วิธีการ: การปิดใช้งานคุณลักษณะการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติใน Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320154 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการอธิบายทีละขั้นตอนนี้ จะอธิบายวิธีการปิดใช้งานคุณลักษณะการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติใน Windows XP

Windows XP มีตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อป ซึ่งจะติดตามการใช้ไอคอนบนเดสก์ท็อปของคุณ และเสนอที่จะเอาไอคอนที่คุณไม่ค่อยได้ใช้ออกจากเดสก์ท็อปเป็นระยะๆ บางไอคอนอยู่บนเดสก์ท็อปเนื่องจากคุณสร้างไอคอนเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อเป็นวิธีลัดในการเปิดโปรแกรมหรือเอกสาร บางไอคอนก็เกิดขึ้นจากการที่โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์วางไอคอนเหล่านั้นไว้บนเดสก์ท็อป

ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อป จะทำงานทุกๆ 60 วัน โดยจะตรวจสอบวันที่ที่มีการเข้าถึงทางลัดบนเดสก์ท็อปครั้งล่าสุด และแสดงรายการของไอคอนทั้งหมดพร้อมกับเครื่องหมายถูกที่อยู่ข้างหน้าชื่อของไอคอนแต่ละตัวที่ไม่ได้ถูกใช้งานในช่วง 60 วัน คุณสามารถยกเลิกการเลือกไอคอนใดๆ ที่คุณต้องการเก็บไว้บนเดสก์ท็อป ส่วนไอคอนอื่นๆ ที่มีเครื่องหมายถูกจะถูกตัวช่วยสร้างเอาออกจากเดสก์ท็อป

อย่างไรก็ตาม ไอคอนเหล่านั้นไม่ได้ถูกลบออกไป เพียงแต่ย้ายไปอยู่ในอีกโฟลเดอร์หนึ่ง และคุณสามารถนำไอคอนเหล่านั้นกลับไปวางไว้บนเดสก์ท็อปหากคุณต้องการ โฟลเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติในครั้งแรกที่ตัวช่วยสร้างเอาไอคอนออกจะอยู่ที่ C:\Documents and Settings\UserName\Desktop\Unused Desktop Shortcuts

หมายเหตุ: Windows XP จะวางทางลัดไว้ในโฟลเดอร์นี้บนเดสก์ท็อป

การปิดใช้งานคุณลักษณะการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อปโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติทุกๆ 60 วันของตัวช่วยสร้าง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป แล้วคลิก คุณสมบัติ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการแสดงผล
  2. คลิกแท็บ เดสก์ท็อป
  3. คลิก กำหนดเดสก์ท็อปเอง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่บนเดสก์ท็อป
  4. คลิกเพื่อล้างกล่องกาเครื่องหมาย เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อปทุก 60 วัน
  5. คลิก ตกลง สองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ
เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างด้วยตนเอง ให้คลิก ล้างข้อมูลบนเดสก์ท็อปเดี๋ยวนี้ บนกล่องโต้ตอบ รายการที่อยู่บนเดสก์ท็อป คุณสามารถทำการล้างข้อมูลด้วยตนเองได้ทุกเมื่อ แม้ว่าคุณไม่ได้ปิดใช้งานตัวช่วยสร้างก็ตาม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320154 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2550 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbhowto kbhowtomaster kbenv KB320154

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com