คุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP ชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษาจากเส้นทางที่ยาว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319598 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณติดตั้งภาษาเพิ่มเติมใน Windows XP หลายภาษาผู้ใช้อินเทอร์เฟซชุดจากเส้นทางแหล่งความยาวมาก (105 ม.มากกว่าอักขระ), เสร็จสิ้นการติดตั้ง แต่ภาษาไม่อาจถูกติดตั้ง เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น รายการสุดท้ายในแฟ้ม Muisetup.log จะเหมือนกับ:
บรรทัดคำสั่ง: LOG: /s /r /i 0407 MUISetup.exe

ข้อผิดพลาด: CopyFile ล้มเหลว: C:\WINDOWS\system32\MUI\0407\HHCTRLUI.DLL
ข้อมูลไม่ถูกต้อง

LOG: แฟ้มหลายภาษาสำหรับการ "0407" ถูกติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
LOG: ถอนการติดแฟ้มหลายภาษาสำหรับการ "0407" ถูกตั้งเรียบร้อยแล้ว
LOG: ข้อผิดพลาดการคัดลอกแฟ้ม
หมายเหตุว่าบรรทัดคำสั่งและรหัสภาษา (ในตัวอย่างนี้ 0407 สำหรับภาษาเยอรมัน) อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตัวเลือกการติดตั้งที่คุณใช้

สาเหตุ

โปรแกรมติดตั้งชุดการอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษามีความยาวของเส้นทางที่สูงสุดของอักขระ 128 สำหรับบางแฟ้มเพียงอย่างเดียว ในกรณีนี้ เส้นทางแบบเต็มไปยังแฟ้ม Hhctrlui.dll ในโฟลเดอร์แหล่งการติดตั้งมีความยาวเกิน 128 อักขระ เส้นทางที่ถูกต้องสมบูรณ์ไปยังแฟ้ม Hhctrlui.dll ในที่ตั้งของคุณติดตั้ง รวมทั้งชื่อแฟ้ม ต้องไม่เกิน 128 อักขระ

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดของ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้ควรมีแอตทริบิวต์ของแฟ้มต่างๆ ดังต่อไปนี้หรือใหม่กว่า::
  Date     Time  Version   Size  File name
  -----------------------------------------------------
  01-Apr-2002 15:12 5.1.2600.41 84,992 Muisetup.exe
				

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ความยาวเส้นทางไปยังแฟ้มแหล่งการติดตั้ง อักขระ 105 ม.น้อยกว่าความยาว

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 1
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319598 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbshell kbwinxpsp1fix kbmt KB319598 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319598

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com