การติดตั้ง.NET Framework ล้มเหลว และไม่ต้องการเอาออกด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320112 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.0.3705 ล้มเหลวเนื่องจากการดับการใช้พลังงานที่ไม่คาดคิดหรือติดตั้งอื่น ๆ โหมดความล้มเหลว คุณอาจจะต้องเอา.NET Framework 1.0.3705 ด้วยตนเอง

หมายเหตุ มีป้อนข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเตรียมการสำหรับคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง.NET Framework 1.0.3705 และไม่ใช่ สำหรับการเอาออกเสร็จสมบูรณ์ รุ่นวางจำหน่ายต้นฉบับหรือ Microsoft รุ่นเบต้า .NET framework

การแก้ไข

ขั้นตอนต่อไปนี้เอา.NET Framework 1.0.3705 หลังจากที่ล้มเหลวติดตั้ง แล้วจากนั้น ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งใหม่อีกครั้ง ขั้นตอนต่าง ๆ นอกจากนี้ เอา Microsoft .NET Framework รุ่นทดลองใช้จากคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม ถ้า คุณมี Microsoft .NET Framework ที่ติดตั้งรุ่นทดลองใช้ Microsoft ขอแนะนำ คุณฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ใหม่ และติดตั้ง.NET Framework ใหม่
 1. เอา.NET Framework 1.0.3705 จาก Microsoft แคชของ Windows Installer ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ในการ มุมมอง เลือกเมนู รายละเอียด
  4. คลิกขวา วันปรับเปลี่ยน คอลัมน์ หัวข้อ
  5. คลิก ข้อคิดเห็น
  6. ในการ ข้อคิดเห็น คอลัมน์ ค้นหา แฟ้ม Windows Installer แคชที่แสดง Microsoft .NET Framework (ภาษาอังกฤษ) ที่ RTL x 86 เ.
  7. คลิกขวาแฟ้ม Windows Installer แคช แล้ว คลิก ถอนการติดตั้ง.
  8. ปิดหน้าต่าง
 2. ลบแฟ้มและโฟลเดอร์จากนั้น คอมพิวเตอร์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด System32แล้ว คลิก ตกลง.
  3. ค้นหา และจากนั้น ให้ลบแฟ้ม Mscoree.dll

   คำเตือน อย่าลบแฟ้ม Mscoree.dll บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003
  4. ปิดหน้าต่าง
  5. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  6. ชนิด Microsoft.NETแล้ว คลิก ตกลง.
  7. คลิกสองครั้ง กรอบงานโฟลเดอร์
  8. ลบ v1.0.3705 โฟลเดอร์

   หมายเหตุ ถ้ายังมีการติดตั้ง Microsoft .NET Framework เวอร์ชั่น 1.1.4322 บน คอมพิวเตอร์ คุณต้องเรียกใช้การซ่อมแซมของ.NET Framework รุ่นนั้น ๆ สำหรับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดู "วิธีการซ่อมแซม.NET Framework 1.0.3705 หรือ 1.1.4322" ส่วนของบทความนี้
 3. ลบคีย์รีจิสทรีจาก Windows ด้วยตนเอง รีจิสทรี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ลบคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\PendingUpdates\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v1.0
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET กรอบ Setup\Full\v1.0.3705
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET กรอบ Setup\Product\Microsoft .NET Framework เต็ม v1.0.3705 (1033)
  4. ออกจาก Registry Editor
 4. Zap ข้อมูล Windows Installer จากรีจิสทรีโดย ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Msizap.exe ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. Msizap.exe จะมาพร้อมกับ Microsoft Windows โปรแกรมติดตั้ง SDK เมื่อต้องดาวน์โหลด Windows Installer SDK เยี่ยมชมต่อไปนี้ เว็บไซต์ของ Microsoft:
   http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A55B6B43-E24F-4EA3-A93E-40C0EC4F68E5&displaylang=en
  2. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  3. ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  4. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ CD\Program Files\Microsoft SDK\Binแล้ว กด ENTER
  5. ชนิด Msizap TP {B43357AA-3A6D-4D94-B56E-43C44D09E548 }
  6. หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ Msizap.exe พิมพ์ จบการทำงานจากนั้น กด ป้อน.
  7. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 5. ทำความสะอาดหาเนื้อหาของโฟลเดอร์ชั่วคราว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด % Temp %แล้ว คลิก ตกลง.
  3. ในการ แก้ไข เมนู คลิก เลือก ทั้งหมด.
  4. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก ลบ.
  หมายเหตุ ลบเป็นจำนวนมากในแฟ้มในโฟลเดอร์ชั่วคราว เป็นไปได้
 6. ปิดการใช้งานใด ๆ โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือไฟร์วอลล์ซอฟต์แวร์ หมายเหตุ คุณอาจใช้ที่ระบบกำหนดค่า Utility (Msconfig.exe) เพื่อ ทำคลีนบูตคอมพิวเตอร์ แล้ว ปิดบริการใด ๆ ที่ไม่จำเป็นใช้งาน
 7. ดาวน์โหลด และติดตั้ง.NET Framework 1.0.3705 เมื่อต้องทำ นี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D7158DEE-A83F-4E21-B05A-009D06457787&displaylang=en
 8. ถ้ามีการติดตั้ง.NET Framework 1.1.4322 คอมพิวเตอร์ คุณต้องเรียกใช้การซ่อมแซมของ.NET Framework 1.1.4322 การปรับปรุงเฉพาะ แฟ้มที่ถูกย้อนกลับการติดตั้ง

วิธีการซ่อมแซม.NET Framework 1.0.3705 หรือ 1.1.4322

 1. V1.0.3705 Microsoft .NET Framework ที่ผ่านการซ่อมแซม แคชของแฟ้ม Windows Installer
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ชนิด โปรแกรมติดตั้งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ในการ มุมมอง เมนู คลิก รายละเอียด.
  4. คลิกขวา วันปรับเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์แล้วคลิก และ ข้อคิดเห็น.
  5. ในการ ข้อคิดเห็น คอลัมน์ ค้นหา แคชแฟ้ม Windows Installer ที่แสดงMicrosoft .NET Framework (ภาษาอังกฤษ) ที่ RTL x 86 เ
  6. คลิกขวาแฟ้ม Windows Installer แคช และ แล้ว คลิก ถอนการติดตั้ง.
  7. ปิดหน้าต่าง
 2. ซ่อมแซม.NET Framework 1.0.3705 โดย การพรอมต์คำสั่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาวัตถุดิบติดตั้งต้นฉบับ
   • ถ้าคุณได้ติดตั้ง.NET Framework 1.0.3705 จากซีดีหรือดีวีดี ให้ใส่แผ่นดิสก์ในซีดีรอมหรือดีวีดีรอม ไดรฟ์
   • ถ้าคุณดาวน์โหลด.NET Framework 1.0.3705 ดาวน์โหลดอีกครั้ง และจากนั้น บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   • ถ้าคุณได้ติดตั้ง.NET Framework 1.0.3705 จากไดรฟ์เครือข่าย เชื่อมต่อใช้ร่วมกัน
  2. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
   • Microsoft Windows 98, Edition Millennium ของ Microsoft Windows หรือ Microsoft Windows NT
    1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
    2. ชนิด คำสั่งและ แล้ว คลิก ตกลง.
   • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
    1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
    2. ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ InstallationSource\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"จากนั้น กด ป้อน
 3. ซ่อมแซม.NET Framework 1.1.4322 โดย การพรอมต์คำสั่ง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. ค้นหาวัตถุดิบติดตั้งต้นฉบับ
   • ถ้าคุณได้ติดตั้ง.NET Framework 1.1.4322 จากซีดีหรือดีวีดี ให้ใส่แผ่นดิสก์ในซีดีรอมหรือดีวีดีรอม ไดรฟ์
   • ถ้าคุณดาวน์โหลด.NET Framework 1.1.4322 ดาวน์โหลดอีกครั้ง และจากนั้น บันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณ
   • ถ้าคุณได้ติดตั้ง.NET Framework 1.1.4322 จากไดรฟ์เครือข่าย เชื่อมต่อใช้ร่วมกัน
  2. เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
   • Microsoft Windows 98, Edition Millennium ของ Microsoft Windows หรือ Microsoft Windows NT
    1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
    2. ชนิด คำสั่งและ แล้ว คลิก ตกลง.
   • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP
    1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
    2. ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ พิมพ์ InstallationSource\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms % temp%\netfx.msi"จากนั้น กด ป้อน
สิ่งสำคัญ เมื่อต้องการซ่อมแซม Microsoft .NET Framework ที่มาพร้อมกับ ระบบปฏิบัติการ คุณต้องใช้ตัวเลือกการซ่อมแซมหรือเลือกที่จะติดตั้งใหม่นั้น ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการ Microsoft .NET Framework:
 • Microsoft Windows Server 2003

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการซ่อมแซม .NET framework ใน Windows Server 2003 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  830646วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 บน Microsoft Windows Server 2003
 • Windows XP การแท็บเล็ตพีซี Edition
 • Windows XP Media Center Edition

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นต่าง ๆ ของการ .NET framework แวะไปที่เว็บของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้ ไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320112 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.0
Keywords: 
kbprb kbmt KB320112 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320112

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com