Identifikator ?lanka: 319726 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Da biste pozvali tehni?ku pomo? ili podr?ku za proizvode u SAD ili Kanadi, idite na slede?u Microsoft veb lokaciju da biste prona?li broj telefona:
Izaberite proizvod za pomo?

Dodatne informacije

Kontakt informacije i radno vreme

  • Da biste se obratili Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci, broj telefona je (800) MICROSOFT (642-7676).
  • U Kanadi, pozovite (877)568-2495.
  • Radno vreme Microsoft korisni?ke slu?be:
    • od ponedeljka do petka 5:00 - 21:00 prema pacifi?kom vremenu
    • subota i nedelja,6:00 ? 15:00 po pacifi?kom vremenu
Tako?e mo?ete da se obratite Microsoft podr?ci preko e-po?te i ?askanja, posetite Microsoft veb lokaciju da biste dobili vi?e detalja: 
Microsoft podr?ka
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 319726 - Poslednji pregled: 30. april 2013. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
  • Customer Service and Support Information
Klju?ne re?i: 
kmcustomerservice kbinfo kbcip KB319726

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com