NASıL YAPıLıR: veritabanı, bir tablo oluşturmak ve bir sorgu (SQL Server CE örnek) olarak Çalıştır

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 320785 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, bir tablo, bir veritabanı oluşturur ve kayıtları, bir SQL Server CE veritabanına ekler tarafından adım adım örnek içerir. Örnek yeni bir tablo sorgular ve tabloda kayıtları görüntüler.

SQL Server CE örnek

 1. Yeni bir proje Microsoft eMbedded Visual Basic açık. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Üç komut düğmesi Form1'e ekleyin.
 3. Veritabanı oluşturma için Command1 adlı komut düğmesine ilişkin başlık değiştirin. Tablo oluşturmak için Command2 adlı komut düğmesine ilişkin başlığı değiştirmek. Resim yazısı için Sorguyu ÇalıştırCommand3 adlı komut düğmesine ilişkin değiştirin.
 4. Proje menüsünde Başvurular ' ı tıklatın. Aşağıdaki başvuru seçili olduğundan emin olun:
  DDL Microsoft CE ADO Ext. 3.1
  Microsoft CE SQL Server denetimi 1.0
  Microsoft CE ADO denetim 3.1
 5. Windows CE SDK'ın (ADOCE) ve SQL Server CE bileşenleri için Microsoft ADO karşıdan, Proje menüsünde aygıt olduğundan emin olmak için Özellikler ' i tıklatın. Genel sekmesinde bir Güncelleştirme bileşenler bölümü görürsünüz. Her zaman sıklığını seçin sıklığı Update bileşenleri için birleşik giriş kutusunda'ı tıklatın. Bileşen Update'e bölümünde, Çalışma zamanı dosyaları hem de Proje bileşenleri</a1> onay kutularını seçmek için tıklatın.

Veritabanı oluşturma

Bir veritabanı oluşturmak için <a0></a0>, bu kod örneğini kullanın:

Kopyalama ve aşağıdaki kodu Command1_Click olay yapıştırın:
Dim cat As ADOXCE.Catalog
Set cat = CreateObject("ADOXCE.Catalog.3.1")
cat.Create "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
MsgBox "Database Created"
				


Bir tablo oluşturma

Bir tablo oluşturmak için <a0></a0>, bu kod örneğini kullanın:

Kopyalama ve aşağıdaki kodu Command2_Click olay yapıştırın:
Dim str_Connection As String
Dim cn As ADOCE.Connection

str_Connection = "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
Set cn = CreateObject("ADOCE.Connection.3.1")
cn.Open str_Connection
cn.Execute "Create table table1(id int NOT NULL, field1 nvarchar(1))"
cn.Execute "CREATE UNIQUE INDEX idx1 ON table1(id)"
cn.Execute "insert table1 values (1, 'A')"
cn.Execute "insert table1 values (2, 'B')"
cn.Execute "insert table1 values (3, 'C')"
cn.Close
Set cn = Nothing
MsgBox "Table Created"
				

Tablo sorgusu nasıl kullanılır

Daha önce oluşturduğunuz tablosunu sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Kopyalama ve aşağıdaki kodu Command3_Click olay yapıştırın:
  Dim cn As ADOCE.Connection
  Dim rs As ADOCE.Recordset
  Set cn = CreateObject("ADOCE.Connection.3.1")
  Set rs = CreateObject("ADOCE.Recordset.3.1")
  cn.Open "Provider=Microsoft.SQLSERVER.OLEDB.CE.1.0; data source=\DATAB.sdf"
  rs.Open "select * from table1 where field1='A'", cn, adOpenKeyset, adLockReadOnly
  Dim x As Integer
  x = 0
  For x = 0 To rs.RecordCount - 1
    MsgBox rs(1).Value
    rs.MoveNext
  Next
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  cn.Close
  Set cn = Nothing
  					

 2. Projeyi kaydedin ve sonra bir öykünücüsü veya aygıt aracılığıyla projeyi çalıştırın.
 3. Veritabanı oluşturma komut düğmesini tıklatın.
 4. <a0>Tablo Oluştur</a0> komut düğmesini tıklatın.
 5. <a0>Sorgu Çalıştır</a0> komut düğmesini tıklatın. "A" karakterini gösteren bir ileti kutusu unutmayın.

Referanslar

SQL Server CE Books Online'da; konu: "Hata işleme"

Ek bilgi için, aşağıdaki Microsoft Web sitelerini ziyaret edin:

Troubleshooting SQL Server CE Connectivity Issues

SQL Server CE 1.1 Service Pack 1 Update

Özellikler

Makale numarası: 320785 - Last Review: 3 Ocak 2007 Çarşamba - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition 1.1
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition 1.1 Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2000 Windows CE Edition 1.1 SP1 Update
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbgraphxlink kbhowto kbhowtomaster KB320785 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:320785
Kullanım Dışı Bilgi Bankası İçeriği Yasal Uyarı
Bu makale, Microsoft'un artık destek sağlamadığı ürünler ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu nedenle, bu makale "olduğu gibi" sağlanmıştır ve bundan sonra güncelleştirilmeyecektir.

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com