Ustawienie „Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu” jest utracone w przypadku plików .tif

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 320289 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową i upewnić się, że zna się metodę przywracania rejestru w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

W przypadku kliknięcia w programie Internet Explorer łącza do obrazu w formacie Tagged Image File Format (TIF, TIFF) może pojawić się monit o bezpośrednie otwarcie pliku lub zapisanie go. Należy zwrócić uwagę, że może się tak zdarzyć nawet po uprzednim wyczyszczeniu pola wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu. Należy również zwrócić uwagę, że problem opisany w tym artykule dotyczy użytkowników, którzy wcześniej wyczyścili pole wyboru Zawsze pytaj przed otwarciem pliku tego typu.

Przyczyna

W rejestrze oba identyfikatory, TIFImage.Document (domyślny identyfikator ProgID dla rozszerzeń plików .tif i .tiff) oraz Imaging.Document, wskazują ten sam identyfikator CLSID. Jednak ten identyfikator CLSID z powrotem odwołuje się tylko do jednego identyfikatora ProgID (Imaging.Document). OSTRZEŻENIE:

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Używanie Edytora rejestru odbywa się na własną odpowiedzialność.

Aby rozwiązać ten problem, użyj Edytora Rejestru w celu wyświetlenia następującego podklucza rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tif
W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję (Domyślna), a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. W polu Dane wartości wpisz następującą wartość, a następnie kliknij przycisk OK:
Imaging.Document
Użyj Edytora Rejestru w celu wyświetlenia następującego podklucza rejestru:
HKEY_CLASSES_ROOT\.tiff
W prawym okienku Edytora Rejestru kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję (Domyślna), a następnie kliknij polecenie Modyfikuj. W polu Dane wartości wpisz następującą wartość, a następnie kliknij przycisk OK:
Imaging.Document
Zamknij Edytor rejestru.

WAŻNE: Jeśli używasz podglądu grafiki, który obsługuje pliki w formacie Tagged Image File Format (TIFF), na przykład programu Microsoft Imaging w programie Windows 2000, każda z wartości rejestru wymienionych w sekcji „Przyczyna” może ulec zmianie. W wyniku tego problem może wystąpić ponownie.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące podobnego problemu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
319829 Nie można otworzyć pliku TIFF (Tagged Information File Format) w programie Internet Explorer

Właściwości

Numer ID artykułu: 320289 - Ostatnia weryfikacja: 23 stycznia 2006 - Weryfikacja: 3.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 na następujących platformach
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbenv kbui kbprb KB320289

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com