คำอธิบายของคำแนะนำสำหรับการเลือกรูปแบบรูปภาพที่เหมาะสมในโปรแกรม Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320314 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft PowerPoint 2000 ของบทความนี้ ดู272399.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายหัวข้อต่อไปนี้::
 • ต่าง ๆ รูปภาพรูปแบบแฟ้มที่คุณสามารถแทรกลงในโปรแกรม Microsoft Office
 • วิธีการเลือกรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ
 • วิธีการเลือกความลึกที่เหมาะสมของความละเอียดและสีสำหรับรูปภาพของคุณ
กล่าวบทความนี้ไม่ถึง ในรูปแบบแฟ้มต่าง ๆ ความลึกทางเทคนิค และข้อจำกัดของแต่ละรูป บทความนี้แทน แสดงภาพรวมของการใช้หลักของแต่ละรูปแบบรูปภาพ บางข้อดี และข้อเสียของแต่ละรูปแบบ และตัว เช่นความละเอียดของสีและความละเอียด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มกราฟิกที่ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2003 ของคุณสามารถใช้ คลิกผลิตภัณฑ์ของ Microsoft 'วิธีใช้'ในการวิธีใช้เมนู ชนิดชนิดของแฟ้มกราฟิกในผู้ ช่วย Office หรือ Answer Wizard แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่ส่งคืน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของแฟ้มกราฟิกที่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2007 และ Microsoft Office 2010 คลิกปุ่ม Microsoft Office ผลิตภัณฑ์วิธีใช้ (หรือกดแป้น F1 ) ชนิดชนิดของแฟ้มกราฟิกในฟิลด์การค้นหา แล้วคลิกค้นหาเมื่อต้องการดูหัวข้อที่มีการส่งคืน

บทความนี้แบ่งออกเป็นส่วนที่ต่อไปนี้:
 • รูปแบบรูปภาพ
  • รูปภาพ raster
  • รูปภาพ vector


 • ความละเอียดและความลึกของสี
  • การแสดงผลบนหน้าจอ
  • ผลผลิตที่พิมพ์ออกมา


 • อภิธานศัพท์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปภาพรูปแบบ: รูปภาพ Raster

bmp: บิตแมป Windows

บิตแมปของ windows เก็บรูป raster เดียวในความลึกใด ๆ สี จากสีขาวดำ 24-บิต รูปแบบแฟ้มบิตแมป Windows จะเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ ของ Microsoft Windows คุณไม่สนับสนุนการบีบอัดแฟ้ม และไม่เหมาะสมสำหรับเว็บเพจ

ข้อเสียของรูปแบบแฟ้มบิตแมป Windows overall, outweigh ข้อดี สำหรับรูปถ่ายคุณภาพของ ใช้แฟ้ม PNG แฟ้ม JPEG หรือแฟ้ม TIFF แฟ้ม bmp จะเหมาะสมกับรูปพื้นหลังใน Windows

ข้อดี:
 • สนับสนุนแฟ้ม bmp 1 บิตถึงความละเอียดของสี 24 บิต
 • รูปแบบแฟ้ม BMP ไม่เข้ากันได้กับ Windows ที่มีอยู่ต่าง ๆ โปรแกรม โปรแกรมที่เก่ากว่าโดยเฉพาะ
ข้อเสีย:
 • แฟ้ม bmp ไม่สนับสนุนการบีบอัด ซึ่งส่งผลในแฟ้มที่มีขนาดใหญ่มาก
 • แฟ้ม bmp ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บเบราว์เซอร์

PCX: Paintbrush พีซี

สิ่งสำคัญรูปแบบแฟ้ม PCX เท่านั้นได้รับการสนับสนุนในระบบ Office 2003 จะไม่ถูกสนับสนุนในระบบ Office 2007 หรือระบบ Office รุ่นที่ใหม่กว่า

รูปภาพพีซี Paintbrush การเรียกอีก อย่างว่าบิตแมป Z Soft เก็บรูป raster เดียวที่มีความละเอียดของสี รูปภาพ paintbrush จะใช้ในโปรแกรมของ Windows รุ่นก่อนหน้าและโปรแกรม-DOS ใช้โปรแกรมต่าง ๆ มากขึ้น รูปภาพ paintbrush ที่เข้ากันได้กับหลายโปรแกรมในภายหลังได้ รูปภาพ PCX สนับสนุนความยาวที่เรียกใช้การบีบอัดภายในของเข้ารหัส (RLE)

ข้อดี:
 • PCX คือ รูปแบบมาตรฐานผ่านโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ Windows และโปรแกรม-DOS ใช้โปรแกรมจำนวนมาก
 • PCX สนับสนุนการบีบอัดภายใน
ข้อเสีย:
 • PCX ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเว็บเบราว์เซอร์

png: รูปภาพของเครือข่ายที่แบบพกพา

PNG pictures store a single raster image at any color depth. PNG is a platform-independent format.

Advantages:
 • PNG supports high-level lossless compression.
 • PNG supports alpha channel transparency.
 • PNG supports gamma correction.
 • PNG supports interlacing.
 • PNG is supported by more recent Web browsers.
Disadvantages:
 • Older browsers and programs may not support PNG files.
 • As an Internet file format, PNG provides less compression than the lossy compression of JPEG.
 • As an Internet file format, PNG offers no support for multi-image files or animated files. The GIF format supports multi-image files and animated files.

JPEG: Joint Photographic Experts Group

JPEG pictures store a single raster image in 24-bit color. JPEG is a platform-independent format that supports the highest levels of compression; however, this compression is lossy. Progressive JPEG files support interlacing.

The level of JPEG file compression can be increased or decreased. However, image quality is sacrificed for file size. The compression ratio can be as high as 100:1. (The JPEG format comfortably compresses files at a 10:1 to 20:1 ratio, with little picture degradation.) JPEG compression works well with photo-realistic artwork. However, for simpler artwork with fewer colors, sharp levels of contrast, solid borders, or large solid areas of color, JPEG compression does not provide superior results. Sometimes the compression ratio is as low as 5:1, with a high loss of picture integrity. This loss occurs because the JPEG compression scheme compresses similar hues well. But the JPEG compression scheme does not work as well with sharp differences in brightness or with solid areas of color.

Advantages:
 • Superior compression is supported for photographic artwork or realistic artwork.
 • Variable compression allows control of the file size.
 • Interlacing (for Progressive JPEG files) is supported.
 • JPEG is a widely supported Internet standard.
Disadvantages:
 • Lossy compression degrades the original picture data.
 • When you edit and resave JPEG files, JPEG compounds the degradation of the original picture data. This degradation is cumulative.
 • JPEG is not suitable for simpler pictures that contain few colors, broad areas of similar color, or stark differences in brightness.

GIF: Graphics Interchange Format

GIF pictures store single raster image data or multiple raster image data in 8-bits, or 256 colors. GIF pictures support transparency, compression, interlacing, and multiple-image pictures (animated GIFs).

GIF transparency is not alpha channel transparency and cannot support semitransparent effects. GIF compression is LZW compression, at a roughly 3:1 ratio. Animated GIFs are supported in the GIF89a version of the GIF file specification.

Advantages:
 • GIF is a widely supported Internet standard.
 • Lossless compression and transparency are supported.
 • Animated GIFs are prevalent and easy to create with many GIF animation programs.
Disadvantages:
 • GIF supports only a 256-color palette; therefore, detailed pictures and photo-realistic images lose color information and look paletted.
 • Lossless compression is inferior to the JPEG format or the PNG format, in most cases.
 • GIF supports limited transparency and no semitransparent effects or faded effects, such as those that are provided by alpha channel transparency.

TIFF: Tagged Image File Format

TIFF pictures store a single raster image at any color depth. TIFF is arguably the most widely supported graphics file format in the printing industry. TIFF supports optional compression and is not suitable for viewing in Web browsers.

The TIFF format is an extensible format. This means that a programmer can modify the original specification to add functionality or to meet specific needs. Modifying the specification can lead to incompatibilities between different types of TIFF pictures.

Advantages:
 • TIFF is a widely supported format, especially between Macintosh computers and Windows-based computers.
 • Optional compression is supported.
 • The extensible format supports many optional features.
Disadvantages:
 • TIFF is not supported by Web browsers.
 • Extensibility results in many different types of TIFF pictures. Not all TIFF files are compatible with all programs that support the baseline TIFF standard.

Picture formats: Vector pictures

DXF: AutoCAD Drawing Interchange File

The DXF format is a vector-based, ASCII format that the Autodesk AutoCAD program uses. AutoCAD provides highly detailed schematics that are completely scalable.

Advantages:
 • AutoCAD allows you to create highly detailed and precise schematics and drawings.
 • AutoCAD files are popular in the architectural, design, and engraving industries.
Disadvantages:
 • AutoCAD has limited support in Office, which supports AutoCAD versions up through R12.
 • AutoCAD ได้เรียนรู้ที่วาดเส้นโค้ง steep โปรดสังเกตว่า โปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถส่งออกรูปภาพ DXF

cgm: Metafile กราฟิกคอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย CGM metafile vector ข้อมูลและข้อมูลบิตแมป รูปแบบแฟ้ม internationally มาตรฐานที่ใช้ โดยองค์กรจำนวนมากและหน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งการอังกฤษมาตรฐาน Institute (BSI), การอเมริกาชาติมาตรฐาน Institute (ANSI), และในสหรัฐอเมริกาแผนกการป้องกัน ได้
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก CGM จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:
 • cgm คือ รูปแบบมาตรฐานสากล

CDR: CorelDRAW

CorelDRAW ! metafile สามารถประกอบด้วยข้อมูล vector และบิตแมปข้อมูลได้
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก CDR จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:
 • CDR ต่าง ๆ ใช้ในอุตสาหกรรม prepress และอุตสาหกรรมบริบทของศิลปะการออกแบบ
ข้อเสีย:
 • CDR มีจำกัดการสนับสนุนใน Office ซึ่งสนับสนุน CorelDRAW ! รุ่น 6 และรุ่นก่อนหน้า

wmf: Metafile Windows

Windows Metafile เป็นแบบ 16 บิต metafile ที่ประกอบด้วยข้อมูล vector และข้อมูลบิตแมป จะได้รับการออกแบบสำหรับระบบปฏิบัติการของ Windows

ข้อดี:
 • wmf คือ Windows แบบมาตรฐานที่ใช้งานได้ดีกับ Office

EPS: PostScript การสรุป

รูปแบบ Encapsulated PostScript ไม่เป็นลกรรมสิทธิ์ เครื่องพิมพ์คำอธิบายเกี่ยวกับภาษาที่สามารถอธิบายรายละเอียด vector และข้อมูลบิตแมป
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก EPS จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:
 • EPS หากต้องการแสดงถูกต้องบน PostScript ใด ๆ ที่สร้างเครื่องพิมพ์
 • EPS คือ รูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม
ข้อเสีย:
 • บนหน้าจอแสดงอาจไม่ตรงกับการแสดงการพิมพ์ได้ บนหน้าจอแสดงอาจ low-resolution รูปภาพที่แตกต่างกัน หรือเฉพาะตัวยึดรูปได้
 • แฟ้ม EPS จะได้รับการออกแบบที่จะพิมพ์ จะไม่จัดรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดในการแสดงข้อมูลบนหน้าจอ

EMF: Metafile ที่เพิ่มขึ้น

รูปแบบขั้นสูง Metafile คือ รูปแบบ 32 บิตที่ประกอบด้วยข้อมูล vector และข้อมูลบิตแมป รูปแบบนี้ถูกปรับปรุงที่ผ่านการจัดรูปแบบการ Metafile Windows และประกอบด้วยคุณลักษณะเพิ่มเติม เช่นต่อไปนี้:

 • ข้อมูล scaling ที่มีอยู่แล้ว
 • คำอธิบายในตัวที่บันทึกไว้กับแฟ้ม
 • ปรับปรุงใน palettes สีและ independence อุปกรณ์
รูปแบบ EMF คือ extensible รูปแบบ ซึ่งหมายความ ว่า เป็นโปรแกรมเมอร์สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะต้นฉบับ เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน หรือตามที่ต้อง ปรับเปลี่ยนนี้สามารถนำไป incompatibilities ระหว่างชนิดของรูปภาพ EMF

ข้อดี:
 • รูปแบบแฟ้ม extensible
 • คุณลักษณะที่ปรับปรุงที่เปรียบเทียบกับ WMF
ข้อเสีย:
 • หลายชนิดต่าง ๆ EMF extensibility ผลรูปภาพ แฟ้ม EMF ไม่ทั้งหมดเข้ากันได้กับโปรแกรมทั้งหมดที่สนับสนุนมาตรฐาน EMF

PICT: รูปภาพของ Macintosh

แฟ้ม PICT คือ รูปแบบ 32 บิต metafile สำหรับ Macintosh คอมพิวเตอร์ PICT แฟ้มใช้การบีบอัดเรียกใช้ความยาวเข้ารหัส (RLE) ภายในข้อมูล ซึ่ง reasonably ด้วยการทำงาน แฟ้ม PICT สนับสนุนการบีบอัด JPEG ถ้ามีการติดตั้ง QuickTime(macintosh เท่านั้น).
หมายเหตุ:ใน Office 2007 รูปแบบแฟ้มกราฟิก PICT จำเป็นต้องใช้ตัวกรองกราฟิก

ข้อดี:
 • PICT ไม่เหมาะสมที่สุดแฟ้มรูปแบบสำหรับบนหน้าจอแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ Macintosh
 • PICT คือ รูปแบบการพิมพ์ที่ดีที่สุดจะใช้เมื่อคุณพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ Macintosh ไปยังเครื่องพิมพ์ไม่ใช่ PostScript
ข้อเสีย:
 • แบบอักษรอาจจะแสดงอย่างไม่ถูกต้องเมื่อมีแพลตฟอร์มหว่างที่ย้าย
 • quicktime ต้องถูกติดตั้งเมื่อต้องการดูแฟ้ม PICT บางอย่างถูกต้อง

ความลึกที่ความละเอียดและสี

ส่วนนี้อธิบายความละเอียดของสีที่เหมาะสมและความละเอียดของรูปภาพ raster ถ้าคุณบันทึกรูปภาพ ด้วยความละเอียดที่ถูกต้องและการตั้งค่าสี คุณสร้างแฟ้มขนาดเล็ก แฟ้มที่เล็กกว่าหมายถึง เอกสารที่มีขนาดเล็ก รวดเร็วขึ้นและงานนำเสนอ อยู่ในดอกเบี้ยที่ดีที่สุดของคุณเพื่อทำให้รูปภาพขนาดเล็กมากที่สุด นี้ภายในข้อกำหนดของการใช้รูปภาพของคุณ

การแสดงผลบนหน้าจอ

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขของสีการใช้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่
1 (ขาวดำ)แฟ้ม GIF ที่พิกเซล 72 ต่อนิ้ว (ppi)GIF at 72 pixels per inch (ppi)
16GIF at 72 ppiGIF at 72 ppi
256 (simple picture)*GIF at 72 ppiGIF at 72 ppi
256 (complex picture)*JPEG at 72 ppiJPEG at 72 ppi
More than 256JPEG or PNG at 72 ppiJPEG, PNG, or TIFF at 72 ppi


หมายเหตุ:Microsoft recommends a resolution of 72 pixels per inch, because most monitors have between 60 pixels and 80 pixels per inch. Saving at a higher resolution does not result in a higher-quality display, because your monitor cannot display more pixels than physically exist in the monitor. You should calculate the points per inch according to the completed size of your picture, not the original size. For example, if you are scanning an 8.5-by-2-inch letterhead for use on a Web page with a completed width of 2 inches, you can scan at 72 ppi for 2 inches, for a total of 144 pixels. The resulting file looks great when it is sized to 2 inches and is displayed on a monitor.

* หมายเหตุAt 256 colors, JPEG files offer a higher level of compression than GIF files do. However, JPEG compression does not compress some simple files as effectively as GIF compression does.

 • If your picture is grayscale, has large areas of one solid color, or has areas of high contrast (sharp differences between light areas and dark areas), choose the GIF format.

 • If your picture is in color and contains several different colors (hues) that are similar in lightness or darkness (value), choose the JPEG format, because JPEG offers better compression. JPEG compression works according to hue and works well with different hues of a similar value. JPEG compression does not work as well with similar hues at different values.

Printed output

How to create good printed output is a complex subject, because of the vast number of printers that are available and the capability of each printer to produce color output and grayscale output. The primary factor for good printed output is the number of lines per inch (LPI) that your printer is capable of printing.

To print in color or grayscale, a printer must print in halftones. Halftones are arrays of dots that are arranged in a grid and that represent each image pixel as a shade of gray. For a dark gray, most of the dots in the grid are filled in. For a light gray, only a few dots on the grid are filled in. The LPI setting for the printer determines the size of this grid. The higher the LPI, the smaller the grid, and the fewer shades of gray the printer can render.

To print in color, the printer must print overlapping lines of colored dots. Each dot is set at a different angle from the other dots and is slightly offset, so that the dots do not completely cover each other. This measurement is known as the Screen Frequency and is represented in degrees of rotation of the lines of dots that make up that color.

The following table helps you to choose the optimum resolution for scanning, in dots per inch (dpi).

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
Printer typeOutput dpiOutput LPIScanning ppi
Laser printer30055-65120
Laser printer60065-85150
Ink-Jet printer30050-60110
Dye-Sub printer30055-70125
Imagesetter1250+120-150300


To calculate your target scanning resolution, you can multiply the LPI of your printer by two. This is a general rule. To find out the LPI of your printer, see your printer documentation.

หมายเหตุ:You must experiment when you apply the general rule of multiplying the LPI by two. Some printers support very high resolutions. If you save your picture at more than 300 ppi, larger pictures may take up large amounts of disk space and may slow down other operations on your computer. Multiple large pictures in a document can cause a program to stop responding or can cause Windows to stop responding.

The only exception to this rule is pure black-and-white images, or "line art" images. These images use 1 bit to store color information. Scan these images at a 1-to-1 ratio. If you have a 600 dpi printer, scan these images at 600 ppi in Line Art mode.

ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพของคุณอยู่ใน grayscale หรือมีน้อยกว่า 256 สี ใช้รูปแบบ TIFF หรือรูปแบบ GIF รูปแบบ TIFF คือ มาตรฐานของอุตสาหกรรมพิมพ์กราฟิก เนื่องจากรูปแบบ TIFF ไม่ใช้ชุดรูปแบบของการบีบอัด lossy รูปแบบอื่น เช่น JPEG ใช้ชุดรูปแบบของการบีบอัด lossy รูปแบบ tiff สนับสนุนหลายระดับของความโปร่งใส ซึ่งทำรูปแบบอื่น ๆ บางอย่าง

ถ้ารูปภาพมีมากกว่า 256 สี บันทึกรูปภาพในรูปแบบ TIFF หรือรูปแบบ PNG Microsoft แนะนำรูปแบบ PNG ถ้าคุณต้องการให้ความโปร่งใส ถ้าคุณไม่ต้องการความโปร่งใส TIFF ใช้รูปแบบ

Microsoft แนะนำให้ คุณบันทึกรูปภาพของคุณที่ความละเอียดของเครื่องพิมพ์ขนาดรูปภาพที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีหัวจดหมาย 8.5 คูณ 2 นิ้ว และคุณต้องการพิมพ์หัวจดหมายที่มีขนาด 2 นิ้ว ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุน 600 dpi และมี LPI ของ 85 ตั้งค่าความละเอียดของรูปภาพเป็น ppi 150 ที่นิ้ว 2 สำหรับขนาดของพิกเซล 300 x 71

อภิธานศัพท์

 • สถานี alpha: สถานี alpha การอธิบายเกี่ยวกับพื้นที่ของความโปร่งใสของรูปภาพ พื้นที่นี้ของความโปร่งใสทำให้พื้นหลังเพื่อแสดงถึง สถานีที่ alpha ช่วยให้ระดับความโปร่งใส ซึ่งทำให้สามารถใช้ลักษณะพิเศษ semitransparent และลักษณะพิเศษ blended 64,000 มากกว่า
 • ความละเอียดของสี: แบบความละเอียดของสีเป็นหมายเลขของสีในรูปภาพของคุณ สีความลึกที่ถูกจัดประเภท ด้วยความลึกของบิต ถ้าคุณใช้ความละเอียดของสีลง ไม่มีสีเพิ่มเติมในรูปภาพ แต่ความละเอียดของสีลงเพิ่มขนาดแฟ้มของคุณเช่นกัน
  • 1 บิต - ขาวดำเท่านั้น
  • 8 บิต - shades 256 grayscale หรือ 256 สี
  • 16 บิต - สีสูง สี 65,536
  • 24 บิต - สี True สี 16,777,216
  • 32 บิต - สี True สี 4,294,967,296
 • บีบอัด: บีบอัดมีโครงร่างทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้แฟ้มรูปภาพมีขนาดเล็ก โดยการเอาข้อมูลที่ซ้ำซ้อน มีอยู่สองชนิดของการบีบอัด: lossless และ lossy
 • บีบอัด lossless: การบีบอัด lossless เป็นชุดรูปแบบการบีบอัดที่ emphasizes การรักษาความสมบูรณ์ของรูปภาพต้นฉบับ เมื่อรูปภาพจะไม่ถูกบีบอัด มันเก็บรักษาเดียวกันกับความละเอียดและรูปภาพคุณภาพของรูปภาพต้นฉบับ ไม่ถูกบีบอัด
 • บีบอัด lossy: การบีบอัด lossy เป็นชุดรูปแบบการบีบอัดที่ emphasizes ผลิตแฟ้มรูปภาพขนาดเล็ก แม้แต่ในที่ cost ของคุณภาพของรูปภาพ การบีบอัด lossy สามารถผลิตแฟ้มรูปภาพมีขนาดเล็กกว่าการบีบอัด lossless อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณ uncompress รูปภาพ ข้อมูลรูปภาพต้นฉบับบางส่วนหายไป และไม่สามารถกู้คืน
 • ขนาดแฟ้ม: ขนาดแฟ้มกำลัง ultimate จำกัดตัวเมื่อคุณทำงานกับแฟ้มของรูปภาพ ขนาดของแฟ้มเป็นสาเหตุของปัญหาทั่วไปมากที่สุดเมื่อคุณทำงานกับรูปภาพใน Microsoft Office File size is determined by the following factors: picture size, resolution, file format, compression, and color depth.
 • Gamma correction: This is a method to correct the lightness or darkness of pictures, so that the pictures appear with the same brightness on any monitor.
 • Hue: Hue describes the relative amounts of red, green, or blue in a color. For example, both pink and crimson have a red hue.
 • Interlaced: Interlacing is a method to send picture data over the Internet. When a picture is interlaced, the following occurs: After one sixty-fourth of the picture is downloaded, you can see a general image of what the picture looks like. As more of the picture is downloaded, the resolution improves until the whole picture is displayed.
 • Metafile picture: A metafile picture usually contains vector picture information. A metafile picture can contain any kind of picture data, such as a raster picture.
 • Palette: A palette is a list of the colors that are available to a particular picture. Different picture file formats have a different maximum number of colors. If your picture contains more colors than are available in a specific picture format, the extra colors are replaced with colors in the color palette. The colors in the resulting image may look distorted. This is known as a "paletted effect."
 • Pixel: A pixel is a fundamental unit of measurement in a raster-based picture or on a monitor. Both raster pictures and monitors are defined by rows of dots that can be individually assigned a color. These dots are called pixels.
 • Raster picture: A raster picture is a picture that is displayed by defining rows of colored dots that are placed next to each other. Each dot is assigned an individual color.
 • การแก้ไข: Resolution is the amount of picture data in a specific area of a picture. Resolution is usually defined in pixels per inch. The higher the resolution, the more precise and clear the picture is. However, when you increase the resolution, the file size of a picture also increases.
 • Transparency: Transparency is a method that allows areas of a picture to appear transparent, therefore revealing the background. There are several methods of transparency, including alpha channel transparency.
 • ค่า: This property describes the lightness or darkness of a color. For example, pink and baby blue have a similarค่า, although they have different hues.
 • Vector picture: A vector picture is made up of areas that are defined by coordinates and mathematical formulas. This file format is more versatile than a raster picture format, because vector pictures can be scaled to any size. In some cases, vector pictures can be ungrouped into smaller components.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about the graphics file types that are described in this article, visit the following third-party Web sites:
http://www.sanstudio.com/tech/GraphicFileTypes.html

http://scantips.com

http://www.libpng.org/pub/png/

http://www.jpeg.org/public/jpeghomepage.htm

http://www.adobe.com/devnet/opentype/
Microsoft จะให้ข้อมูลติดต่อของบริษัทอื่น เพื่อช่วยให้คุณสามารถขอรับการสนับสนุนทางเทคนิคได้ ข้อมูลติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อกับบริษัทอื่นๆ เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320314 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbformat kbgraphic kbhowto kbmt KB320314 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320314

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com