Numer ID artykułu: 320553 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL320553
WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed modyfikowaniem Rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu z bazy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows XP stacje dysków CD-ROM, DVD-ROM lub CD-ROM R/W mogą nie być widoczne w oknie Mój komputer. Ponadto w miejscach odpowiadających urządzeniom z listy w węźle Stacje CD-ROM w Menedżerze urządzeń mogą być wyświetlane znaki zapytania.

Przyczyna

Zainstalowano nieprawidłowy sterownik urządzenia CD-ROM.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj wymienione poniżej metody w podanej kolejności.

Metoda 1: usuń wpis Rejestru

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Odszukaj następujący podklucz Rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Curretcontrolset/Control/Class/{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
 4. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
 5. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę savedkey, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 6. Kliknij typ danych UpperFilters klucza REG_MULTI_SZ, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu Edycja. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak. UWAGA: Jeżeli brakuje tego typu danych, przejdź do następnej metody.
 7. Kliknij typ danych LowerFilters klucza REG_MULTI_SZ, a następnie kliknij polecenie Usuń w menu Edycja. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk Tak.
 8. Zamknij Edytor Rejestru, a następnie ponownie uruchom komputer.

Metoda 2: zastąp istniejący sterownik

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Jeżeli Panel sterowania jest w widoku kategorii, kliknij kategorię Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij ikonę System.

  lub

  Jeżeli Panel sterowania jest w widoku klasycznym, kliknij dwukrotnie ikonę System.
 3. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij dysk, obok którego jest wyświetlony znak zapytania.
 5. W menu Akcja kliknij polecenie Odinstaluj. Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk OK.
 6. Powtórz kroki od 4 do 5 dla wszystkich innych dysków ze znakami zapytania.
 7. W menu Akcja kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
UWAGA: Jeżeli system Windows XP nie może zlokalizować sterownika urządzenia, może to oznaczać, że nie jest ono obsługiwane w systemie Windows XP. Aby zapoznać się z listą obsługiwanych urządzeń, wyświetl najnowszą listę HCL systemu Windows w poniższej witrynie firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
Mimo że firma Microsoft nie zaleca korzystania z urządzeń, których nazwy nie są wymienione na liście zgodności sprzętu, w niektórych przypadkach można otrzymać sterownik zgodny z systemem Windows XP, kontaktując się bezpośrednio z producentem danego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji na temat kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu z następującej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Więcej informacji

For additional informationabout other problems with CD-ROM and DVD-ROM drives in Windows XP, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
314060 Brak dostępu do stacji dysków CD-ROM oraz komunikaty o treści zawierającej kody błędu 31, 32, 19 lub 39 po odinstalowaniu programu Easy CD Creator w systemie Windows XP
315350 "Incorrect Function" Error Message When You Access the CD-ROM Drive, DVD-ROM Drive, or CD-RW Drive
Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Właściwości

Numer ID artykułu: 320553 - Ostatnia weryfikacja: 9 lipca 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kbprb KB320553

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com