การเกิดพร้อมกันใหม่และการจัดกำหนดการการวิเคราะห์ถูกเพิ่มไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319892 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 102179 (sqlbug_70)
bug #: 356317 (sqlbug_80)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อต้องการยังคงอยู่ขอไดนามิก SQL Server ประกอบด้วยกระบวนการการตรวจสอบความเสถียรภายใน ตัวอย่างหนึ่งคือการ ตรวจสอบการล็อกที่คุณสามารถใช้เพื่อระบุ และแก้ไขสถานการณ์ deadlock

SQL Server 7.0 Service Pack 4 (SP4) และ SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ได้เพิ่มการปรับปรุงสุขภาพกระบวนการตรวจสอบ นำการปรับปรุงตรวจสอบสุขภาพมาตำแหน่งในพื้นที่ต่อไปนี้:
 • บล็อก
 • ปัญหาเครือข่าย
 • อินพุต/เอาท์พุต (IO)
 • หน่วยความจำ
 • CPU
ตรวจเมื่อ SQL Server พบปัญหาสุขภาพ ชุดของข้อความข้อผิดพลาดใหม่ การเช่นเว็บไซต์ต่อไปนี้ เข้าสู่ระบบในแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์ SQL สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้ ให้ดูที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ส่วนของบทความนี้

sql Server 7.0

ข้อผิดพลาด 1223: หมายเลขการดำเนินการ% d:% d ไม่สามารถรับล็อก "% s" บน %s ของทรัพยากรเนื่องจาก deadlock ที่เป็นไปได้ที่มีอยู่บนตัวกำหนดเวลา %d สำหรับทรัพยากร กระบวนการ ID % d:% d เก็บล็อก "% h" บนทรัพยากรนี้

SQL Server 2000

ข้อผิดพลาด 1229: หมายเลขการดำเนินการ% d:% d ครอบครองทรัพยากรที่มีการบล็อกกระบวนการจัดกำหนดการที่% d
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใหม่รวมถึงชุดข้อมูลต่อไปนี้

การตรวจหาการล็อกเพิ่มเติม:1223, 1229
ตัวจัดกำหนดการตรวจหา Hung:17881, 17883
ทั้งหมด Schedulers Hung ตรวจหา:17882, 17884
คำเตือนโปรดสังเกตว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องของสุขภาพมัก ผลลัพธ์ของเงื่อนไขที่พบก่อนหน้านี้ คุณต้อง study ล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server และบันทึกเหตุการณ์ของระบบอย่างระมัดระวังในการระบุสาเหตุหลักที่แท้จริง

ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาด 17883 อาจระบุปัญหาในการจัดกำหนดการ อย่างไรก็ตาม ล็อกข้อผิดพลาดอาจแสดงข้อยกเว้นก่อนหน้านี้ที่ไม่ถูกต้องปล่อยให้กระบวนการของ sql server ในสถานะที่ไม่ดี หรือโปรแกรมประยุกต์อาจมีสาเหตุเงื่อนไขการบล็อคที่รุนแรง
หมายเหตุ:Microsoft พยายามที่จะเก็บเนื้อหาทั้งหมดทันสมัยอยู่เสมอ ด้วยเงื่อนไข 17883 ล่าสุด อย่างไรก็ตาม ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 17883 เป็นข้อความตรวจหาสุขภาพที่สามารถถูกทริกเกอร์หลายเหตุผล Microsoft ได้ไม่เฉพาะแก้ไขปัญหาที่พบกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ SQL Server แต่ยังพบข้อผิดพลาด 17883 ในสถานการณ์ที่ unrelated ซอฟต์แวร์ SQL Server หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ข้อผิดพลาดได้เกิดขึ้นกับการใช้ CPU ของโปรแกรมประยุกต์ภายนอกและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ คุณต้องระบุสาเหตุหลักของความผิดพลาด 17883 ถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงการ reoccurrence ไม่พึงประสงค์ของข้อผิดพลาด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนนี้แสดงการปรับปรุงสุขภาพและข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องที่บันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server

ums

ได้ดีกว่า เข้าใจบางการวินิจฉัยสุขภาพเพิ่มเติม คุณต้องเป็นอันดับแรกเข้าใจวิธีการที่ SQL Server ใช้แฟ้มผู้ช่วยเหลือผู้ใช้โหมดการจัดกำหนดการ (UMS) Ums.dll

SQL Server 7.0 และ Microsoft SQL Server 2000 ใช้ schedulers ลอจิคัล schedulers เหล่านี้ช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า SQL Server maximizes ใช้ทรัพยากรของระบบปฏิบัติการที่สัมพันธ์กับเส้นทางของการดำเนินการฐานข้อมูลที่สำคัญ ชั้น UMS ทำให้แน่ใจว่า SQL Server ได้อย่างถูกต้องใช้เหตุการณ์ Win32 เพื่อควบคุมเธรด และ fiber (หรือทั้งสองอย่าง) ในการมองเห็นถึงระบบปฏิบัติการจัดตารางการผลิตระดับงาน โดยการควบคุมเธรดหรือ fibers ที่สามารถเรียกใช้ใน SQL Server สามารถเพิ่มการใช้งาน CPU ตามที่เกี่ยวข้องกับการ primitives ฐานข้อมูลเช่นการล็อก

ตัวอย่างเช่น ตรรกะการจัดตารางการผลิตระดับ waiters ล็อก permits ไปสู่โหมดสลีป (WaitForSingleObject บนเหตุการณ์การ Win32) จนถึงการเป็นเจ้าของล็อกออกล็อกและสัญญาณ (SetEvent) รูปปลุกขึ้น

ตรวจสอบการล็อกเพิ่มเติม

ตรวจสอบการล็อกที่ได้ถูกขยายเพื่อตรวจหาการ (ตอนตัวทำเธรด) ทรัพยากรระดับการบล็อคสถานการณ์ หาก SPID ที่ครอบครองล็อกถูกจัดคิวไปที่ตัวจัดกำหนดการ ในขณะนี้เนื่องจากเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดทั้งหมดที่ได้สร้างขึ้น และเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่กำหนดทั้งหมดอยู่ในสถานะรอ un-resolvable ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกเขียนไปยังล็อกข้อผิดพลาด SQL Server:

sql Server 7.0

ข้อผิดพลาด 1223: หมายเลขการดำเนินการ% d:% d ไม่สามารถรับล็อก "% s" บน %s ของทรัพยากรเนื่องจาก deadlock ที่เป็นไปได้ที่มีอยู่บนตัวกำหนดเวลา %d สำหรับทรัพยากร กระบวนการ ID % d:% d เก็บล็อก "% h" บนทรัพยากรนี้
คำอธิบายของพารามิเตอร์:
 1. กำลังรอ SPID
 2. กำลังรอ ECID (ย่อยกระบวนการปฏิบัติงาน Id)
 3. ชื่อของโหมดการล็อก
 4. ชื่อของทรัพยากร
 5. Id ตัวจัดกำหนดการ UMS ลอจิคัล
 6. owning SPID
 7. owning ECID
 8. ชื่อทรัพยากร owning

SQL Server 2000

ข้อผิดพลาด 1229: หมายเลขการดำเนินการ% d:% d ครอบครองทรัพยากรที่มีการบล็อกกระบวนการจัดกำหนดการที่% d
พารามิเตอร์คำอธิบาย:
 1. owning SPID
 2. owning ECID (ย่อยกระบวนการปฏิบัติงาน Id)
 3. owning Id ตัวจัดกำหนดการ UMS แบบลอจิคัล

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ

sql Server ประกอบด้วยค่าสถานะการสืบค้นกลับการปิดการใช้งานการรายงานสุขภาพนี้

การปิดการใช้งานลักษณะการทำงานรายงาน ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • สร้าง(พารามิเตอร์การเริ่มต้น-T###)
 • ใช้ DBCC traceon (###)
sql Server 7.0: -t1216

SQL Server 2000: -t1261

หมายเหตุ:ไม่มีข้อผิดพลาด typographical -T1216 บน SQL Server 2000 จะใช้เป็นค่าสถานะการสืบค้นกลับที่เกี่ยวข้องกับการแสดงผล deadlock เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น 1261 ใช้แทน

สถานการณ์สมมติตัวอย่าง

ไคลเอ็นต์ 1 ที่เชื่อมต่อกับ SQL Server

ไคลเอ็นต์ 1 เรียกใช้คำสั่ง Transact SQL ที่เริ่มทรานแซคชัน และทำการปรับเปลี่ยนข้อมูล

ตัวอย่าง::
begin tran
update authors set au_lname = 'test'
ไคลเอ็นต์ 1 กลาย IDLE แสดงขึ้นตามการใช้งาน และรอให้คำสั่ง ด้วยธุรกรรมที่เปิดในนั้นsysprocessesตารางระบบ

ไคลเอ็นต์ที่ 2 ถึง 255: ประมาณ 254 เครื่องไคลเอนต์อื่น ๆ เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SQL และออกแบบ SELECT จากตารางผู้สร้าง ไคลเอ็นต์เหล่านี้จะทั้งหมดจะถูกบล็อกในการปรับปรุงเดิม

ไคลเอ็นต์ 1 พยายามที่จะส่งธุรกรรม แต่จะถูกจัดคิวเนื่องจากเธรดของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดถูกยึดขึ้น โดยไคลเอนต์ที่ 2 ถึง 255

บล็อก

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้สถานการณ์การบล็อคการขยายโดยทั่วไป แต่ละครั้งที่หน้าจอ'ล็อก'ทำงาน (ประมาณทุก ๆ 5 วินาที), ข้อความที่สามารถเพิ่มไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server

หมายเหตุ:ข้อความถูกบันทึกไว้สำหรับแต่ละ SPID/ECID ที่มีปัญหาทรัพยากร ดังนั้น ข้อความหลายสามารถถูกบันทึกไว้ในระหว่างการตรวจสอบ iteration เดียวกันของล็อก

sql Server ไม่อัตโนมัติแก้ไขสถานการณ์นี้ อย่างไรก็ตาม มันจะบ่งชี้ปัญหาที่เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด (1223 หรือ 1229) ตามลำดับ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขได้หลายวิธีดังกล่าว

การหมดเวลาล็อกหรือแบบสอบถาม

ถ้าการสอบถามแบบใช้ล็อกหรือแบบสอบถามหมดเวลา สถานการณ์ที่จะโดยทั่วไปแก้ไขตัวเองเป็น timeouts เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่ warrants investigation เนื่องจากมันบ่งชี้การลดขนาดของโปรแกรมประยุกต์ induced ในการเกิดพร้อมกัน

ทำลาย transact SQL

ถ้าผู้ดูแลสามารถสอบถามsysprocessesตารางระบบ พวกเขาสามารถใช้คำสั่ง Transact SQL ทำลาย SPID บล็อกจบการทำงาน และจบการทำงานเหมาะสมถูกบล็อก SPIDS ว่างเธรดของผู้ปฏิบัติงาน และกลับสู่ระบบไปยังสถานะปกติ
251004วิธีการตรวจสอบ SQL Server 7.0 บล็อก
271509วิธีการตรวจสอบการบล็อก SQL Server 2000
263889ล็อก sql บล็อกเนื่องจากการคอม [[ไพล์]]

สนับสนุนการขอความช่วยเหลือ

ถ้าคุณไม่ได้รับการsysprocessesรายละเอียดของตารางระบบ แล้วดูการถ่ายโอนข้อมูลขั้นตอนของกระบวนการ (Sqlservr.exe) และการติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft SQL Server สำหรับ investigation เพิ่มเติม

แบบสอบถามพอร์ตขนาน

ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากมีการเลือกแผนการสอบถามแบบขนานไม่ดี ถ้าแบบสอบถามแบบขนาน elects ใช้หมายเลขที่สำคัญของ SQL Server สามารถที่พร้อมใช้งานการสอบถามที่เสร็จสมบูรณ์ ดังกล่าวสามารถ exhaust กลุ่มของผู้ปฏิบัติงานของ SQL Server กระบวนการsysprocessesตารางระบบประกอบด้วยการระบุจำนวนสามารถที่จะใช้ในนามของ SPID ที่แต่ละ คอลัมน์ ECID ข้อ ถ้าค่า ECID สูงในความสัมพันธ์กับ cpu ที่มีอยู่จริงในเครื่องคอมพิวเตอร์ มันจะโดยทั่วไปการบ่งชี้ของแบบสอบถามที่ไม่ดี tuned ทบทวนแผนการสอบถามและระดับสูงสุดของ parallelismการตั้ง (MAXDOP) แบบสอบถามตัวเลือกค่าอย่างถูกต้องปรับแต่งการสอบถามแบบสอบถาม

เรื่อง schedulers

จำนวน matters schedulers ลอจิคัล เมื่อเริ่มต้นของ SQL Server,เธรดของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดการตั้งค่าถูกหารเท่าระหว่าง schedulers แบบลอจิคัล ตามที่เพิ่มจำนวนของ cpu ที่พร้อมใช้งาน SQL Server คิวของผู้ปฏิบัติงานถูกหารเพิ่มเติม แสดงโปรแกรมประยุกต์ที่ exhibits กิจกรรมขอบเขตของธุรกรรม undesirable สามารถรายการสถานการณ์การขาดแคลนทรัพยากรได้เร็วขึ้นเมื่อ cpu ที่เพิ่มเติมเกี่ยวข้อง ชนิดนี้สถานการณ์สมมติ ขอบเขตของธุรกรรมใบสมัครได้ทันทีแก้ไข

ตารางต่อไปนี้แสดงตอนตัวทำการกำหนดประเภทการผลิตที่ขึ้นอยู่กับจำนวนของ cpu ถ้าการsp_configureการตั้งค่ากระบวนงานที่เก็บไว้สำหรับเธรดของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดไม่เท่ากับ 255
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
cpu ที่บล็อกความยาวของสาย
1255
2128
464
832
1616
เราขอแนะนำว่า คุณเก็บไว้เธรดของผู้ปฏิบัติงานสูงสุดการตั้งค่าที่เป็นค่าเริ่มต้นของ 255สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
319942วิธีการตรวจสอบการตั้งค่าคอนฟิก SQL Server ที่เหมาะสม

สุขภาพ UMS

ชุดคำสั่งภายในใหม่ที่มีการเพิ่มการตรวจสอบสุขภาพของตัวจัดกำหนดการแบบลอจิคัลวินาทีทุก ๆ 60 ถ้าตัวจัดกำหนดการกำลัง deemed ตาม stalled หรือโปรแกรมได้หยุดการตอบสนอง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่เหมาะสมถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server มีข้อผิดพลาดถูกบันทึกวินาทีทุก ๆ 60 จนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

ตามที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ข้อความเหล่านี้ได้บ่อยครั้งการบ่งชี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ อย่างรอบคอบปรึกษา SQL Server ข้อผิดพลาดโปรแกรมประยุกต์และการบันทึกล็อกเหตุการณ์เพื่อช่วยคุณในการระบุสาเหตุรากของปัญหา

หมายเหตุ:snapshot วันวินาทีทุก ๆ 60 ดังนั้น มันสามารถเป็น 120 วินาทีก่อนที่ตรวจพบเงื่อนไขแรก

sql Server 7.0

ข้อผิดพลาด: 17881 - ตัวจัดกำหนดการการ %1 ! ld เมื่อต้องการจะหยุดปรากฏขึ้น PSS 0 x % 2 p ! EC 0 x % 3 p ! บริบท UMS 0 x % 4 p
ข้อผิดพลาด: มี 17882 - deadlocks อาจอยู่บน schedulers ทั้งหมด

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ

คุณสามารถยกเลิกเช็คเหล่านี้ที่สองถ้าคุณเริ่มการทำงานของ SQL Server 7.0 ด้วย-t1217พารามิเตอร์การเริ่มต้นใช้งาน

sql Server 2000 SP3

8.00.760 (sp3)
ข้อผิดพลาด: 17883 - ตัวจัดกำหนดการการ %1 ! ld เมื่อต้องการจะหยุดปรากฏขึ้น SPID %2 ! ld !, ECID % 3 ld !, บริบท UMS 0 x % 4 p

8.00.765

เริ่มการทำงานกับ 8.00.765 ลัดแก้ไข ข้อความมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นคำอธิบายเพิ่มเติม
ข้อผิดพลาด: 17883 - ดำเนิน %1 ! ld !: % 2 ! ld (%3 ! lx !) บริบท UMS 0 x % 4 p ดูเหมือน จะไม่มีส่งบนตัวกำหนดเวลา %5 ! ld

ตัวอย่าง::
เซิร์ฟเวอร์ 08:22:20.27 2003-03-21 ข้อผิดพลาด: ความรุนแรง 17883 : สถานะ 1 : 0
เซิร์ฟเวอร์ 08:22:20.27 2003-03-21 51:0 ดำเนินการ (dbc) บริบท UMS 0x018DA930 ปรากฏเป็นไม่ใช่ส่งบนตัวกำหนดเวลา 0
2003-03-21 เซิร์ฟเวอร์ 08:22:22.45 ลายเซ็นกองสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลเป็น 0x00000000
ข้อผิดพลาด: มี 17884 - deadlocks อาจอยู่บน schedulers ทั้งหมด

ค่าสถานะการสืบค้นกลับ

คุณสามารถยกเลิกเช็คเหล่านี้ที่สองถ้าคุณเริ่มการทำงานของ SQL Server ด้วย - T1260 เริ่มต้นใช้งานพารามิเตอร์ได้

แฟ้ม MiniDump 2000 เซิร์ฟเวอร์ sql

เริ่มการทำงานกับ SQL Server 2000 SP3 ความสามารถในการจับภาพกระบวนการ MiniDump ได้ถูกใช้ เริ่มการทำงานกับสร้าง 8.00.765, MiniDump แฟ้มถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการให้ SQL Server ตรวจพบการจัดกำหนดการ stalled ก่อน

เพื่อป้องกันการสร้างแฟ้ม MiniDump continued สำหรับข้อผิดพลาดเหล่านี้ (17883 and17884), ลักษณะการทำงานเริ่มต้นมีการ จัดทำไฟล์ MiniDump เดียวสำหรับอายุการใช้งานของกระบวนการของ sql server เมื่อต้องการเปิดการใช้งานแฟ้ม MiniDump สำหรับทุกข้อความ เปิดบนค่าสถานะการสืบค้นกลับ - T1262

มีสร้างแฟ้ม MiniDump ใน LOG โฟลเดอร์ และเป็น SQLDmpr ### .mdmp แฟ้ม MiniDump นี้สามารถถูกประเมิน โดยฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft เพื่อช่วยระบุสาเหตุรากของปัญหาได้

ข้อผิดพลาด 17881 และข้อผิดพลาด 17883

ข้อความเหล่านี้ระบุว่า ตัวจัดกำหนดการ UMS เดียวได้ประสบปัญหาในการ yield การตรวจสอบสุขภาพตรวจพบสิ่งที่ปรากฏเป็น ตัวจัดกำหนดการการกับเธรดของผู้ปฏิบัติงานที่จะไม่อนุญาตการอื่น ๆ สามารถที่จะดำเนินการ และตัวจัดกำหนดการจะมีการตั้งค่าสถานะเป็นไม่ใช่ responsive ตัวจัดกำหนดการที่หยุดการตอบสนองโดยทั่วไปจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ SQL Server หรือคอมโพเนนต์ภายนอก (XProc วัตถุ COM และดังนั้นเมื่อ)

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของเงื่อนไข 17833 ที่รู้จัก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับบทความที่เกี่ยวข้อง ถ้าระบบของคุณจำเป็นต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงการปรับปรุง ใช้ได้อย่างเหมาะสม
815056การแก้ไข: กระบวนการจุดตรวจสอบความสามารถประวิงกิจกรรมของฐานข้อมูล SQL Server และไม่ yield อย่างถูกต้องทำให้เกิดข้อผิดพลาดของตัวกำหนดเวลา: 17883 เกิดขึ้น
810885ดิสก์ high-end subsystems อาจพบข้อผิดพลาด 17883
ถ้าคุณไม่สามารถระบุสาเหตุหลักในทันที ดูล็อกข้อผิดพลาดสำหรับปัญหา และ engage ใน efforts สนับสนุนเพิ่มเติม

เมื่อตัวจัดกำหนดการแบบไม่ ตอบสนองอย่างถูกต้องคุณสามารถลดการเกิดพร้อมกันโดยรวมสำหรับ SQL Server sql Server สามารถปรากฏเพื่อให้สามารถ stalled หรือคุณอาจหยุดการตอบสนอง

ข้อผิดพลาด 17882 และ 17884

ข้อความเหล่านี้บ่งชี้ว่า ทั้งหมดที่มีพบ UMS schedulers yield ปัญหา ระบุว่า ปัญหาที่ความกว้างของระบบ SQL Server และ SQL Server จะปรากฏขึ้น ได้หยุดการตอบสนอง ตาม ด้วยข้อ 17881 และ 17883 ความ ดูล็อกข้อผิดพลาดและ Microsoft Knowledge Base สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าจำเป็น engage ใน efforts สนับสนุนเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319892 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
Keywords: 
kbsample kberrmsg kbbug kbfix kbinfo kbmt KB319892 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319892

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com