เสียง Audigy SoundBlaster สร้างสรรค์อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319595 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้งการ์ดเสียงของ Audigy สร้างสรรค์และซอฟท์แวร์ คุณอาจได้รับการข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Ctplay2.exe ได้พบปัญหาและจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.

Eacontrol.exe ได้พบปัญหาและจำเป็นต้องปิด We are sorry for the inconvenience.

บัตร SoundBlaster จำเป็นต้องมีการติดตั้ง
หากคุณดูข้อมูลที่ประกอบด้วยการรายงานข้อผิดพลาด ข้อมูลลายเซ็นข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงรายการ:
App name   App version  Module name  Module version  Offset
--------------------------------------------------------------------
Ctplay2.exe  3.0.22.0   Ctdproxy.dll  5.12.1.129    00008bd9
					
-or-

App name    App version  Module name  Module version  Offset
----------------------------------------------------------------------
Eacontrol.exe         Ctdproxy.dll  5.12.1.129    00008bd9

สาเหตุ

เสียง Audigy SoundBlaster สร้างสรรค์อาจไม่เริ่มต้นการเล่นเสียงอุปกรณ์

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การตั้งค่าเสียง Audigy SoundBlaster สร้างสรรค์เป็นค่าเริ่มต้นการเล่นเสียงอุปกรณ์

วิธีการตั้งค่าเสียง Audigy SoundBlaster สร้างสรรค์เป็น อุปกรณ์เล่นเสียงเริ่มต้น

เพื่อตั้งค่าเสียง Audigy SoundBlaster สร้างสรรค์เป็น อุปกรณ์เล่นเสียงเริ่มต้น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน แล้ว คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิกเสียง เสียง และเสียงอุปกรณ์
 3. คลิกเสียงและอุปกรณ์เล่นเสียง
 4. คลิเสียงแท็บ
 5. ในแบบอุปกรณ์การเริ่มต้นกล่องใต้เล่นเสียง คลิกเสียง SB Audigy
 6. คลิกตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลสามที่กล่าวถึงในบทความนี้จะผลิต โดยบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319595 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbprb kbprod2web kbmt KB319595 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319595

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com