อัพเดสิทธิ์ที่สืบทอดมาจะไม่ตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

การเข้าถึงตัวควบคุมรายการ (ACL) อาจแสดงสิทธิ์ที่มีการทำเครื่องหมายว่ามีการสืบทอดมาจากวัตถุแม่ แต่หลักเองอาจไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ใน ACL ของการกำหนดค่า โปรดสังเกตว่า อาการนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าสิ่งที่สืบทอดยังคงเปิดใช้งาน เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในภายหลังเพื่อ ACL ของโฟลเดอร์หลักทำให้ ACL ของลูกที่ได้รับสิทธิ์ที่สืบทอดมา นอกจากนี้ยัง ความพยายามในการเปลี่ยนแปลง ACL ของลูกใด ๆ ทำให้สิ่งที่สืบทอดถูกประยุกต์ใช้ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่ทำเครื่องหมาย ACL เป็นได้รับการป้องกันจากสิ่งที่สืบทอด) ลักษณะการทำงานนี้อาจ surprising ถ้าสถานะของสิ่งที่สืบทอดได้ไม่ถูกบันทึกไว้ก่อนที่คุณเริ่มแก้ไข ACL

หมายเหตุ:ลักษณะการทำงานนี้ไม่สามารถมีสาเหตุมาจากการย้ายโฟลเดอร์เมื่อคุณกำลังเรียกใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista การดำเนินการย้ายในขณะนี้ทำงานเนื่องจากโฟลเดอร์หรือแฟ้มสามารถสืบทอด ACL ของแฟ้มหรือโฟลเดอร์เป้าหมาย โฟลเดอร์หรือแฟ้มยังมีสิทธิ์ที่มีการทำเครื่องหมายว่ามีการสืบทอดมาจากวัตถุแม่ นี่คือการเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบจาก Windows XP ไปยัง Windows Vista และ Windows Server 2008

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากการย้ายโฟลเดอร์ เมื่อคุณย้ายโฟลเดอร์ ACL จะไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีการปรับปรุงสิทธิ์ที่สืบทอดมา หมายเหตุว่า "ย้าย" ในบริบทของบทความนี้หมายถึง เสมอเพื่อย้ายภายในไดรฟ์ข้อมูลเดียวกัน

เมื่อคุณย้ายแฟ้มหรือโฟลเดอร์ ACL ถูกย้ายด้วย และจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ แม้ว่าจะเปิดใช้งานสำหรับโฟลเดอร์นี้สิ่งที่สืบทอด สิทธิ์ที่สืบทอดมาจะไม่ปรุง ACL จะถูกปรับปรุงในครั้งถัดไปที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ และนี้เป็นบังคับแม่เพื่อเผยแพร่ของสิทธิ์

ลักษณะการทำงานนี้อาจจะมีสาเหตุจาก:
 • การตั้งค่าสิทธิ์ของโฟลเดอร์หลัก โดยใช้ CACLS ไม่แพร่กระจายไปยังโฟลเดอร์ย่อย หมายเหตุที่นั้น/tอ็อพชันไม่ได้หมายความ เพื่อเผยแพร่สิทธิการได้ โดยการใช้สิ่งที่สืบทอด แต่ การเขียนทับ acl ทั้งหมด
 • การตั้งค่าสิทธิ์ของโฟลเดอร์หลัก โดยใช้ API ที่ไม่อัตโนมัติแพร่กระจายสิ่งที่สืบทอด (เช่น Adssecurity.dll)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  266461รับช่วงอัตโนมัติ HOWTO:Set ของการอนุญาต - ADSI โฟลเดอร์/แฟ้ม
 • คืนค่าจากสำเนาสำรองไปยังตำแหน่งอื่น

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ที่ไม่คาดคิด ตั้งค่า ACL ของแฟ้ม/โฟลเดอร์ก่อนที่จะย้ายเมื่อคุณต้องการรักษาการตั้งค่า "ป้องกัน" ปรับมิฉะนั้น ด้วยตนเองปรุง ACL ของแฟ้ม/โฟลเดอร์ย้าย โดยใช้ตัวแก้ไข ACL explorer ปิดใช้งาน และไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดเปิดใช้งานอีกครั้งเพื่อบังคับให้ ACL ต้องการปรับปรุง มีสิทธิ์ในการสืบทอดสิทธิ์ คุณยังอาจใช้ VBScript แบบเพื่อการทำให้กระบวนการนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
279682HOWTO: ใช้ ADsSecurity.dll หากต้องการเพิ่มข้อ ACE ในโฟลเดอร์ NTFS

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ ลักษณะการทำงานนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนการออกแบบใน Windows Vista

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. สร้างโฟลเดอร์ "test1" ด้วย "ทุกคน: อ่าน" และ "ผู้ใช้: เปลี่ยน" สิทธิ์
 2. สร้างโฟลเดอร์ย่อย "test1\sub" และเปิดใช้งานการสืบทอดจากหลัก (ค่าเริ่มต้น) โฟลเดอร์นี้ควรแสดง "ทุกคน: อ่าน" และ "ผู้ใช้: เปลี่ยน" เป็นสิทธิ์ที่สืบทอดมา
 3. สร้างโฟลเดอร์อื่น "test2" ที่ มีสิทธิ์ "ผู้ดูแลเต็ม: ตัวควบคุม" เท่านั้น
 4. ย้ายโฟลเดอร์ย่อยของ "ย่อย" ถึง "test2"
 5. ดูสิทธิ์บน "test2\sub" เห็น "ทุกคน: อ่าน" และ "ผู้ใช้: เปลี่ยน" เป็นสืบทอดสิทธิ์ถึงแม้ว่าสิทธิ์ของผู้ปกครอง "ผู้ดูแลเต็ม: ตัวควบคุม"
 6. เพิ่มผู้ใช้กลุ่ม/รายอื่น (เช่นบัญชี guest) ACL ของ "ย่อย" อนุญาตให้ ตัวอย่างเช่น อ่านการเข้าถึงโดยใช้ตัวแก้ไข ACL explorer หลังจากที่คุณคลิกนำไปใช้, "ทุกคน: อ่าน" และ "ผู้ใช้: เปลี่ยน" จะถูกเอาออก และมีแสดงเฉพาะ "ผู้ดูแลเต็ม: ควบคุม" เป็นสิทธิ์ที่สืบทอดมาอยู่ข้างคุณเพิ่งเพิ่มเข้าไป

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB320246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com