นโยบายการรักษาความปลอดภัยไม่ประมวลผลกลุ่มจำกัดอย่างถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320099 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณกำหนดค่ากลุ่มจำกัด โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' รายการสมาชิกไม่สมบูรณ์เมื่อมีการประมวลผลกลุ่ม โดยไคลเอ็นต์ ปัญหานี้จะระบุ โดยเหตุการณ์จากแหล่ง SceCle และ Userenv ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่าง::
ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SceCli
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1202
วัน: 4/29/2002
เวลา: 12:58:58 PM
ผู้ใช้: n/a
คอมพิวเตอร์: PTV2000S
คำอธิบาย::
นโยบายความปลอดภัยจะแพร่กระจาย ด้วยคำเตือน 0x428: ข้อยกเว้นเกิดขึ้นในบริการการจัดการการร้องขอการควบคุม
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อในวิธีใช้การรักษาความปลอดภัยในการแก้ไขปัญหา

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 1000
วัน: 4/29/2002
เวลา: 12:58:58 PM
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: PTV2000S
คำอธิบาย::
ส่วนขยายฝั่งไคลเอ็นต์'นโยบายกลุ่ม'ความปลอดภัยถูกส่งผ่านค่าสถานะ (17) และส่งกลับรหัสสถานะความล้มเหลวของ (1064)
คุณสามารถระบุกลุ่มจำกัดที่เป็นสาเหตุของปัญหา โดยการดูแฟ้ม Winlogon.log ที่สร้างขึ้น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องเปิด SceCli ตรวจแก้จุดบกพร่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปิดการบันทึกการตรวจแก้จุดบกพร่อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
245422วิธีการเปิดใช้งานการบันทึกสำหรับไคลเอ็นต์การตั้งค่าคอนฟิกความปลอดภัยการประมวลผลใน Windows 2000
ในบางกรณี หลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้น ไม่มีการประมวลผลเพิ่มเติมของนโยบายการรักษาความปลอดภัยใด ๆ จนกว่าคุณสามารถแก้ปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้จะถูกทริกเกอร์เมื่อมีลบวัตถุของผู้ใช้ที่ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นสมาชิกของกลุ่มที่มีการจำกัด จาก Active Directory

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft Windows Server 2003

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows 2003 Server รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Feb-2004 01:46 5.2.3790.132   324,096 Scesrv.dll    
  20-Jan-2004 00:54            271 Branches.inf
  21-Feb-2004 04:25           9,766 Kb320099.cat
  21-Feb-2004 01:52            354 Updatebr.inf
  21-Feb-2004 01:52           6,255 Update_rtmqfe.inf
windows Server 2003, Edition 64-บิต
  Date     Time  Version    Size   File name    Platform
  --------------------------------------------------------------------
  21-Feb-2004 01:52 5.2.3790.132 782,848 Scesrv.dll    IA-64
  20-Jan-2004 00:53          271 Branches.inf
  21-Feb-2004 04:25         9,766 Kb320099.cat
  21-Feb-2004 04:19          354 Updatebr.inf
  21-Feb-2004 04:19         6,275 Update_rtmqfe.inf

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
windows XP Professional รุ่น 32 บิต
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  26-Jan-2004 17:49 5.1.2600.1335 309,760 Scesrv.dll    
windows XP Professional รุ่น 64 บิต
  Date     Time  Version    Size   File name  Platform
  -----------------------------------------------------------------
  26-Jan-2004 17:43 5.1.2600.1335 855,040 Scesrv.dll IA-64

ข้อมูล Service Pack ของ Windows 2000

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version    Size   File name
  --------------------------------------------------------
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4959 123,664 Adsldp.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4851 130,832 Adsldpc.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4016  62,736 Adsmsext.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5201 356,624 Advapi32.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5595 135,952 Dnsapi.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5595  96,016 Dnsrslvr.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5246 145,680 Kdcsvc.dll
  23-Mar-2002 01:50 5.0.2195.5246 199,952 Kerberos.dll
  07-Feb-2002 21:35 5.0.2195.4914  71,024 Ksecdd.sys
  07-Apr-2002 02:13 5.0.2195.5544 503,568 Lsasrv.dll
  07-Apr-2002 02:14 5.0.2195.5544  33,552 Lsass.exe
  08-Dec-2001 02:05 5.0.2195.4745 107,280 Msv1_0.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4917 306,960 Netapi32.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.4979 360,208 Netlogon.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5561 917,264 Ntdsa.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5585 386,832 Samsrv.dll
  30-Jan-2002 02:52 5.0.2195.4874 128,784 Scecli.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5615 299,792 Scesrv.dll
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5525  48,400 W32time.dll
  03-Apr-2002 02:51 5.0.2195.5525  56,592 W32tm.exe
  19-Apr-2002 21:22 5.0.2195.5011 125,712 Wldap32.dll 

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เอาตัวบ่งชี้ความปลอดภัย orphaned (sid) จากรายการของบัญชีที่จะต้องมีการกำหนดค่า โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'สำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ

ถ้าการประมวลผลนโยบายการรักษาความปลอดภัยหยุดทำงานเสร็จสมบูรณ์ได้เนื่องจากของปัญหานี้ วิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้มีผลจนกว่าคุณเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows 2000 Service Pack 3

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง hotfix หลายตัวโดยบูตใหม่ครั้งเดียว ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
296861วิธีการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงของ Windows หรือโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมากโดยเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ครั้งเดียว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320099 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsecurity kbwin2000sp3fix kbmt KB320099 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320099

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com