วิธีการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ ของ SQL Edition เดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ หรือ Edition ด่วนของ SQL Server 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 319930 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการสร้างการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE) หรือ ของ Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

หมายเหตุ:แนวคิดเดียวกันและการสนทนาเกี่ยวกับ MSDE ในบทความนี้ยังใช้ Edition ด่วนของ SQL Server 2005

msde ใช้โหมดการรับรองความถูกต้องที่สอง:
 • โหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ windows (พิสูจน์ตัวจริงของ Windows)
  ในโหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อผ่าน Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 หรือบัญชีผู้ใช้ Microsoft Windows XP
 • โหมดผสม (การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows และการรับรองความถูกต้องของ SQL Server)
  ในโหมดผสม ผู้ใช้สามารถใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows หรือการรับรองเซิร์ฟเวอร์ SQL จะเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ MSDE ผู้ใช้เชื่อมต่อผ่านทาง Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือบัญชีผู้ใช้ Windows XP สามารถใช้การเชื่อมต่อที่น่าเชื่อถือในโหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows หรือโหมดผสม
โหมดการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ MSDE มีการรับรองความถูกต้องของ Windows msde ติดตั้งกับบัญชีผู้ใช้ของผู้ดูแลระบบ (SA) ในระบบที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะปิดการใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถเข้าบัญชีภายในหลังจากการติดตั้งแบบปกติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดการรับรองความถูกต้องใน MSDE, MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
วิธีการรับรองความถูกต้อง
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa905171 (SQL.80)

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่จำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 ขั้นสูงเซิร์ฟเวอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft Windows NT 4.0
 • Microsoft MSDE 1.0 หรือโปรแกรมบนเดสก์ท็อปของ Microsoft SQL Server 2000 (MSDE 2000)
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • คำศัพท์ของฐานข้อมูล
 • transact SQL

การเชื่อมต่อกับ MSDE ด้วยการรับรองความถูกต้องของ Windows NT

msde achieves รวมความปลอดภัยการเข้าสู่ระบบ ด้วย Windows NT 4.0, Windows 2000 หรือ Windows XP โดยใช้คุณลักษณะความปลอดภัยของเครือข่ายผู้ใช้ในการควบคุมการเข้าสู่ระบบในการเข้าถึง คุณลักษณะการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายของผู้ใช้สร้างเมื่อเข้าสู่ระบบเครือข่าย และตรวจสอบ ด้วยตัวควบคุมโดเมนของ Windows เมื่อผู้ใช้เครือข่ายพยายามที่จะเชื่อมต่อ MSDE ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ Windows เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้เครือข่าย validated เชื่อมต่อกับ และดูแลรักษา MSDE ภายใต้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งต้องเป็นไปตาม:
 • เชื่อมต่อกับ MSDE จากเครื่องคอมพิวเตอร์ (โดยการใช้โดเมนของ Windows), และสู่ Windows ภายใต้บัญชีผู้ดูแล
 • เชื่อมต่อกับ MSDE จากระยะไกลถ้าบัญชีผู้ใช้ของ Windows ที่ถูกเพิ่มลงในกลุ่มผู้ดูแลระบบบนระบบระยะไกลที่เป็นโฮสต์ MSDE
หมายเหตุ:: โหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ไม่พร้อมใช้งานเมื่ออินสแตนซ์ MSDE กำลังทำงานบน Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows Millennium Edition (Me)

การเชื่อมต่อกับ MSDE ด้วยการรับรองความถูกต้องของ SQL Server

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับการเข้าสู่ระบบที่ระบุชื่อและรหัสผ่านจากการเชื่อมต่อไม่เชื่อถือ MSDE ทำการการรับรองความถูกต้อง โดยการตรวจสอบว่าบัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้ถูกเซ็ตอัพ ด้วยรหัสผ่านที่ตรงกับรหัสผ่านที่ผู้ใช้ที่ระบุ ถ้า MSDE ไม่ได้เข้าสู่ระบบในบัญชีที่ตั้ง การรับรองความถูกต้องล้มเหลว

ภายใต้สถานการณ์บาง คุณครอบคลุมการใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL รายการต่อไปนี้แสดงบางสถานการณ์ซึ่งคุณต้องใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL:
 • msde กำลังทำงานบน Windows 98 เนื่องจากไม่สนับสนุนโหมดการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows ใน Windows 98, MSDE ใช้การรับรองความถูกต้องของโหมดผสมเมื่อกำลังทำงานบน Windows 98 (แต่สนับสนุนเฉพาะ SQL Server Authentication)
 • คุณเชื่อมต่อกับ MSDE ผ่านเครือข่ายที่ไม่ได้ใช้โดเมนของ Windows ในกรณีนี้ จะไม่มีตัวควบคุมโดเมนที่สามารถตรวจสอบบัญชี Windows ของคุณ
 • บัญชีผู้ใช้ Windows ไม่ หรือ ไม่ เพิ่มไปยังระบบที่ถูกจัดการโฮสต์สำหรับอินสแตนซ์ MSDE ที่คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อไป อย่างไรก็ตาม คุณมีบัญชีผู้ใช้ที่คุณสามารถใช้การรับรองเซิร์ฟเวอร์ SQL จะเชื่อมต่อด้วย
เนื่องจากการพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL จะปิดการใช้งานภายใต้การติดตั้งเริ่มต้นของ MSDE คุณต้องกำหนดค่าการติดตั้ง MSDE เพื่อเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL (โหมดผสม), หรือคุณต้องเปิดใช้โหมดผสมงานด้วยตนเองหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว Microsoft แนะนำให้ คุณเปิดใช้งานโหมดผสมรับรองความถูกต้องในระหว่างการติดตั้งเนื่องจากกระบวนการ post-installation ต้องการให้คุณแก้ไขด้วยตนเองWindows registry.

คำเตือน: มีการติดตั้งอยู่แล้วภายในของอเมริกาใต้บัญชีผู้ใช้โดยไม่ต้องการรหัสผ่าน ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับ MSDE ตอนเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเปิดใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL คุณต้องสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีนี้ทันที เมื่อต้องการสร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีของอเมริกาใต้ภายใน ทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะใช้ OSQL ซึ่งเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งกับ MSDE:
 1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังจัดการโฮสต์สำหรับอินสแตนซ์ MSDE ที่คุณกำลังเชื่อมต่อกับ เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
 2. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER::
  osql - U sa
  เชื่อมนี้ต่อคุณกับอินสแตนซ์การเริ่มต้นเฉพาะ ของ MSDE โดยใช้บัญชีของอเมริกาใต้
 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้บนบรรทัดที่แยกต่างหาก และกด enter:

  หมายเหตุ:: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณแทน'mynewpassword'ด้วยรหัสผ่านใหม่
  sp_password null'mynewpassword', 'sa'

  ไปยัง
  ขอให้สังเกตว่า คุณได้รับข้อต่อไปนี้ความ ซึ่งบ่งชี้ว่า รหัสผ่านของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว:
  Password changed.
  						
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ยูทิลิตี OSQL, MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
โปรแกรมการเข้าถึง OSQL
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa214012 (SQL.80)

การเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของโหมดผสมกันระหว่างการติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการรับรองความถูกต้องที่ MSDE ใช้ โดยการติดตั้งการเรียกใช้ด้วยพารามิเตอร์คำสั่งต่อไปนี้:
SECURITYMODE=SQL
				
พารามิเตอร์คำสั่งนี้ทำให้ MSDE จะติดตั้ง ด้วยการรับรองความถูกต้องของโหมดผสม เกี่ยวกับโหมดการรับรองความถูกต้องนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ MSDE โดยใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows หรือการพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL

การเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของโหมดผสมหลังการติดตั้ง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
โดยค่าเริ่มต้น ค่าของการLoginModeคีย์ย่อยรีจิสทรีของ windows ถูกกำหนดเป็น 1 สำหรับการพิสูจน์ตัวจริงของ Windows เมื่อต้องการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องของโหมดผสมหลังการติดตั้ง คุณต้องเปลี่ยนค่านี้เป็น 2

ตำแหน่งที่ตั้งของLoginModeคีย์ย่อยขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง MSDE อินสแตนซ์ MSDE เริ่มต้น หรือ เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ หากคุณติดตั้ง MSDE เป็นอินสแตนซ์ของการเริ่มต้น การLoginModeคีย์ย่อยจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKLM\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\LoginMode
หากคุณติดตั้ง MSDE เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อLoginModeคีย์ย่อยจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Server\ SQL HKLM\Software\Microsoft\Microsoft <instance name="">\MSSQLServer\LoginMode</instance>
ถ้าคุณใช้ SQL Server 2005 Express Edition,LoginModeรายการรีจิสทรีจะอยู่ในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Server\MSSQL.1\MSSQLServer SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าของLoginModeเมื่อต้องการ 2 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใน'แผงควบคุม' เปิดเครื่องมือบริการหยุด MSSQLSERVER และอื่น ๆ เกี่ยวข้องบริการทั้งหมด (เช่น SQLSERVERAgent)
 2. เมื่อต้องการเปิดตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 3. ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้ (ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ติดตั้ง MSDE อินสแตนซ์ MSDE เริ่มต้น หรือ เป็นอินสแตนซ์ที่มีชื่อ) อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSSqlserver\MSSqlServer\


  Server\ SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft <instance name="">\MSSQLServer\</instance>


  Server\MSSQL.1\MSSQLServer SQL HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft
 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งLoginModeคีย์ย่อย:
 5. ในการตัวแก้ไข dwordกล่องโต้ตอบกล่อง กำหนดค่าของคีย์ย่อยนี้เมื่อต้องการ2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการฐานสิบหกมีเลือก ตัวเลือก และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. รีสตาร์ MSSQLSERVER และบริการ SQLSERVERAgent สำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผล

การตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ (ซึ่งจะไม่ใช้การเทคโนโลยี) เพื่อให้แน่ใจว่า คุณสามารถเชื่อมต่ออย่างถูกต้องให้กับอินสแตนซ์ MSDE:
 1. คลิกขวาบนเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกใหม่แล้ว คลิกเอกสารข้อความ. เปลี่ยนชื่อแฟ้มTest.udl.
 2. คลิกสองครั้งแฟ้ม.udl เพื่อเปิดคุณสมบัติของลิงค์ข้อมูลกล่องโต้ตอบ
 3. ในการผู้ให้บริการแท็บ คลิกผู้ให้บริการฐานข้อมูล Microsoft OLE สำหรับ SQL Server.
 4. ในการเชื่อมต่อแท็บ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ภายใต้รายการที่ 1 เลือก หรือพิมพ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์
  2. ภายใต้รายการที่ 2 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
   • ใช้การรักษาความปลอดภัยแบบรวมของ Windows NT
    เลือกอ็อพชันนี้ถ้าคุณกำลังใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows
   • ใช้ชื่อผู้ใช้ที่ระบุและรหัสผ่าน
    เลือกอ็อพชันนี้ถ้าคุณกำลังใช้การพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ SQL ถ้าคุณเลือกอ็อพชันนี้ คุณต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
  3. คลิกทดสอบการเชื่อมต่อ. ถ้าการเชื่อมต่ออยู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อความที่ยืนยันว่า การเชื่อมต่อการทดสอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว

การแก้ไขปัญหา

 • ถ้าบริการ SQL Server ไม่ เรียกใช้อยู่ในขณะนี้การเชื่อมต่อการทดสอบล้มเหลว เมื่อต้องการตรวจสอบว่า บริการ SQL Server ที่กำลังรันอยู่ คลิกการMSSQLServerไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สถานะจะปรากฏเป็น "รัน"
 • เมื่อคุณพยายามที่จะเชื่อมต่อกับ MSDE โดยใช้บัญชีของอเมริกาใต้ภายใน การเชื่อมต่ออาจล้มเหลวถ้าบุคคลที่ได้สร้างรหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้นั้น
 • ถ้าคุณไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSQL บนคอมพิวเตอร์ที่เป็นโฮสต์ MSDE การเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ OSQL จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น และใช้การ-uสวิตช์บรรทัดคำสั่งเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์ในคำสั่งการเชื่อมต่อ ตัวอย่าง::
  osql -sServername-U sa

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
325022ความปลอดภัย msde และการรับรองความถูกต้อง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Windows Installer ถ้าคุณกำลังกำหนดเองเซ็ตอัพสำหรับ SQL Server 2000 Desktop โปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
227091สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับเครื่องมือของ Microsoft Windows Installer
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนโหมดการรับรองความถูกต้องเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ SQL Server 2000 Desktop โปรแกรม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
285097วิธีการเปลี่ยนโหมดการรับรองความถูกต้องเข้าสู่ระบบเป็นค่าเริ่มต้นในขณะที่การติดตั้ง SQL Server 2000 Desktop โปรแกรมโดยใช้ Windows Installer SQL
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเดสก์ท็อปของเซิร์ฟเวอร์ SQL ดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
sql Server 2000 เดสก์ท็อป Engine (MSDE 2000)
http://msdn2.microsoft.com/en-us/sql/aa336301.aspx

รวม MSDE 2000 กับโปรแกรมประยุกต์ของคุณ
http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/previousversions/msde/msdeintegration.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 319930 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB319930 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:319930

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com