Hur du skapar innehållsförteckningsposter utan sidnummer i Word

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 319821 - Visa produkter som artikeln gäller.
Om du är kund småföretag hitta ytterligare felsökning och utbildningsresurser på den Stöd för småföretag webbplatsen.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs hur du skapar innehållsförteckning (TOC) poster som innehåller inga sidnummer utan att påverka numrering för resten av innehållsförteckningen.

I denna artikel förutsätts att du förstår hur du skapar en innehållsförteckning i Word. Mer information om hur du skapar en innehållsförteckning, gå till något av följande Microsoft-webbplatser:Mer information om hur du skapar en innehållsförteckning klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
285059 Hur du skapar en innehållsförteckning genom att markera text i Word
212346 Hur du skapar en tabell med innehåll och index med fältkoder i Word
Exemplet visar innehållsförteckningens poster som innehåller inga sidnummer. Du kan använda följande metod för att förhindra att innehållsförteckningsposterna visas med samma sidnummer.
  Baseball............................................................1
   Origins and Early History
   Development of Baseball Leagues
   Professional Baseball Government
  Current Major and Minor Leagues.....................................2
   American League..................................................2
   National League..................................................3
				
Obs! Håll ned CTRL och klicka sedan på en innehållspost flytta till sidan i dokumentet i Word. Detta fungerar för numrerade listor och onumrerade posterna i Innehållsförteckningen.

Hur du skapar en innehållsförteckning utan sidnummer

2010 I Word och Word 2007

 1. Skapa en innehållsförteckning i dokumentet. Mer information om hur du skapar en innehållsförteckning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  285059 Hur du skapar en innehållsförteckning genom att markera text i Word
 2. Placera markören i början av texten som du vill ska visas i innehållsförteckningen utan sidnummer och markera sedan texten.
 3. Klicka på Kopiera i den Hem grupp.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707393
 4. Placera markören i slutet av texten som du har valt och kopierade i steg 2 och 3.
 5. På den Infoga Klicka på Snabbdelar i den Text Gruppera och klicka sedan på fält.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707394


  Dölj bildenVisa bilden
  2707395
 6. Välj i dialogrutan fältTC i den Fältnamn rutan.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707396
 7. Placera markören i den Textinmatning rutan under Egenskaper för fält.
 8. Om du vill infoga den kopierade texten i den Textinmatning rutan trycker du på SKIFT + INSERT eller tryck på CTRL + V.
 9. Under Fältalternativ, gör du följande:
  1. Markera den Dispositionsnivå kryssrutan.
  2. I den Dispositionsnivå text skriver du den nivå som du vill använda för texten i innehållsförteckningen. Om du vill att texten ska visas som text på andra nivån, t ex Skriv 2.

   Obs! Om du lämnar den Dispositionsnivå textrutan är tom, visas texten vänsterjusteras i innehållsförteckningen.
  3. Markera den Utelämnar sidnummer kryssrutan.
  4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan fält .
 10. Välj en befintlig innehållsförteckning.
 11. Klicka på Innehållsförteckning på den Referenser fliken och klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707397
 12. Klicka på Alternativpå fliken Innehållsförteckning .

  Dölj bildenVisa bilden
  2707398
 13. I den Alternativ för innehållsförteckning i dialogrutan Välj den Innehållsförteckningsord kryssrutan.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707399
 14. Klicka på OK för att stänga av Alternativ för innehållsförteckning dialogrutan rutan.
 15. Klicka på OK för att stänga av Index och förteckningar i dialogrutan.
 16. Klicka på OK om du vill ersätta befintliga innehållsförteckningen när följande meddelande visas:
  Vill du ersätta den markerade innehållsförteckningen?

Word 2003 och Word 2002

 1. Skapa en innehållsförteckning i dokumentet. Mer information om hur du skapar en innehållsförteckning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  212346 Hur du skapar en tabell med innehåll och index med fältkoder i Word
 2. Placera markören i början av texten som du vill ska visas i innehållsförteckningen utan sidnummer och markera sedan texten.
 3. Klicka på KopieraRedigera -menyn.
 4. Placera markören i slutet av texten som du har valt och kopierade i steg 2 och 3.
 5. Klicka på fältInfoga -menyn.
 6. Välj i dialogrutan fältTC i den Fältnamn rutan.
 7. Placera markören i den Textinmatning rutan under Egenskaper för fält.
 8. Om du vill infoga den kopierade texten i den Textinmatning rutan trycker du på SKIFT + INSERT eller tryck på CTRL + V.
 9. Under Fältalternativ, gör du följande:
  1. Markera den Dispositionsnivå kryssrutan.
  2. I den Dispositionsnivå text skriver du den nivå som du vill använda för texten i innehållsförteckningen. Om du vill att texten ska visas som text på andra nivån, t ex Skriv 2.

   Obs! Om du lämnar den Dispositionsnivå textrutan är tom, visas texten vänsterjusteras i innehållsförteckningen.
  3. Markera den Utelämnar sidnummer kryssrutan.
  4. Klicka på OK för att stänga dialogrutan fält .
 10. Välj en befintlig innehållsförteckning.
 11. n Infoga -menyn, peka på referensoch klicka på Index och förteckningar.
 12. Klicka på Alternativpå fliken Innehållsförteckning .
 13. I den Alternativ för innehållsförteckning i dialogrutan Välj den Innehållsförteckningsord kryssrutan.
 14. Klicka på OK för att stänga av Alternativ för innehållsförteckning dialogrutan rutan.
 15. Klicka på OK för att stänga av Index och förteckningar i dialogrutan.
 16. Klicka på OK om du vill ersätta befintliga innehållsförteckningen när följande meddelande visas:
  Vill du ersätta den markerade innehållsförteckningen?

Så här ändrar du en post som inte har ett sidnummer i Innehållsförteckningen

2010 I Word och Word 2007

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707401
 2. På den Visa Välj fliken på Visa alla formateringsmarkeringar Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.

  Dölj bildenVisa bilden
  2707402


  Obs! TC-fältet utan sidnummer visas nu bredvid text som visas i innehållsförteckningen. TC-fält liknar följande exempel:

  Dölj bildenVisa bilden
  2707412
 3. Välj fältet TC. Kontrollera att inkludera den inledande hakparentesen och den avslutande parentesen.
 4. På den Infoga Klicka på Snabbdelar, och klicka sedan på fältet.

  Obs! Information om hur du använder dialogrutan fält för en innehållspost som innehåller ingen sida nummer, se steg 5 till 9 av de Hur du skapar en innehållsförteckning utan sidnummer avsnitt.
 5. Klicka på Microsoft Office-knappen och klicka sedan på Word-alternativ.
 6. På den Visa Rensa fliken på Visa alla formateringsmarkeringar Markera kryssrutan och klicka sedan på OK.
 7. Välj befintlig innehållsförteckning.
 8. Tryck på F9 om du vill uppdatera innehållsförteckningen.
 9. Om följande meddelande visas, väljer du Uppdatera hela tabellen, och klicka sedan på OK.
  Uppdaterar innehållsförteckningen. Välj något av följande alternativ:

Word 2003 och Word 2002

 1. Klicka på AlternativVerktyg -menyn.
 2. Markera kryssrutan alla under fliken VisaFormateringsmarkeringar.
 3. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Alternativ .
 4. Du kan nu se ett TC-fält, liknar följande exempel bredvid text som visas i innehållsförteckningen utan sidnummer:

  Dölj bildenVisa bilden
  2707413
 5. Markera fältet TC, inklusive öppningsparentesen { och avslutande } hakparentes.
 6. Klicka på fältInfoga -menyn.

  Obs! Information om hur du använder dialogrutan fält för en innehållspost som innehåller ingen sida nummer, se steg 5 till 9 av de Hur du skapar en innehållsförteckning utan sidnummer avsnitt
 7. Klicka på AlternativVisa -menyn.
 8. Avmarkera kryssrutan alla under Formateringsmarkeringar.
 9. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Alternativ .
 10. Välj en befintlig innehållsförteckning.
 11. Tryck på F9 om du vill uppdatera innehållsförteckningen.
 12. Om följande meddelande visas, väljer du Uppdatera hela tabellen, och klicka sedan på OK.
  Uppdaterar innehållsförteckningen. Välj något av följande alternativ:

Referenser

Mer information om hur du skapar en innehållsförteckning utan att ändra formateringen av din text, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
285050Hur du använder dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning (TOC) i Word 2003 och Word 2002
Mer information om hur du använder den Inledande betoning funktion för att skapa en innehållsförteckning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
285059Hur du skapar en innehållsförteckning genom att markera text i Word 2003 och Word 2002

Egenskaper

Artikel-id: 319821 - Senaste granskning: den 20 juni 2012 - Revision: 1.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Nyckelord: 
kbhowtomaster kbsmbportal kbmt KB319821 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 319821

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com