NASıL YAPıLıR: Windows 2000'de Active Directory'de bilgisayar hesapları Yönet

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 320187 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. 13 Temmuz 2010 üzerinde Windows 2000 Destek sonlandırıyor.Windows 2000 End-of-Support Solution Center, Windows 2000'den geçiş stratejisini planlama bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Support Lifecycle Policy "konusuna bakın.
Duyuru
Bu makalede, Windows 2000 için geçerlidir. 13 Temmuz 2010 üzerinde Windows 2000 Destek sonlandırıyor.Windows 2000 End-of-Support Solution Center, Windows 2000'den geçiş stratejisini planlama bir başlangıç noktasıdır. Daha fazla bilgi için Microsoft Support Lifecycle Policy "konusuna bakın.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bir bilgisayar hesabının bir etki alanı yöneticisi tarafından oluşturulan bir hesaptır. Bilgisayar hesabının, etki alanındaki bilgisayarı benzersiz olarak tanımlar. Windows bilgisayar hesabı etki alanına katılan bilgisayar adıyla aynıdır. Bu makalede, Active Directory'deki bilgisayar hesaplarını yönetme yöntemleri açıklanmaktadır.

Nasıl yapılır: bilgisayar hesaplarını yönetme

Bir bilgisayar hesabı ekleyin.

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır ' ı kullanmayı düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarı eklemek istediğiniz kapsayıcıyı tıklatın.
 3. Bilgisayarları veya bilgisayar ekleme, Yeni ' nin üzerine gelin ve sonra bilgisayar ' ı tıklatın, istediğiniz kapsayıcıyı sağ tıklatın.
 4. Bilgisayar adı. ÖNEMLI yazın: varsayılan etki alanı ilkesi ayarları, bir etki alanına bilgisayar hesabı eklemek yalnızca Domain Admins grubunun üyeleri izin verir. Farklı bir kullanıcı veya grup, bu bilgisayarı etki alanına ekleyebileceğiniz belirtmek için Değiştir ' i tıklatın.

  Notlar:
  • Bir bilgisayar ve bir bilgisayarın ait olduğu etki alanının tam bilgisayar adını değiştirmek veya görüntülemek için masaüstünde, Bilgisayarım ' ı sağ tıklatın, sonra da Özellikler ' i tıklatın ve Ağ kimliği sekmesini tıklatın.
  • Etki alanına bilgisayar eklemek için bir kullanıcı veya grubu izin vermek için ek iki yolu vardır: sağ Ekle bilgisayar kullanıcıları vermek için bir grup ilkesi'ni kullanın veya bunları bilgisayar nesneleri oluşturmaya izin vermek istediğiniz kuruluş birimi için kullanıcı veya grubun bilgisayar nesneleri Oluştur izni verin.
  • Oluşturmakta olduğunuz hesabı kullanan bilgisayar Windows 2000'den önceki bir sürümünü çalıştırıyorsa, Bu bilgisayar hesabını Windows 2000 öncesi bilgisayar olarak ata onay kutusunu seçmek için tıklatın.
  • Bu bilgisayar hesabını Windows 2000 öncesi bilgisayar olarak ata onay kutusunu yeni bir bilgisayar adına göre bir parola atar. Bu onay kutusunu seçmezseniz, rasgele bir parola atanır.
  • Bilgisayar bir etki alanı denetleyicisi için yeni oluşturulan bir hesapla yedek bir bilgisayar olarak kullanmayı planlıyorsanız, Bu bilgisayar hesabını yedek etki alanı denetleyicisi olarak ata ' yı tıklatın.
Bir komut kullanarak bir bilgisayar hesabı eklemek için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakini yazın ve ENTER tuşuna basın
dsadd computer ComputerDN
ComputerDN bilgisayarın ayırt edici adı eklemek istediğiniz. Ayırt edici adı, dizin konumunu belirtir. Komut isteminde bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için <a0></a0>, yazın dsadd computer /?.

Not: bir bilgisayar hesabının özelliklerini değiştirmek için <a0></a0>, dsmod computer komutu kullanın.

Bir gruba bir bilgisayar hesabı ekleme

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır ' ı kullanmayı düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümündeki bilgisayarlar ' ı tıklatın ve bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.
 4. Üye sekmesinde, <a3>Ekle</a3>'yi tıklatın.
 5. Bilgisayarı eklemek istediğiniz grubu tıklatın ve sonra Ekle ' yi tıklatın.
  Bilgisayarı birden çok gruba eklemek için <a0></a0>, CTRL tuşuna basın ve bilgisayarı eklemek istediğiniz grubu tıklatın ve sonra Ekle ' yi tıklatın. Notlar:
  • Bir bilgisayarı bir gruba eklediğinizde, o gruptaki tüm bilgisayar hesaplarını izni vermek ve bu gruptaki tüm hesaplarda Grup ilkesi ayarlarını filtrelemek için sağlar.
  • Bir bilgisayarı bir gruba eklemek için <a0></a0>, belirli bir gruba bilgisayar da sürükleyebilirsiniz.
Bir komut kullanarak, bir gruba bilgisayar hesabı eklemek için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakini yazın ve ENTER tuşuna basın
dsmod group GroupDN - addmbr ComputerDN
ComputerDN bilgisayarın ayırt edici adını, eklemek istediğiniz yere (dizin konumu ayırt edici adını belirtir), ve <a0>GroupDN bilgisayar nesnesini eklemek istediğiniz grup nesnesinin ayırt edici adlarını belirtir. Komut isteminde bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için <a0></a0>, yazın dsmod group /?.

Bir bilgisayar hesabı silme

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da <a2>Sil</a2>'i tıklatın.

Bir bilgisayar hesabı bulma

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Tüm etki alanı aramak isterseniz, konsol ağacında etki alanı düğümünü sağ tıklatın ve sonra da <a2>Bul</a2>'ı tıklatın.
  Veya, biliyorsanız, kuruluş birimi içinde bilgisayardır konsol ağacında bir kuruluş birimini sağ tıklatın ve sonra da <a2>Bul</a2>'ı tıklatın.
 3. Bul, bilgisayarlar ' ı tıklatın.
 4. Adı alanına, bulmak istediğiniz bilgisayarın adını yazın.
 5. Yalnızca etki alanı denetleyicilerini bulmak için <a0></a0>, Etki alanı denetleyicisirolünü, Ek Yardım düğmesini tıklatın.
  Veya, yalnızca iş istasyonlarını ve sunucularını (etki alanı denetleyicileri değil) bulmak için <a0></a0>, iş istasyonları ve sunucularrolü tıklatın.
 6. Şimdi Bul'u tıklatın. Not: daha güçlü arama seçenekleri için <a2>Gelişmiş</a2> sekmesini tıklatın.

Uzak bir bilgisayarı Yönet

Not: Bu görevi gerçekleştirmek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olmanız gerekmez. Bu nedenle, en iyi güvenlik uygulaması olarak, yönetici kimlik bilgileri olmayan bir kullanıcı olarak, bu görevi gerçekleştirmek düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra Yönet ' i tıklatın.

  Bilgisayar Yönetimi'ni başlatır. Bilgisayar Yönetimi'nden uzak bilgisayarları yönetebilirsiniz. Yerel bilgisayardaki Bilgisayar Yönetimi'ni kullanarak bilgisayar özelliklerini değiştirmek için veya belirli bilgileri görüntülemek için yönetici kimlik bilgilerine sahip olması gerekir. Not:

Bilgisayar hesabı özelliklerini değiştir

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da Properties ' i tıklatın.

Bir bilgisayar hesabı taşıma

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır ' ı kullanmayı düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da <a2>Taşı</a2>'ı tıklatın.
 4. Taşıma iletişim kutusunda etki alanı düğümünü tıklatın.
 5. Bilgisayarı taşımak istediğiniz klasörü tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın. Notlar:
  • Account Operators grubu üyeleri bilgisayar hesaplarını, kuruluş birimlerine ancak değil, yerleşik veya bilgisayarlar gibi varsayılan kapsayıcılara taşıyabilirsiniz. Bununla birlikte, Account Operators bilgisayar hesaplarını etki alanı denetleyicileri kuruluş birimine taşıyamazsınız, ancak bilgisayar hesaplarını etki alanı denetleyicileri kuruluş biriminden taşıyabilirsiniz.
  • Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları, bilgisayar hesaplarını etki alanları arasında taşınamaz. Etki alanları arasında bilgisayar hesabı olan Movetree'yi kullanın taşımak için <a0></a0>, Active Directory destek araçlarından biri.

Bir bilgisayar hesabı Sıfırla

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır ' ı kullanmayı düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümündeki bilgisayarlar ' ı tıklatın ve bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da Hesabı Sıfırla'yı tıklatın. Not: bilgisayar hesabı Resetting etki alanına bu bilgisayarın bağlantısını keser ve etki alanına yeniden katın gerekir.
Komut satırı kullanarak bir bilgisayar hesabını sıfırlamak için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakini yazın ve ENTER tuşuna basın
dsmod computer ComputerDN - Sıfırla
sıfırlamak istediğiniz ComputerDN bir ayırt edici adlarını belirtir veya daha fazla bilgisayar, nesneleri. Komut isteminde bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için <a0></a0>, yazın dsmod computer /?.

Bir bilgisayar hesabı [NULL]'ı Kapat

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır'ı kullanmayı göz önünde bulundurun.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da Hesabı devre dışı bırak'ı tıklatın. Not: baş kapalı bir bilgisayar hesabı etki alanı, bu bilgisayarın bağlantısını keser ve bu bilgisayarı etki alanına kimlik doğrulaması kullanamazsınız.
Bir komut kullanarak bir bilgisayar hesabı devre dışı bırakmak için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakini yazın ve ENTER tuşuna basın
dsmod computer ComputerDN '-devre dışı bırakılmış yes
Burada ComputerDN devre dışı bırakmak istediğiniz bilgisayar nesnesinin ayırt edici adlarını belirtir. Komut isteminde bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için <a0></a0>, yazın dsmod computer /?.

Bir bilgisayar hesabı Kapat

Bu yordamı gerçekleştirmek için <a0></a0>, Account Operators grubu, Domain Admins grubunun veya Active Directory'deki Enterprise Admins grubunun bir üyesi olmanız veya size verilmiş olması gerekir veya uygun yetkiyle. En iyi güvenlik uygulaması, bu yordamı gerçekleştirmek için Farklı Çalıştır ' ı kullanmayı düşünün.
 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, etki alanı düğümü altında bilgisayarlar ' ı tıklatın veya bilgisayarın bulunduğu klasörü tıklatın.
 3. Ayrıntılar bölmesinde, bilgisayarı sağ tıklatın ve sonra da Hesap Etkinleştir'i tıklatın.
Bilgisayar hesabında bir komut kullanarak açmak için <a0></a0>, komut isteminde aşağıdakini yazın ve ENTER tuşuna basın
dsmod computer ComputerDN '-devre dışı bırakılmış no
Burada ComputerDN devre dışı bırakmak istediğiniz bilgisayar nesnesinin ayırt edici adlarını belirtir. Komut isteminde bu komutun söz diziminin tamamını görüntülemek için <a0></a0>, yazın dsmod computer /?.

Bir bilgisayarı farklı bir DNS adı'nı kullanmak izin ver

 1. Başlat ' ı tıklatın, Programlar ' ın üzerine gelin, Yönetimsel Araçlar ' ın üzerine gelin ve sonra Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı tıklatın.
 2. Konsol ağacında, Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı sağ tıklatın ve sonra da etki alanına bağlan ' ı tıklatın.
 3. Etki alanı, etki alanı adını yazın veya bilgisayarları farklı DNS adlarını kullanmak izin vermek istediğiniz etki alanını bulmak için Gözat ' ı tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 4. Active Directory Kullanıcıları ve bilgisayarları'nı sağ tıklatın, Görünüm ' ün üzerine gelin ve sonra da Gelişmiş Özellikler ' i tıklatın.
 5. Etki alanı adını sağ tıklatın ve sonra da Özellikler ' i tıklatın.
 6. Güvenlik sekmesini tıklatın, Ekle ' yi tıklatın, Self grubu tıklatın, Ekle ' yi tıklatın ve sonra Tamam ' ı tıklatın.
 7. Gelişmiş ' i tıklatın, Self ' ı tıklatın ve Görüntüle/Düzenle</a1>'ı tıklatın.
 8. Özellikler</a0> sekmesinde, Uygula, bilgisayarnesneleri tıklatın.
 9. Izinler, DNSHostName için Yaz ' ı tıklatın ve sonra izin ver onay kutusunu. dikkat seçmek için tıklatın: varsayılan güvenlik bu şekilde değiştirme göre bir bilgisayar için seçilen etki alanına katılan bir şansınız yoktur etki alanı, kötü niyetli bir kullanıcı tarafından işletilen ve farklı bir adla hizmet asıl adı özniteliği aracılığıyla kendisini tanıtma mümkün olabilir.

  Not: Bu yordam, ayrıca bilgisayarlara 15 bayttan daha uzun DNS ana bilgisayar adları izin verir.

Özellikler

Makale numarası: 320187 - Last Review: 30 Ekim 2006 Pazartesi - Gözden geçirme: 3.3
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto kbhowtomaster KB320187 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:320187

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com