ID c?a bi: 320397 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi ban sao nhiu tp vao cp gc cua ia khi ng s dung h thng tp NTFS, ban co th nhn c thng bao li sau y khi khi ng may tinh ln tip theo:
NTLDR bi thiu
Bm Ctrl-Alt-Delete khi ng lai.
Nu ban loai bo cac tp ban a sao vao cp gc, chi muc phn b bang tp chinh (MFT) khng giam xung kich thc ban u cua no.

NGUYN NHN

Vn nay co th xay ra nu cp gc MFT bi phn oan nghim trong. Nu cp gc MFT cha nhiu tp, MFT co th bi phn oan, tao ra chi muc phn b b sung. Do nhng tp nay c anh xa theo th t bang ch cai trong cac chi muc phn b, tp NTLDR co th c y ti chi muc phn b th hai. Khi iu nay xay ra, ban nhn c thng bao li c m ta trong phn "Hin tng" cua bai vit.

Thng thng, cac tp khng c ghi vao cp gc. Hin tng nay co th xay ra nu chng trinh thng tao va loai bo cac tp tam thi trong cp gc, hoc nu nhiu tp c sao vao cp gc do s sut.

GI?I PHP

giai quyt vn nay, hay lin h vi Dich vu H tr San phm Microsoft nhn tin ich Bcupdate2.exe. bit thm thng tin v cach lin h Dich vu H Tr San phm cua Microsoft (PSS), hay ghe thm Web site Microsoft sau:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

CCH GI?I QUY?T KHC

giai quyt vn nay, tao ia khi ng khi ng may tinh cua ban.
bit thm thng tin v cach tao ia khi ng cho may tinh chay trn Microsoft Windows XP , bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
305595 Cach tao ia khi ng cho phn hoach FAT hoc NTFS trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

T?NH TR?NG

Microsoft a xac nhn rng y la mt li trong cac san phm cua Microsoft a c lit k phn u cua bai vit nay.
Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.
Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP 2000 Goi dich vu s 4.
Chu y Nu ban cai t goi dich vu Windows XP hoc goi dich vu Windows 2000, ban se khng khc phuc c vn vi ia hin tai. Ban phai chay tin ich cp nht ring ma khi ng. Goi dich vu se chi ghi ma khi ng chinh xac cho cac ia mi.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v chu lin quan, bm s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
318728 Cach g ri thng bao li "Thiu NTLDR" trong Windows 2000 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Thu?c tnh

ID c?a bi: 320397 - L?n xem xt sau cng: 15 Thang Sau 2007 - Xem xt l?i: 8.4
p d?ng
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? kha:
kbwinxpsp2fix kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000sp3fix KB320397

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com