ลำดับการเรียงสำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ประกอบด้วยตัวเลขจะแตกต่างกันใน Windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003 ไม่ใช่ที่อยู่ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319827 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงลำดับการเรียงซึ่งถูกใช้ โดย Windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003 สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ประกอบด้วยตัวเลข บทความนี้ยังประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับที่ใหม่กว่าแตกต่างจากลำดับการเรียงใน Windows 2000 และอธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถแก้ไขลักษณะลำดับการเรียงลำดับใน Windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับการเรียงซึ่งถูกใช้ โดย Windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003 สำหรับแฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ประกอบด้วยตัวเลข ที่แตกต่างจากลำดับการเรียงซึ่งถูกใช้ โดย Windows 2000 ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงผลต่าง
windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003
Ie4_01
Ie4_128
Ie5
Ie6
Ie401sp2
Ie501sp2
Windows 2000:
Ie4_01
Ie4_128
Ie401sp2
Ie5
Ie501sp2
Ie6
โดยค่าเริ่มต้น เรียงลำดับที่ใหม่กว่าพิจารณาสายอักขระในชื่อแฟ้มและโฟลเดอร์เป็นเนื้อหาที่เป็นตัวเลข ข้อความไม่ ตัวเลขในโฟลเดอร์และชื่อไฟล์จะถูกเรียงลำดับตามที่เป็นค่าตัวเลข

ในตัวอย่างนี้ 401 คือ ค่าที่สูงกว่า numerically กว่า 6 ดังนั้น โฟลเดอร์ Ie401sp2 อยู่ในรายการหลังจากโฟลเดอร์ Ie6 เมื่อคุณจัดเรียงโฟลเดอร์ตามชื่อในใบสั่งที่มากขึ้น ในตัวอย่างต่อไปนี้ สังเกตวิธีการเรียงลำดับต่อไปนี้แฟ้ม ชื่อประกอบด้วยตัวเลข
windows Vista, Windows XP และ Windows Server 2003
5. txt
11. txt
88. txt
Windows 2000:
11. txt
5. txt
88. txt

การกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายการปรับเปลี่ยนการเรียงลำดับใน Windows Vista, Windows XP หรือ Windows Server 2003

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่านโยบายการใช้ลำดับการเรียงใหม่หรือลำดับการเรียงซึ่งถูกใช้ใน Windows 2000 การตั้งค่านโยบายการเก็บไว้ในรายการรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer\NoStrCmpLogical
การขอรับการทำงานนี้ใน Windows XP คุณต้องติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XP ฟังก์ชันการทำงานนี้ถูกใช้เป็นอันดับแรกพร้อมใช้งานใน Windows XP Service Pack 1 (SP1)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 1 หรือ service pack รุ่นที่ใหม่กว่า สร้างรายการรีจิสทรี NoStrCmpLogical และการตั้งค่าคอนฟิกนโยบาย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • การกำหนดค่านโยบายสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
  • การกำหนดค่านโยบายสำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน ค้นหา และคลิ กที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Currentversion\Policies\Explorer
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD
 4. ประเภท:NoStrCmpLogicalแล้ว กด ENTER
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. เมื่อต้องการตั้งค่าลำดับการเรียงที่คุณต้องการใช้แฟ้มและโฟลเดอร์ที่มีชื่อที่ประกอบด้วยตัวเลข ใช้วิธีต่อไปนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ:
  • การกำหนดค่า Windows XP หรือ Windows Server 2003 ให้ใช้วิธีการที่ Windows 2000 ใช้สำหรับการเรียงลำดับแฟ้มและโฟลเดอร์ ใน การข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1และคลิกตกลง.
  • การกำหนดค่า Windows XP หรือ Windows Server 2003 วิธีเริ่มต้นสำหรับการเรียงลำดับแฟ้มและโฟลเดอร์ ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด0แล้ว คลิกตกลง.

   หมายเหตุ:เมื่อการ
   NoStrCmpLogical
   ค่าไม่มีอยู่ หรือเมื่อคุณตั้งค่าเป็น 0 (ศูนย์), จะใช้เรียงลำดับการเริ่มต้น Windows XP
 7. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319827 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Starter
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB319827 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319827

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com