วิธีการซิงโครไนส์บอกรับสมาชิกการจำลองแบบ โดยใช้การสำรองข้อมูลหรือคืนค่าด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 320499 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการซิงโครไนส์กหมุดทำแบบจำลองการบอกรับสมาชิก โดยใช้การสำรองข้อมูลและคืนค่าด้วยตนเอง

ในบางครั้ง คุณไม่เต็มปรับการบอกรับสมาชิกการจำลองแบบ โดยการใช้วิธีการเริ่มต้นได้เนื่องจากสาเหตุที่เป็นไปได้ต่อไปนี้:
 1. ตารางที่มีขนาดใหญ่ที่คุณต้องการโอนย้ายการสมาชิกที่คุณได้
 2. แบนด์วิดท์ของเครือข่ายเท่านั้นสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงส่วนเพิ่ม ดังนั้น BCPs ขนาดใหญ่อาจหมดเวลา
 3. ผู้เผยแพร่เป็นเซิร์ฟเวอร์การผลิต ดังนั้น ธุรกิจจำเป็นต้องใช้เวลาลงไปถูกย่อให้เล็กสุด
ในกรณีเหล่านี้ คุณสามารถใช้สำเนาสำรองของ SQL Server จะสร้างสำเนาของฐานข้อมูลที่เผยแพร่ และจากนั้นคุณสามารถกู้คืนข้อมูลในสมาชิกที่ โดยการทำเช่นนั้น คุณสามารถตั้งค่าการจำลองแบบ และทดสอบการใช้การจำลองแบบ โดยไม่มีการส่งข้อมูล schema หรือผู้ใช้ในเครือข่าย ในส่วนต่อไปนี้แสดงรายการขั้นตอนและข้อควรพิจารณาที่คุณต้องใช้การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับให้ตรงกันด้วยตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การจำลองแบบของทรานแซคชัน

การจำลองแบบของทรานแซคชันเก็บ และการส่งต่อธุรกรรมพอร์ตอนุกรมกับสมาชิกได้ที่ ไม่ใช้ที่มีการจัดส่งไปยังตารางที่มีการเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกในใบสั่งจะถูกส่ง

ด้วยการสมัครสมาชิกใหม่ การจำลองแบบของทรานแซคชันทำเครื่องหมายแต่ละการเปลี่ยนแปลงกับการเผยแพร่ตาราง (หรือตาราง) ในแฟ้มบันทึกของทรานแซคชัน วิธีการจัดส่งการสมัครใช้งานเริ่มต้นล็อกตาราง การส่งออกข้อมูล โดยใช้การbcpโปรแกรมอรรถประโยชน์ unlocks ตารางที่มีการเผยแพร่ และเริ่มการติดตามการเปลี่ยนแปลงไปยังฐานข้อมูลที่เผยแพร่ ใน SQL Server 2000,Snapshot พร้อมกันคุณลักษณะการปรับปรุงในการล็อก Snapshot overhead sql Server 2000 และ SQL Server 7.0 สามารถถ่ายโอนสำเนาชั่วคราว โดยใช้ File Transfer Protocol (FTP) อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้วิธีการสำรองข้อมูลสำหรับสถานการณ์ที่ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่ยอมรับได้

โดยการทำสำรองฐานข้อมูลที่เผยแพร่ และการคืนค่าไปยังสมาชิกได้ คุณสามารถลดเวลาการดำเนินการสร้าง snapshot ของเวลาใช้ในการทำสำรองฐานข้อมูลที่เผยแพร่ได้ สำรองฐานข้อมูลรวมถึงออบเจ็กต์ทั้งหมดที่จะไม่ถ่ายโอนไปที่สมาชิกได้ โดยการจำลองแบบ คุณไม่ได้ทำการโอนย้าย bcp ของตารางในเครือข่าย

มีสองวิธีการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีการแรกใช้การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูลที่เผยแพร่ วิธีการสำรองข้อมูลเต็มเหมาะ ถ้าฐานข้อมูลมีขนาดเล็ก หรือ ถ้าฐานข้อมูลไม่ได้ถูกกำหนดค่าสำหรับโหมดการกู้คืนแบบเต็มรูปแบบ วิธีการที่สองใช้การสำรองข้อมูลการล็อกธุรกรรม และอนุมานว่า คุณได้มีการจับภาพการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบของฐานข้อมูล วิธีสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึกการธุรกรรมการลดเวลาที่ฐานข้อมูลต้องอยู่ในโหมดผู้ใช้เดี่ยว ธุรกรรมการสำรองข้อมูลแฟ้มบันทึกใช้เวลาน้อยกว่าการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ ถ้าคุณมีแผนที่จะใช้วิธีสำรองข้อมูลล็อกธุรกรรม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ถ้าฐานข้อมูลที่มีการเผยแพร่ไม่ทำงานในการกู้คืนแบบเต็มรูปแบบโหมด เปลี่ยนแปลงไปยังโหมดเต็มรูปแบบการกู้คืน
 2. กำลังสำรองฐานข้อมูลที่เผยแพร่
 3. สำรองข้อมูลแฟ้มบันทึกเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการนำขั้นตอนการบอกรับสมาชิก และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในขั้นตอนถัดไป
การตั้งค่าการบอกรับสมาชิก ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. วางฐานข้อมูลที่ถูกประกาศในโหมดผู้ใช้เดียวเพื่อป้องกันไม่ให้เปลี่ยนแปลงที่ถูกสร้างในฐานข้อมูลโดยการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ดังต่อไปนี้:sp_dboption 'DBNAME' ผู้ ' 'ใช้คนเดียว 'true'. ซึ่งป้องกันการเปลี่ยนแปลงจากการถูกสร้างในฐานข้อมูล นี่คือขั้นตอนที่สำคัญ คุณทำแน่ใจว่า ผู้เผยแพร่ยังทำข้อมูลให้ตรงกับสมาชิกได้ที่ คุณต้องหยุดบริษัทตัวแทนการจำลองแบบทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก่อนที่คุณทำงานนี้sp_dboptionกระบวนงานที่เก็บไว้
 2. ถ้าคุณใช้วิธีการสำรองข้อมูลทั้งหมด สำรองฐานข้อมูลที่เผยแพร่ ถ้าคุณใช้วิธีการล็อกธุรกรรม สำรองที่ล็อกธุรกรรมสำหรับฐานข้อมูลที่เผยแพร่
 3. สร้างสิ่งพิมพ์ของคุณที่เป็นสมาชิกใหม่ เลือกไม่เมื่อต้องการส่งข้อมูลและเค้าร่าง
 4. ในขณะที่คุณกำลังตั้งค่าการบอกรับสมาชิก ค้นหาการจัดตารางเวลาของบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายหน้าจอ เปลี่ยนงานจะรันเพียงครั้งเดียว (ซึ่งป้องกันตัวแทนการแจกจ่ายไม่ทำงานจนกว่าหลังจากที่คุณคืนค่าฐานข้อมูล [และการสำรองข้อมูลล็อกธุรกรรม] กับสมาชิกที่)
 5. ลบฐานข้อมูลจากโหมดผู้ใช้เดียว โดยใช้การเรียกกระบวนงานที่เก็บไว้ดังต่อไปนี้:sp_dboption 'DBNAME' 'ผู้ใช้คนเดียว' 'เท็จ'. เนื่องจากการสมัครใช้งานที่มีเซ็ตอัพ การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดส่งต่อไปยังฐานข้อมูลการกระจาย
 6. คืนค่าฐานข้อมูลในสมาชิกได้ที่ ถ้าคุณใช้วิธีการล็อกธุรกรรม คืนค่าการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบและการสำรองข้อมูลล็อกธุรกรรม บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายจะไม่ถูกรันณจุดนี้ ถ้าเป็น มันจะป้องกันฐานข้อมูลกำลังคืนค่า การจัดกำหนดการของบริษัทตัวแทนถูกเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนที่ 4
 7. สร้างแทรก,การปรับปรุงและลบกระบวนงานที่ใช้ในระหว่างการจำลองแบบ คุณสามารถสร้างงบสร้างกระบวนงานสำหรับขั้นตอนเหล่านี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง: (กระบวนการที่แตกต่างขึ้นอยู่กับชนิดของการจำลองแบบและรุ่นของ SQL Server)
  1. สำหรับ SQL Server 2000:sp_scriptpublicationcustomprocs

   เรียกใช้sp_scriptpublicationcustomprocsบนผู้เผยแพร่ ขั้นตอนนี้สร้างข้อความสำหรับกระบวนการจัดเก็บที่จำเป็นในสมาชิกได้ที่ เรียกใช้สคริปต์ที่สร้างขึ้นในฐานข้อมูล subscribing
  2. สำหรับการปรับปรุงทันทีและสมาชิกที่ถูกจัดคิว:sp_script_synctran_commands

   หมายเหตุ:การปรับปรุงทันทีและสมาชิกที่ถูกจัดคิวมีข้อยกเว้นการขั้นตอนที่ 4 คุณต้องเรียกใช้ตัวแทนการจัดจำหน่ายก่อนที่คุณใช้การแสดงผลสำหรับการsp_script_synctran_commandsเมื่อต้องการสมาชิกที่ฐานข้อมูลได้เนื่องจากบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายสร้างตารางที่สนับสนุนที่มีชื่อMSsubscription_agents. หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวแทนการแจกจ่าย ใช้สคริปต์ที่สร้างขึ้นด้วยsp_script_synctran_commandsไปยังฐานข้อมูลสมาชิกได้ นอกจากนี้คุณต้องรันการsp_scriptpublicationcustomprocsกระบวนงานที่เก็บไว้สำหรับสมาชิกทันทีที่ปรับปรุงบนผู้เผยแพร่และสคริปต์ที่สร้างขึ้นในฐานข้อมูล subscribing

  3. คุณต้องใช้การแสดงผลสำหรับsp_script_synctran_commandsไปยังฐานข้อมูลสมาชิก อย่างไรก็ตาม คุณต้องเรียกก่อนใช้บริษัทตัวแทนการแจกจ่ายในการสร้างการตั้งชื่อตารางที่สนับสนุนMSsubscription_agentsจากนั้น คุณสามารถใช้ผลผลิตที่สร้างขึ้นเมื่อคุณเรียกใช้sp_script_synctran_commands. คุณยังต้องเรียกใช้sp_scriptpublicationcustomprocsสำหรับการปรับปรุง Immediate สมาชิกบนผู้เผยแพร่ เรียกใช้สคริปต์ที่สร้างขึ้นในฐานข้อมูล subscribing
  4. สำหรับ SQL Server 7.0:sp_scriptinsproc,sp_scriptdelproc,sp_scriptupdproc,sp_scriptmappedupdproc

   ขั้นตอนเหล่านี้สร้างสคริปต์สำหรับขั้นตอนที่จำเป็นในสมาชิกได้ที่ เรียกใช้สคริปต์เหล่านี้กับฐานข้อมูล subscribing
 8. เริ่มตัวแทนการแจกจ่าย คุณอาจต้องตั้งค่าบริษัทตัวแทนการแจกจ่ายให้รันอย่างต่อเนื่อง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น เพิ่ม-อย่างต่อเนื่องเมื่อต้องการบรรทัดคำสั่งของบริษัทตัวแทนการแจกจ่าย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
299903FIX: sp_scriptpublicationcustomprocs สร้างกระบวนการจำลองแบบที่จัดเก็บไว้

ผสานการจำลองแบบ

หมายเหตุ:การบอกรับสมาชิก synch ไม่ใช่ไม่ได้รับการสนับสนุนสำหรับการบอกรับสมาชิก pull ผสาน

เมื่อคุณใช้การสำรองข้อมูลหรือคืนค่าการตั้งค่าการบอกรับเป็นสมาชิกการผสานสิ่งพิมพ์ด้วยตัวเลือกการซิงค์ไม่มี ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ประกาศฐานข้อมูล และเรียกใช้ตัวแทนการ Snapshot ถ้าฐานข้อมูลได้รับการเผยแพร่ คุณมีการเรียกใช้ตัวแทนการ Snapshot เท่านั้น

  การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำไว้ในผู้เผยแพร่ในตอนนี้จะถูกบันทึกไว้ในตารางระบบการจำลองแบบผสาน
 2. สำรองฐานข้อมูลที่เผยแพร่ และการคืนค่าดังกล่าวบนสมาชิกได้ที่
 3. สร้างการบอกรับสมาชิกใหม่ และจากนั้น เลือกไม่มี สมาชิกที่มีเค้าร่างและข้อมูล.
 4. เรียกใช้ตัวแทนการผสาน

  เมื่อมีการเรียกใช้ตัวแทนการผสาน ก่อนใช้สำเนาชั่วคราวเพื่อสร้างตารางที่จำลองแบบผสาน เปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำไว้นับตั้งแต่มีสร้างสำเนาชั่วคราวถูกนำไปใช้กับสมาชิกได้ที่:
  • หากคุณได้เพิ่มแถวใด ๆ ระหว่างขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการนี้ คุณจะเห็นแถวใหม่เป็นโปรแกรมปรับปรุงในสมาชิกได้ที่ แถวมีอยู่เนื่องจากการคืนค่า ดังนั้น คุณจะเห็นแถวใหม่บนสมาชิกได้ที่
  • ถ้าคุณลบแถวใด ๆ ระหว่างขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการนี้ บริษัทตัวแทนการผสานรายงานว่า ต้องทำการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากแถวไม่มีอยู่บนสมาชิกได้ที่ การสำรองข้อมูลหรือคืนค่าถูกทำหลังจากแถวถูกลบบนผู้เผยแพร่
  • ถ้าแถวถูกปรับปรุงระหว่างขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ในกระบวนการนี้ คุณจะเห็นเหล่านี้เป็นการปรับปรุงบนสมาชิกได้ที่

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมใช้งานการบอกรับเป็นสมาชิกของทรานแซคชันจากการสำรองข้อมูลใน SQL Server 2005 แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms151705.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเตรียมใช้งานการบอกรับสมาชิกการเวียนจากการสำรองข้อมูลใน SQL Server 2005 ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms152488.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 320499 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB320499 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:320499

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com