Komunikat o błędzie „Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe” jest wyświetlany wówczas, gdy folder Kontakty jest używany do adresowania nowej wiadomości w programie Outlook

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 319901 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Podczas próby zaadresowania nowej wiadomości przy użyciu folderu Kontakty może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Wyświetlenie tej listy adresów nie było możliwe. Nie można otworzyć folderu Kontakty skojarzonego z tą listą adresów; mógł zostać usunięty lub przeniesiony, albo nie masz odpowiednich uprawnień. Aby dowiedzieć się, jak usunąć ten folder z Książki adresowej programu Outlook, skorzystaj z Pomocy programu Microsoft Outlook.

Przyczyna

Ten problem może występować wówczas, gdy Książka adresowa programu Microsoft Outlook jest uszkodzona.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy usunąć i ponownie zainstalować Książkę adresową programu Outlook. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom program Outlook.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Konta e-mail.
 3. Kliknij opcję Wyświetl lub zmień istniejące katalogi lub książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Usuń.
 5. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia.
 6. Kliknij przycisk Dodaj.
 7. Kliknij opcję Dodatkowe książki adresowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij pozycję Książka adresowa programu Outlook, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 9. Kliknij przycisk OK po wyświetleniu komunikatu dotyczącego uruchomienia programu Outlook.
 10. Kliknij przycisk Zakończ.
 11. Kliknij polecenie Zakończ w menu Plik, aby zamknąć program Outlook.
 12. Uruchom ponownie program Outlook.
 13. Na liście Folder kliknij prawym przyciskiem myszy folder, którego chcesz użyć z Książką adresową (na przykład kliknij prawym przyciskiem myszy folder Kontakty), a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 14. Kliknij kartę Książka adresowa programu Outlook.
 15. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Pokazuj ten folder jako Książkę adresową poczty e-mail (jeżeli nie zostało jeszcze zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów z Książką adresową w programie Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
287563 Informacje o kontaktach nie pojawiają się w książce adresowej
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące profilów użytkowników i usług informacyjnych w programie Outlook, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
289467 Profile użytkownika i usługi informacyjne

Właściwości

Numer ID artykułu: 319901 - Ostatnia weryfikacja: 19 września 2005 - Weryfikacja: 2.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbtshoot kbprb kbaddressbook kbcontacts KB319901

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com