HOW TO: ใช้เครื่องมือสคริปต์การความเป็นเจ้าของแฟ้ม (Fileowners.pl) ใน Windows 2000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320046 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือสคริปต์การเป็นเจ้าของแฟ้ม (Fileowners.pl) เพื่อแสดง และเปลี่ยนเจ้าของโฟลเดอร์และแฟ้มต่าง ๆ ในวอลุ่มแบบ NTFS ของเครื่องระยะไกลใช้ Microsoft Windows 2000 คอมพิวเตอร์ และ

เครื่องมือสคริปต์การเป็นเจ้าของแฟ้มมีอยู่ใน Microsoft Windows 2000 ทรัพยากร Kit Supplement 1 ใช้เครื่องมือนี้สคริปต์เพื่อทำงานต่อไปนี้:
 • เจ้าของแฟ้มและโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ NTFS ไดรฟ์ข้อมูล
 • แบบสอบถามเจ้าของแฟ้มและโฟลเดอร์ในระบบไฟล์ NTFS ไดรฟ์ข้อมูล
ข้อมูลที่แสดง Fileowners.pl ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ปรากฏบนOwner:แท็บนี้คุณสมบัติกล่องโต้ตอบของโฟลเดอร์หรือแฟ้ม เมื่อต้องการดูรายละเอียดนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Windows Explorer
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือแฟ้ม และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ คลิกขั้นสูงแล้ว คลิกการOwner:แท็บ


ข้อกำหนดของระบบสำหรับ Fileowners.pl

Fileowners.pl รันบนเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทาง และการทำงานบนคอมพิวเตอร์เป้าหมาย (เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายสามารถทำให้เกิดการเรียกใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ต้นทาง หรือจะมีคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ต้นทาง) ก่อนที่คุณสามารถใช้เครื่องมือสคริปต์นี้เพื่อแสดง หรือเปลี่ยนแปลงการเป็นเจ้าของโฟลเดอร์และแฟ้มต่าง ๆ ในวอลุ่มแบบ NTFS ของเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน หรือระยะไกล ความต้องแสดงในบทความนี้ต้องมีการตอบสนอง

ข้อกำหนดของคอมพิวเตอร์ต้นทาง

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Professional หรือ Windows 2000 Server
 • 521 สร้าง ActivePerl ActiveState ติดตั้งอยู่ โปรแกรมนี้มีอยู่ในนั้นKit ทรัพยากร 2000 ของ windows.

  คอมพิวเตอร์ต้องยังสามารถกำหนดได้อย่างถูกต้องค่าให้เรียกใช้สคริปต์ Perl ที่รวมอยู่ในใน Windows 2000 ทรัพยากร Kit Supplement 1 ทรัพยากร Kit WMI ผู้ให้บริการล Wmi.pm ต้องอยู่ในนั้นโฟลเดอร์การติดตั้ง Perl\Site\Lib\W2rk โฟลเดอร์ โปรแกรมติดตั้ง Kit ทรัพยากรสร้างโฟลเดอร์ W2rk โดยทั่วไป และคัดลอกแฟ้ม Wmi.pm ไปยังโฟลเดอร์นี้

  หากโฟลเดอร์ W2rk จะไม่สร้างโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้ง คุณสามารถสร้างได้ด้วยตนเอง แล้ว กำหนดค่าสภาพแวดล้อมที่รัน Fileowners.pl สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ให้ดูการแก้ไขปัญหาส่วนต่อไปในบทความนี้
 • คุณเข้าสู่ระบบ โดยใช้บัญชีผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ปลายทาง

คอมพิวเตอร์เป้าหมาย

 • คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Professional หรือ Windows 2000 Server
 • คอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยไดรฟ์ข้อมูลที่จัดรูปแบบ ด้วยระบบแฟ้ม NTFS

ภาพรวมของ Fileowners.pl

Fileowners.pl ใช้ไวยากรณ์การทั่วไปต่อไปนี้:
fileowners.pl-การดำเนินการ
โดย:-การดำเนินการมีคำสั่งต่อไปนี้ที่คุณสามารถส่งผ่านสคริปต์อย่างใดอย่างหนึ่ง รายการต่อไปนี้อธิบายถึงแต่ละการดำเนินการที่คุณสามารถใช้ได้กับ Fileowners.pl:
-takeown: ใช้การดำเนินการนี้เป็นเจ้าของแฟ้มและโฟลเดอร์
-แบบสอบถาม: ใช้การดำเนินการนี้เพื่อค้นหาเจ้าของแฟ้มและโฟลเดอร์
การดำเนินการแต่ละใช้ไวยากรณ์ของตนเอง

Takeown

กระบวนการfileowners.pl - takeownรายงานใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
fileowners.pl - takeownโฟลเดอร์|แฟ้ม:[โฟลเดอร์|แฟ้ม:...] [ -sคอมพิวเตอร์[ -uDomain\User-pรหัสผ่าน:]] [-เจ้า LOGONUSER|ADMINGROUP] [-recurse]
พารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้กับfileowners.pl - takeownคือ:
 • โฟลเดอร์|แฟ้ม:[โฟลเดอร์|แฟ้ม:...]: ใช้พารามิเตอร์นี้ในการระบุโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่คุณต้องการเป็นเจ้าของการใช้รูปแบบต่อไปนี้:ไดรฟ์:\โฟลเดอร์\FileName :.

  คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน (เครื่องหมายดอก) เพื่อกำหนดเป้าหมายของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการระบุสอง หรือมากกว่าโฟลเดอร์ หรือแฟ้ม แยกแต่ละรายการ ด้วยช่องว่าง ถ้าชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยช่องว่าง ใส่ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์และเส้นทาง ด้วยคำพูด ("")

  เมื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่บนไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกแมปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เส้นทางสัมพัทธ์ (เส้นทางตามที่เห็นได้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล)
 • -sคอมพิวเตอร์: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ มีระบุคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
  • -uDomain\User: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุบัญชีผู้ใช้ที่เรียกใช้ Fileowners.pl โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ Fileowners.pl ใช้สิทธิ์ของระบบ ถ้าคุณใช้พารามิเตอร์นี้ คุณต้องใช้การ-pพารามิเตอร์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้
  • -pรหัสผ่าน:: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้โดย-uพารามิเตอร์ กระบวนการ-pพารามิเตอร์ที่จำเป็นเมื่อคุณใช้การ-uพารามิเตอร์
  หมายเหตุ:: ทั้ง-pและ-uพารามิเตอร์จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้เฉพาะ-sพารามิเตอร์

 • : ทั้ง-เจ้า LOGONUSER|admingroup: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุว่า คุณมีเจ้า เป็นผู้ใช้ หรือในนาม ของกลุ่มผู้ดูแล โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ Fileowners.pl ใช้ LOGONUSER
  • logonuser: ผู้ใช้พารามิเตอร์นี้เป็นเจ้าของโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เป็นผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่อยู่ในขณะนี้สู่เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้เวลาความเป็นเจ้าของ เมื่อมีใช้พารามิเตอร์ -u บัญชีผู้ใช้ที่ระบุใช้เวลาความเป็นเจ้าของ
  • admingroup: ใช้พารามิเตอร์นี้เป็นเจ้าของโฟลเดอร์หรือแฟ้มในนามของกลุ่มผู้ดูแล โดยค่าเริ่มต้น กลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ใช้เวลาความเป็นเจ้าของ เมื่อมีใช้พารามิเตอร์ -s กลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์ระยะไกลใช้เวลาความเป็นเจ้าของวัตถุระยะไกล
 • : ทั้ง-recurse: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อขยายคำสั่งไปยังวัตถุลูกทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ คุณเป็นเจ้าของเฉพาะโฟลเดอร์ที่ระบุไว้และแฟ้ม โฟลเดอร์ย่อยและแฟ้มมีอยู่ในแฟ้มเหล่านั้นได้รับผลกระทบไม่

แบบสอบถาม

fileowners.pl - งบการสอบถามใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:
fileowners.plโฟลเดอร์|แฟ้ม:[โฟลเดอร์|แฟ้ม:...] [ -sคอมพิวเตอร์[ -uDomain\User-pรหัสผ่าน:]] [-recurse] [-รายการ table| รูปแบบ | csv] [-v[-unittype กิโลไบต์ B| | MB]][-ตัวกรอง"FieldOperatorValue"[-ตัวกรอง"FieldOperatorValue"...]]
พารามิเตอร์คุณสามารถใช้ได้กับ fileowners.pl - แบบสอบถามมีต่อไปนี้:
 • โฟลเดอร์|แฟ้ม:[โฟลเดอร์|แฟ้ม:...]: ใช้พารามิเตอร์นี้ในการระบุโฟลเดอร์หรือแฟ้มที่เจ้าของซึ่งจะแสดงขึ้น โดยใช้รูปแบบต่อไปนี้:ไดรฟ์:\โฟลเดอร์\FileName :.

  คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน (เครื่องหมายดอก) เพื่อกำหนดเป้าหมายของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ถ้าคุณต้องการระบุของเจ้าของของสอง หรือการเพิ่มเติมโฟลเดอร์ หรือแฟ้ม แยกแต่ละรายการ ด้วยช่องว่าง ถ้าชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยช่องว่าง ใส่ชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์และเส้นทาง ด้วยคำพูด ("")

  เมื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์อยู่บนไดรฟ์ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกแมปกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้เส้นทางสัมพัทธ์ (เส้นทางตามที่เห็นได้จากคอมพิวเตอร์ระยะไกล)
 • -sคอมพิวเตอร์: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุชื่อหรือที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ระยะไกล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ มีระบุคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่
  • -uDomain\User: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุบัญชีผู้ใช้ที่เรียกใช้ Fileowners.pl ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ Fileowners.pl ใช้สิทธิ์ของผู้ใช้สู่ระบบในปัจจุบัน ถ้าคุณใช้พารามิเตอร์นี้ คุณต้องใช้การ-pพารามิเตอร์ให้ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้
  • -pรหัสผ่าน:: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้โดย-uพารามิเตอร์ กระบวนการ-pพารามิเตอร์ที่จำเป็นเมื่อคุณใช้การ-uพารามิเตอร์
  ทั้งสองแบบ-pและ-uพารามิเตอร์จะพร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้เฉพาะ-sพารามิเตอร์

 • ทั้งสองแบบ-recurse: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเพิ่มวัตถุลูกทั้งหมดของโฟลเดอร์ที่มีการระบุจอแสดงผล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ เฉพาะโฟลเดอร์ที่ระบุไว้และแฟ้มจะรวมอยู่ในการแสดงผล
 • ทั้งสองแบบ-รูปแบบตาราง|รายการ|csv: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุรูปแบบการแสดงผล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ Fileowners.pl ใช้รูปแบบตาราง โดยค่าเริ่มต้น
 • ทั้งสองแบบ-v: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเพิ่มวันที่ปรับเปลี่ยนล่าสุดและขนาดของแฟ้ม (ตัวอย่างแฟ้มเท่านั้น) ไปยังการแสดงผล
 • ทั้งสองแบบ-unittype B|kb|เมกะไบต์: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุหน่วยของเนื้อที่ดิสก์ที่ใช้แสดงขนาดของแฟ้ม โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ Fileowners.pl ใช้กิโลไบต์ (KB)
 • ทั้งสองแบบ-ตัวกรอง"FieldOperatorValue"[-ตัวกรอง"FieldOperatorValue"...]: ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อระบุเกณฑ์สำหรับโฟลเดอร์และแฟ้มที่จะรวมในการแสดงผล ถ้าคุณไม่ใช้พารามิเตอร์นี้ รายการทั้งหมดที่ระบุไว้ในนั้นโฟลเดอร์|แฟ้ม:พารามิเตอร์ถูกรวมไว้ในการแสดงผล

  เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขมากกว่าหนึ่ง ใช้อินสแตนซ์ที่แยกต่างหากของ - ตัวกรอง"FieldOperatorValue"สำหรับแต่ละเงื่อนไขที่คุณต้องการระบุ และแยกแต่ละอินสแตนซ์ ด้วยช่องว่าง Fileowners.pl แสดงเฉพาะดังกล่าวแฟ้มและโฟลเดอร์ที่ตรงกับทั้งหมดเงื่อนไข

  ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวดำเนินการและค่าที่พร้อมใช้งานสำหรับแต่ละฟิลด์ที่ใช้กับ-ตัวกรองพารามิเตอร์ และตัวอย่างของแต่ละ"FieldOperatorValue":
Field Operator Value Example
OWNER = ! User or group name in Domain\User or Computer\User format. "ownertype=domain\administrators"
OWNERTYPE = ! group | user "ownertype=group"
TYPE = ! file | directory "type!file"
SIZE All logical operators NumberUnit "size>1MB"
DATETIME All logical operators The last modified date, where Date is in mm/dd/yyyy format or Date:Time is in mm/dd/yyyy:hh:mm:ss [am|pm] format "datetime>08/01/2002:8:30:00AM"
PATH\FILE =! Valid paths and file names or *. "path\file!c:winnt"


ตัวอย่าง

 • เมื่อต้องการรัน Fileowners.pl โดยใช้บัญชี User1 เป็นเจ้าของแฟ้ม E:\Reports\Stats.doc บนคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ชื่อว่า Server8 ในโดเมนสร้าง พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:fileowners.pl - takeown e:\reports\stats.doc -s server8 -u corp\user1 -pรหัสผ่าน:
 • การเป็นเจ้าของแฟ้มบิตแมปทั้งหมด (.bmp) ใน E:\Pictures และ E:\Graphics รูป โฟลเดอร์ในนามของผู้ดูแลที่จัดกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:
  fileowners.pl - takeown e:\pictures\*.bmp " e:\graphics และ images\ * .bmp " -admingroup เจ้าของ
 • การเป็นเจ้าของโฟลเดอร์และแฟ้มบนไดรฟ์ข้อมูล X และ Y ทั้งหมด พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง และกด enter:

  หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้วิธีนี้เป็นเจ้าของวัตถุบนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ในตัวอย่างนี้ได้ ไดรฟ์ X บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ถูกแมปไปยังไดรฟ์ C ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ชื่อว่า Server4 และ Y ไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ถูกแมปไปยังไดรฟ์ C ของคอมพิวเตอร์ระยะไกลที่ชื่อว่า Server10 หากไดรฟ์ข้อมูลระยะไกลถูกแมปไปยังไดรฟ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ คุณสามารถระบุอักษรชื่อไดรฟ์ที่แมปในเส้นทางของแฟ้ม คุณไม่มีการใช้พารามิเตอร์ -s เพื่อระบุว่า คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
  recurse fileowners.pl - takeown x: y:-
 • เมื่อต้องการแสดงเจ้าของแฟ้ม Expenses.doc ในโฟลเดอร์ D:\Finance ในรูปแบบรายการ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  รายการการจัดรูปแบบ fileowners.pl -แบบสอบถาม d:\finance\expenses.doc-
 • เมื่อต้องการแสดงเจ้าของแฟ้มทั้งหมดใน C:\Corpdocs โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย รวมวันที่มีการปรับเปลี่ยนแฟ้มครั้งล่าสุด และขนาดแฟ้มในการแสดงผล และการเปลี่ยนเส้นทางขาออกที่ไปยังแฟ้มที่ชื่อว่า Corpdoc.txt ในโฟลเดอร์ E:\Docs ในรูปแบบตารางเริ่มต้น พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ และกด enter:
  recurse fileowners.pl -แบบสอบถาม c:\corpdocs\*.*- > e:\docs\corpdoc.txt - v

การแก้ไขปัญหา

เมื่อคุณพยายามที่จะเรียกใช้ Fileowners.pl คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด: Wmi.pm จึงจำเป็นต้องเรียกใช้สคริปต์
การคัดลอก Wmi.pm จากไดเรกทอรีทรัพยากร Kit เพื่อ /Perl/site/lib/W2RK
ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นหากคอมพิวเตอร์ไม่ได้กำหนดอย่างถูกต้องค่าให้เรียกใช้สคริปต์ Perl ที่รวมอยู่ในใน Windows 2000 ทรัพยากร Kit Supplement 1 เมื่อต้องการใช้ Fileowners.pl โฟลเดอร์ W2rk ต้องอยู่ในนั้นโฟลเดอร์การติดตั้ง Perlโฟลเดอร์ \site\lib และจะต้องประกอบด้วยแฟ้ม Wmi.pmi

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าสภาพแวดล้อมที่จะเรียกใช้สคริปต์ Perl ด้วยตนเอง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ W2rk ในนั้นPerl โฟลเดอร์การติดตั้ง\Site\Lib โฟลเดอร์

  หมายเหตุ:: เป็นค่าเริ่มต้นโฟลเดอร์การติดตั้ง Perlคือไดรฟ์: \Perl ที่ใดไดรฟ์มีไดรฟ์ที่ติดตั้ง Windows
 2. การคัดลอกแฟ้ม Wmi.pmi จากโฟลเดอร์ที่มีการติดตั้ง Kit ทรัพยากร 2000 ของ Windows (โดยค่าเริ่มต้น เป็นโปรแกรม Files\Resource Kit) ไปยังโฟลเดอร์ W2rk ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fileowners.pl ประเภท:fileowners.pl - หรือไม่ที่พร้อมรับคำสั่ง แล้วกด ENTER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเป็นเจ้าของแฟ้มใน Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
268019HOW TO: เจ้าของแฟ้ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากร Kit การ Windows 2000 และใน Windows 2000 ทรัพยากร Kit Supplement 1 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320046 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB320046 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320046

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com