เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Software update incomplete" เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319585 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully.

การแก้ไข

Windows Millennium Edition

แสดงไฟล์ที่ซ่อน

 1. คลิกที่ Start คลิก Control Panel และคลิกที่ Folder Options
 2. คลิกที่แท็บ View ที่ Hidden files and folders ให้คลิกที่ Show hidden files and folders
 3. คลิกเพื่อลบการทำเครื่องหมายที่ Hide protected operating system files (Recommended)
หมายเหตุ ไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนจะปรากฏเป็นสีอ่อนกว่า ไฟล์ที่ซ่อนคือโปรแกรมหรือไฟล์ระบบที่ตามปกติไม่ควรมีการลบหรือเปลี่ยนแปลง

ลบไฟล์ชั่วคราวของอินเทอร์เน็ต

 1. ปิดโปรแกรมและวินโดว์ของ Internet Explorer ทั้งหมด
 2. ใน Control Panel ให้ดับเบิลคลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ General
 4. ที่ Temporary Internet Files ให้คลิกที่ Delete Files และคลิกที่ OK
 5. ปิด Control Panel รีสตาร์ทเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ลบไฟล์จากโฟลเดอร์ Windows Update

 1. ในเดสก์ทอปของ Windows ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ C ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Program Files และจากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ WindowsUpdate
 2. คลิกที่โฟลเดอร์ V4 คลิก Edit คลิก Invert Selection และกดปุ่ม DELETE

  หมายเหตุ หากไม่พบโฟลเดอร์ V4 ให้คลิกที่ Edit และคลิก Select All จากนั้นกด DELETE ข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4
 3. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ V4
 4. คลิกที่ไฟล์ Iuhist.xml คลิก Edit คลิก Invert Selection และกดปุ่ม DELETE

ลบการควบคุม Windows Update ActiveX

 1. คลิกที่ Start จากนั้นคลิก Search และคลิกที่ For Files or Folders ค้นหาไฟล์ชื่อ Iuctl.dll และ Iuengine.dll
 2. หากพบไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์ C:\Windows\System32\Dllcache ให้ลบออก
 3. หากพบไฟล์อยู่ในโฟลเดอร์อื่นนอกเหนือจาก C:\Windows\System32 ให้ลบออก
 4. หลังจากลบไฟล์เหล่านี้ในตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมด ให้ลบออกจากโฟลเดอร์ C:\Windows\System32
 5. เข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update เพื่อติดตั้งการควบคุม ActiveX ใหม่

Windows 98

แสดงไฟล์ที่ซ่อน

 1. คลิกที่ Start คลิก Settings และคลิกที่ Folder Options
 2. คลิกที่แท็บ View
 3. ที่ Hidden files and folders ให้คลิกที่ Show hidden files and folders และคลิกที่ OK

ลบไฟล์ชั่วคราวของอินเทอร์เน็ต

 1. ปิดโปรแกรมและวินโดว์ของ Internet Explorer ทั้งหมด
 2. ใน Control Panel ให้ดับเบิลคลิกที่ Internet Options
 3. คลิกที่แท็บ General
 4. ที่ Temporary Internet Files ให้คลิกที่ Delete Files
 5. คลิกที่ OK
 6. ปิด Control Panel รีสตาร์ทเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ลบไฟล์จากโฟลเดอร์ Windows Update

 1. ในเดสก์ทอปของ Windows ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer ดับเบิลคลิกที่ไดรฟ์ C ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Program Files และจากนั้นดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ WindowsUpdate
 2. คลิกที่โฟลเดอร์ V4 คลิก Edit คลิก Invert Selection และกดปุ่ม DELETE

  หมายเหตุ หากไม่พบโฟลเดอร์ V4 ให้คลิกที่ Edit และคลิก Select All จากนั้นกด DELETE ข้ามขั้นตอนที่ 3 และ 4
 3. ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ V4
 4. คลิกที่ไฟล์ Iuhist.xml คลิก Edit คลิก Invert Selection และกดปุ่ม DELETE

ลบการควบคุม Windows Update ActiveX

 1. คลิกที่ Start คลิก Find และจากนั้นคลิกที่ For Files or Folders ค้นหาไฟล์ชื่อ iuctl.dll และ Iuengine.dll
 2. ลบไฟล์เหล่านี้ออกทั้งหมด
 3. เข้าสู่เว็บไซต์ Windows Update เพื่อติดตั้งการควบคุม ActiveX ใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา Windows Update โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของไมโครซอฟท์:
http://v4.windowsupdate.microsoft.com/troubleshoot/

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319585 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2553 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Update
Keywords: 
kbproductlink kbqfe kbhotfixserver kbdownload kbprb kbwindowsupdate KB319585

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com