือแฟ้มนโยบายมีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่
 • ไคลเอนต์กำลังใช้การเชื่อมต่อแบบแบนด์วิธต่ำ (ช้า)
 • ไคลเอนต์สามารถเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนบางอย่าง
 • ไคลเอนต์มีการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ช้าที่ปิดใช้งานสำหรับการดาวน์โหลดนโยบาย หรือ Registry.pol กำลังถูกเรียกแฟ้มได้เนื่องจาก มีการปรับปรุง

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าไคลเอ็นต์ไม่สามารถใช้โอกาสในการล็อกเมื่อไคลเอนต์จะดาวน์โหลดนโยบาย การลดลงของประสิทธิภาพการทำงานนี้ทำให้เกิดการหน่วงเวลาในการดาวน์โหลดนโยบายที่ชัดขึ้นเมื่อมีการเข้าถึงตัวควบคุมโดเมนที่เกิดขึ้นผ่านการเชื่อมต่อแบบแบนด์วิธต่ำ

การแก้ไข

สำหรับ Windows XP และ Windows Server 2003 คุณจำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ และมีรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ตั้งค่าการใช้ประโยชน์จากการอ่านที่ดีขึ้นของรีจิสทรีPOL:

คีย์ย่อยของรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
รายการ: BufferPolicyReads
ชนิด: DWORD
ค่า: 1

หมายเหตุ: โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะกำหนดรายการรีจิสทรีนี้สำหรับคุณ ถ้าคุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของไบนารีติดตั้งจากโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใหม่กว่า คุณอาจต้องกำหนดรายการรีจิสทรี Windows Vista และระบบปฏิบัติการรุ่นที่ใหม่กว่าใช้อ่านรีจิสทรีที่ปรับปรุงPOL โดยค่าเริ่มต้น

ข้อมูลเซอร์วิสแพ็คของ Windows Server 2003

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100 วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความนี้ถูกแทนที่ โดยโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
930597การตั้งค่านโยบายที่อ้างอิงรีจิสทรีบางอย่างสูญหายไป และข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP หรือ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista
โปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่ม และตั้งค่ารีจิสทรีที่มีค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
คีย์ย่อยของรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
รายการ: BufferPolicyReads
ชนิด: DWORD
ค่า: 1
หมายเหตุ อ่านแฟ้มควรจะไม่มีบัฟเฟอร์เมื่อใดรายการรีจิสทรี BufferPolicyReads ที่มีอยู่ และถูกตั้งค่าเป็น 1

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ติดตั้งบน x 86 และ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Userenv.dll5.2.3790.2749790,52818-ก.ค.-200613:38x 86
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Userenv.dll5.2.3790.27491,565,69618-ก.ค.-200601:32IA-64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818-ก.ค.-200601:32x 86SP1WOW
Windows Server 2003, x รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาเซอร์วิส
Userenv.dll5.2.3790.27491,070,59218-ก.ค.-200601:30x 64SP1SP1QFE
Wuserenv.dll5.2.3790.2749790,52818-ก.ค.-200601:30x 86SP1WOW

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

สามารถโหลด hotfix ได้แล้วจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม จะมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงกระทบปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการถัดไป Windows XP service pack ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายการทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในกรณีพิเศษ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกถ้า Professional สนับสนุน Microsoft กำหนดว่า การปรับปรุงเฉพาะจะแก้ปัญหาของคุณ จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการมีสิทธิได้รับสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะในคำถาม
โปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่ม และตั้งค่ารีจิสทรีที่มีค่าคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
คีย์ย่อยของรีจิสทรี: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
รายการ: BufferPolicyReads
ชนิด: DWORD
ค่า: 1
หมายเหตุ อ่านแฟ้มควรจะไม่มีบัฟเฟอร์เมื่อใดรายการรีจิสทรี BufferPolicyReads ที่มีอยู่ และถูกตั้งค่าเป็น 1

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows XP Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows XP Service Pack 2 (SP2) ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น ๆ

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Userenv.dll5.1.2600.2913724,99222 2006 พฤษภาคม12:14x 86

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ไคลเอนต์ทั้งหมดต้องดาวน์โหลดแฟ้มนโยบายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ไคลเอ็นต์อื่น ๆ ไม่ได้หยุดการทำงานจากการใช้โอกาสในการล็อก เมื่อต้องทำเช่นนี้ ใช้ใดก็ได้ในวิธีต่อไปนี้

เพิ่มตัวควบคุมโดเมนภายในเครื่อง

เมื่อคุณทำเช่นนี้ ไคลเอนต์ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงที่ล่าช้า

กระจายโหลดกับตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติม

ถ้าคุณไม่เหมาะที่จะเก็บตัวควบคุมโดเมนในไซต์เดียวกันเป็นไคลเอนต์ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมโดเมนไปยังไซต์หลักที่ไคลเอนต์ที่เชื่อมต่อเพื่อให้การปรับสมดุลการโหลดได้ดียิ่งขึ้น วิธีนี้เพิ่มโอกาสของไคลเอ็นต์ไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มนโยบาย โดยใช้โอกาสในการล็อก

แยกแฟ้มนโยบายเดียวเป็นหลายแฟ้มนโยบาย

ถ้าแฟ้มนโยบายมีขนาดใหญ่กว่ากิโลไบต์หลาย สร้างแฟ้มนโยบายแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลเพียงไม่กี่เพื่อครอบคลุมช่วงเดียวกันของนโยบาย ซึ่งช่วยลดจำนวนเวลาที่จำเป็นเมื่อต้องดาวน์โหลดแฟ้มนโยบายว่าโอกาสในการล็อกจะพร้อมใช้งานหรือไม่ หลายแฟ้มเพิ่มโอกาสที่ไคลเอนต์จะใช้โอกาสในการล็อกเพื่อเข้าถึงแฟ้ม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไคลเอนต์มีผลใช้งาน โดยลักษณะการทำงานนี้เข้าสู่ระบบที่ช้าเมื่อกำลังดาวน์โหลดแฟ้มนโยบาย ผู้ดูแลระบบสามารถปิดใช้งานการตรวจหาการเชื่อมโยงที่ทำให้ช้าลงได้ (โดยใช้นโยบายของผู้ดูแลระบบ Templates\System\Group) เพื่อบังคับใช้นโยบายดาวน์โหลดโดยไม่คำนึงถึงความเร็วในการเชื่อมโยงได้ ปรับเปลี่ยนแต่ละแฟ้มนโยบายทำให้แฟ้ม Registry.pol ที่จะดาวน์โหลด โดยไคลเอนต์ระยะไกล การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจพบการเชื่อมโยงที่ช้าและลักษณะการทำงานเริ่มต้นของส่วนขยายนโยบายกลุ่มไว้เหนือการเชื่อมโยงที่ช้า คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227369ลักษณะการทำงานเริ่มต้นสำหรับส่วนขยายนโยบายกลุ่มด้วยการเชื่อมโยงที่ช้า
227260 วิธีการตรวจพบการเชื่อมโยงที่ช้าสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้และนโยบายกลุ่ม
โดยค่าเริ่มต้น ตัวเปลี่ยนเส้นทางพยายามรับการล็อกเลิกเมื่อมีเปิดแฟ้มจากระยะไกล ซึ่งช่วยให้ตัวเปลี่ยนเส้นทางการใช้แคอ่านล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ oplocks คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
129202คำอธิบายของโอกาสในการล็อกบน Windows NT
ในบางกรณี ไฟล์เซิร์ฟเวอร์อาจปฏิเสธการร้องขอการล็อกเลิก ซึ่งมักเกิดขึ้นถ้าแฟ้มถูกล็อกไว้สำหรับการใช้เฉพาะ/เขียน นอกจากนี้ บริการ Server จะทำเช็คดังต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความเสียหายของข้อมูล และการปรับปรุงความเสถียร:
 • ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า แฟ้มนั้นเป็นแฟ้มระบบ
 • ตรวจสอบเพื่อระบุว่า การเชื่อมโยงเครือข่ายจะถือว่าเชื่อถือได้
 • ตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่า มีโปรแกรมควบคุมตัวกรองที่ยังไม่เสร็จงานของตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
306981Oplocks II ระดับได้รับสิทธิหลังจากที่แฟ้มถูกล็อก
ผู้ใช้ที่เข้าถึงแฟ้ม โดยใช้ oplocks ไม่พบลักษณะการทำงานนี้ได้เนื่องจากตัวเปลี่ยนเส้นทางทำแคอ่านล่วงหน้า และอ่านแฟ้มจะได้รับการตอบสนองจากแคตัวเปลี่ยนเส้นทาง

ถ้าตัวเปลี่ยนเส้นทางเปิดแฟ้มระยะไกล โดยใช้โอกาสในการล็อก ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ SMB 4.0 Windows NT หรือ CIF 2.0 จาก MSDN ระบุ:
ถ้าไคลเอนต์เก็บค่า oplocks ไม่มี คำขอทั้งหมดนอกเหนือจากการอ่านต้องถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ อ่านอาจจะทำได้โดยใช้ข้อมูลในแคช หรืออ่านล่วงหน้าตราบใดที่ช่วงไบต์ที่ถูกล็อก โดยไคลเอ็นต์ มิฉะนั้น พวกเขาเกินไปต้องถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์
ซึ่งทำให้อ่านวิธีการโหลดนโยบายในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้เครือข่ายสำหรับแต่ละอักขระ Unicode ที่มีอ่าน ถ้าแฟ้มนโยบายมีขนาดใหญ่ และถ้าแบนด์วิดท์ที่พร้อมใช้งานไปยังไคลเอนต์อยู่ในระดับต่ำ ความล่าช้าที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นขณะกำลังโหลดนโยบาย ปลาย ทางซึ่งสร้างความล่าช้าในการเข้าสู่ระบบ

เมื่อต้องระบุสถานการณ์นี้ ใช้ใดก็ได้ในวิธีต่อไปนี้

วิธีที่ 1

คุณสามารถเรียกใช้เครื่องมือ Filemon.exe อื่น ๆ จาก Sysinternals เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
ผลลัพธ์จากเครื่องมือ Filemon.exe จะคล้ายกับ:
C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol FSCTL_REQUEST_BATCH_OPLOCK ระบบ: 8 OPLOCK ที่ไม่ได้รับ
C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol FSCTL_REQUEST_OPLOCK_LEVEL_2 ระบบ: 8 OPLOCK ที่ไม่ได้รับ
C:\WINNT\SYSVOL\domain\Policies\{Policy-GUID}\user\registry.pol FASTIO_QUERY_NETWORK_OPEN_INFO ระบบ: 8 ความสำเร็จ

วิธีที่ 2

สืบค้นกลับการตรวจสอบเครือข่าย Microsoft แสดงระดับ Oplock =ไม่มีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองต่อการร้องขอการเปิดแฟ้ม:
SMB: R NT สร้าง และ X, FID = 0x4009
+ SMB: รหัสสถานะของ NT = 0x0 สิ่งอำนวยความสะดวก =ระบบ ความรุนแรง =ความสำเร็จ รหัส = STATUS_WAIT_0 (0)
+ SMB: หัวข้อ: PID = 0x00B8 TID = 0x0804 MID = 0x0841 UID = 0x1000
SMB: คำสั่ง = C NT สร้าง และ X
SMB: นับจำนวนคำ = 42
SMB: พารามิเตอร์คำ
SMB: ออฟเซ็ตถัดไป = 0x0087
SMB: นับจำนวนคำ = 42
SMB: พารามิเตอร์คำ
SMB: ระดับ Oplock =ไม่มี
SMB: ID ของไฟล์ (FID) = 16393 (0x4009)
SMB: ชื่อแฟ้ม = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry.pol
ไบต์ 2 ตามลำดับอ่านแฟ้มนโยบาย ทำการดาวน์โหลดช้าถ้าแฟ้มมีขนาดใหญ่:
107 26.234375 SMB C NT สร้าง n X แฟ้ม = \mydom.com\Policies\{E3FDB1FB-0FA1-484E-8751-7009DD5287BD}\User\registry
108 26.234375 SMB R NT สร้าง n X, FID = 0x4009 161.123.162.142 161.123.110.40
26.296875 109 ที่ SMB C อ่าน n X, FID = 0x4009 อ่าน 0x4 ที่ 0x00000000 161.123.110.40 161.123.162.142
110 26.296875 N X อ่าน SMB R อ่าน 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
26.343750 111 ที่ SMB C อ่าน n X, FID = 0x4009 อ่าน 0x4 ที่ 0x00000004 161.123.110.40 161.123.162.142
112 26.343750 SMB R อ่าน n X อ่าน 0x4 161.123.162.142 161.123.110.40
26.406250 113 ที่ SMB C อ่าน n X, FID = 0x4009 อ่าน 0x2 ที่ 0x00000008 161.123.110.40 161.123.162.142
114 26.406250 SMB R อ่าน n X อ่าน 0x2 161.123.162.142 161.123.110.40
26.453125 ที่ 115 SMB C อ่าน n X, FID = 0x4009 อ่าน 0x2 ที่ 0x0000000A 161.123.110.40 161.123.162.142

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ Microsoft Windows รุ่นที่ใช้ x64

ถ้าฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับการ Microsoft Windows เวอร์ชั่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้ฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคและความช่วยเหลือสำหรับการ Windows เวอร์ชั่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่กับฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณอาจปรับแต่งการติดตั้งของ Windows x64 edition โดยใช้คอมโพเนนต์ที่ไม่ซ้ำกัน คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงไดรเวอร์อุปกรณ์เฉพาะ หรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมไม่ต้องเปลืองแรงถ้าคุณต้องการให้ช่วยเหลือทางเทคนิคกับ Windows เวอร์ชั่น x64 อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตของคุณโดยตรง ผู้ผลิตของคุณคือการมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพื่อสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อเป็นรุ่นของ Windows x64 เช่น Windows Server 2003 x 64 edition แยกต่างหาก ติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Windows XP Professional x64 Edition แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/default.mspx


Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบุคคลสามนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319440 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbenv kbnetwork kbprb kbmt KB319440 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319440

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com